- BẦU CHỌN -
TÍN NHIỆM THỦ LĨNH

QUY TẮC
BẦU CHỌN
Nhân vật Lượt bầu Bầu chọn
Captain Iron Man TaQ Thần Tốc TaQ Bống Tối HậuCôNươnG Red Skull TaQ Cherry Móng Cái 1 TaQ DâuTây TaQ Dino TaQ TáoĐỏ
Đấm Vương Thần QuáiThủThưSinh Meo Miu Bon Bon Dreamy Eyes HậnĐờiVôĐối Xa luan chien NPCE994 Tiểu Nhật Minh TIỂU HOẢ THẦN Thíck làm trùm
PhượngSồ Pro Sim Xôi GOW GON Sồ Phượng Pro SIÊU PHÁ LỖ Gow Cán Bộ I DonT Need Siêu Vãi Lolz SIÊU LẾU LỀU Mimoon Bắp DUY HD
DragonEm Dragon số 13 DragonAnh Bạo Chúa HQ Xích Bích Shipper NOW HQ Bạch Y Hâm0910 Quang Rồng Vàng 9999 Shipper BAEMIN
Thick Lê báo thích gái đẹp Chim Cánh Cụt Ngự Lâm Drag0n Kun HOÀNG GIA HUNG 77 Ngunguoi Phong Vũ TàThần BạchLang
NGHĨA TÌNH Fan CAO CAO Xịt TOMMY NGÔ Mỹ Nhân Cây Sung Cậu cả D Law Fan Xiaomi JAHSB Ngọc Bích
Xếp hạng
bầu chọn
Quy tắc
xếp hạng
Phần
thưởng
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Captain 45 60 100 205 Hoàng Đế
2 Iron Man 50 80 70 200 Đại Tướng Quân
3 TaQ Thần Tốc 0 60 90 150 Thừa Tướng
4 TaQ Bống Tối 35 100 0 135 Đại Đô Đốc
5 HậuCôNươnG 25 90 0 115 Đại Tư Mã
6 Red Skull 40 60 10 110 Đô Đốc
7 TaQ Cherry 0 40 50 90 Đô Đốc
8 Móng Cái 1 30 60 0 90 Đô Đốc
9 TaQ DâuTây 20 60 0 80 Tư Mã
10 TaQ Dino 5 60 10 75 Tư Mã
11 TaQ TáoĐỏ 0 60 10 70 Tư Mã
12 Sầu trại hòm 15 40 0 55
13 Zoro 10 40 0 50
14 Hắc Trưởng Lão 0 40 0 40
15 Nam thần 0 40 0 40
16 TaQ Bạch Hổ 0 40 0 40
17 TaQ Come Back 0 40 0 40
18 TaQ Hiền 0 40 0 40
19 TaQ Nghé Út 0 40 0 40
20 hoanGSơn21 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 PhượngSồ Pro 30 100 80 210 Hoàng Đế
2 Sim Xôi 10 90 60 160 Đại Tướng Quân
3 GOW GON 25 60 40 125 Thừa Tướng
4 Sồ Phượng Pro 50 60 0 110 Đại Đô Đốc
5 SIÊU PHÁ LỖ 45 60 0 105 Đại Tư Mã
6 Gow Cán Bộ 40 60 0 100 Đô Đốc
7 I DonT Need 35 60 0 95 Đô Đốc
8 Siêu Vãi Lolz 0 80 10 90 Đô Đốc
9 SIÊU LẾU LỀU 0 60 10 70 Tư Mã
10 Mimoon Bắp 0 60 0 60 Tư Mã
11 DUY HD 20 40 0 60 Tư Mã
12 CÂY CÀ NA 15 40 0 55
13 FT MINH THƯ 0 40 10 50
14 GOW A Núi 5 40 0 45
15 1st kirito 0 40 0 40
16 Aphrodite 0 40 0 40
17 ITayTo 0 40 0 40
18 SimXôi 0 40 0 40
19 Siêu Làm Tình 0 40 0 40
20 Siêu đá xoáy 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Đấm Vương Thần 25 100 10 135 Hoàng Đế
2 QuáiThủThưSinh 45 90 0 135 Đại Tướng Quân
3 Meo Miu 50 60 0 110 Thừa Tướng
4 Bon Bon 40 60 0 100 Đại Đô Đốc
5 Dreamy Eyes 35 60 0 95 Đại Tư Mã
6 HậnĐờiVôĐối 20 60 10 90 Đô Đốc
7 Xa luan chien 0 80 0 80 Đô Đốc
8 NPCE994 15 60 0 75 Đô Đốc
9 Tiểu Nhật Minh 30 40 0 70 Tư Mã
10 TIỂU HOẢ THẦN 5 60 0 65 Tư Mã
11 Thíck làm trùm 0 60 0 60 Tư Mã
12 OVl Rom 10 40 0 50
13 Chiến thần 0 40 0 40
14 OVL KEAM 0 40 0 40
15 RỒNG BẮC NAM 0 40 0 40
16 TRÁI CẤM 36 0 40 0 40
17 Taygiang 0 40 0 40
18 Thíck Becks 0 40 0 40
19 Tiểu Ma Thần 0 40 0 40
20 Tiểu cá voi 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 DragonEm 50 90 100 240 Hoàng Đế
2 Dragon số 13 45 100 0 145 Đại Tướng Quân
3 DragonAnh 0 60 80 140 Thừa Tướng
4 Bạo Chúa 0 40 50 90 Đại Đô Đốc
5 HQ Xích Bích 0 40 40 80 Đại Tư Mã
6 Shipper NOW 0 80 0 80 Đô Đốc
7 HQ Bạch Y 0 60 10 70 Đô Đốc
8 Hâm0910 0 60 0 60 Đô Đốc
9 Quang 0 60 0 60 Tư Mã
10 Rồng Vàng 9999 0 60 0 60 Tư Mã
11 Shipper BAEMIN 0 60 0 60 Tư Mã
12 Thi thi123 0 60 0 60
13 Dragon số 11 0 40 0 40
14 Dragon số 12 0 40 0 40
15 KO CẦN BIẾT 0 40 0 40
16 MỊN XỊN THƠM 0 40 0 40
17 Nguyen nam 0 40 0 40
18 Shipper GRAB 0 40 0 40
19 Thiên Long 0 40 0 40
20 TươngLai 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 NGHĨA TÌNH 40 100 10 150 Hoàng Đế
2 Fan CAO CAO 45 90 0 135 Đại Tướng Quân
3 Xịt 50 60 0 110 Thừa Tướng
4 TOMMY NGÔ 0 80 0 80 Đại Đô Đốc
5 Mỹ Nhân 35 40 0 75 Đại Tư Mã
6 Cây Sung 0 60 0 60 Đô Đốc
7 Cậu cả 0 60 0 60 Đô Đốc
8 D Law 0 60 0 60 Đô Đốc
9 Fan Xiaomi 0 60 0 60 Tư Mã
10 JAHSB 0 60 0 60 Tư Mã
11 Ngọc Bích 0 60 0 60 Tư Mã
12 Fan Cuồng Si 0 40 0 40
13 LạcThiênCa 0 40 0 40
14 MIN 0 40 0 40
15 QUANGOK 0 40 0 40
16 Vespa 0 40 0 40
17 Xe Lam 0 40 0 40
18 Xích Lô 0 40 0 40
19 Xăm Hổ 0 40 0 40
20 Đầu Gấu 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Thick Lê báo 0 60 90 150 Hoàng Đế
2 thích gái đẹp 50 100 0 150 Đại Tướng Quân
3 Chim Cánh Cụt 0 90 0 90 Thừa Tướng
4 Ngự Lâm 0 80 0 80 Đại Đô Đốc
5 Drag0n Kun 0 60 0 60 Đại Tư Mã
6 HOÀNG GIA 0 60 0 60 Đô Đốc
7 HUNG 77 0 60 0 60 Đô Đốc
8 Ngunguoi 0 60 0 60 Đô Đốc
9 Phong Vũ 0 60 0 60 Tư Mã
10 TàThần 0 60 0 60 Tư Mã
11 BạchLang 0 40 0 40 Tư Mã
12 ChimChưaMởMắt 0 40 0 40
13 Cầu Bại 0 40 0 40
14 Drag0n Mỡ 0 40 0 40
15 Drag0n Y Na 0 40 0 40
16 LONG NÈ 0 40 0 40
17 LoVeS 0 40 0 40
18 Love Hòa 0 40 0 40
19 Vô Thường 0 40 0 40
20 Độc Cô 0 40 0 40
FunTap

Hỗ Trợ | Cài Đặt | Điều Khoản

Hotline: 1900 636 452

Email: Hotro@funtap.vn

Bản quyền © 2021 Funtap.

Thời gian: 8:00 - 22:00 tất cả các ngày (GMT+7)

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Giấy phép G1 số: 1047/QĐ-BTTTT ngày 30/06/2017

Tầng 4 - Tòa nhà Tây Hà - 19 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội