- BẦU CHỌN -
TÍN NHIỆM THỦ LĨNH

QUY TẮC
BẦU CHỌN
Nhân vật Lượt bầu Bầu chọn
Captain Capta1n Teemo TaQHowardStark Sở Khanh HạoNam Captain Rumble TaQ thần tốc BÓP VÚ CÔ GIÁO TaQ DâuTây Tí Oẳng TaQ QuanVu
Meo Miu Dreamy Eyes Đại Soái ĐẤM S4 ChénTràThơm Tóc Đỏ ChymKuTaXoa Tiểu Nhật Minh Legend Fox Tiểu phụng Thích Giết Tóp Vị Thần
Ngố Mimi GOW GON GOW VIN Ham Lạ UGLY DUCKLING x Bống x G0W HerculeS King Off cofee SẤM SÉT GOW Poseidon GĐ SimXôi
GÃ THỢ MÁY Hắc Đại Soái Mr White Dark Phoenix Mr DINO Mr Siêu Thần Mr POBONGTAY Mr 2 len Hanh kute Hắc Cá Sấu Mr Bánh Gấu
QuáiThủThưSinh Thíck làm trùm MATAC Xa luan chien Sneak Bun BMQ Ômaigot BMQ Là Tao Đây 9 chỉ Rượu Highball BMQ BimBim Rượu đỏ đậm
Miu Miu Lẩu Mắm King Quang Tèo Gold Gold King Anh Tiễn CẩmTiên Sư Thiện lành King TeeMo DũngChuốiĐạiSư CÂY CÀ NA CÂY BÁCH
Rồng Vàng 9999 Bạo Chúa RồngCon Rồng kinh tế HelloBaby Super Clone HQ Siêu Bão HQ Gấu Mẹ Drag0n Đệ Nhị Dragon Thứ 13 HQ COVID 19
Thick Lê báo Suineg Thích Ăn BÁNH Thích Rượu Nếp Khánh Vé Số thíck vét máng Chim lửa Thick Lên Đời Aventador Kẻ Man Dại thích gái đẹp
CHUNG TÌNH CÁ KIẾM Fan Bễ Bóng Fan trungthành Bánh bao nhỏ FAN MŨ GƠM Fan 1tất7 5li Tiểu quỷ Mê Gái Fan H S2 Q Tế Điên
Xếp hạng
bầu chọn
Quy tắc
xếp hạng
Phần
thưởng
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Captain 40 100 90 230 Hoàng Đế
2 Capta1n Teemo 0 80 80 160 Đại Tướng Quân
3 TaQHowardStark 50 60 0 110 Thừa Tướng
4 Sở Khanh 45 60 0 105 Đại Đô Đốc
5 HạoNam 35 60 0 95 Đại Tư Mã
6 Captain Rumble 0 40 50 90 Đô Đốc
7 TaQ thần tốc 0 90 0 90 Đô Đốc
8 BÓP VÚ CÔ GIÁO 30 60 0 90 Đô Đốc
9 TaQ DâuTây 25 60 0 85 Tư Mã
10 Tí Oẳng 10 60 10 80 Tư Mã
11 TaQ QuanVu 3 60 10 73 Tư Mã
12 Hieu poor kit 20 40 0 60
13 TaqNguyenThang 5 40 10 55
14 BÓP VÚ CÔ GlÁO S4 15 40 0 55
15 Diệp Y Hàn 0 40 0 40
16 Khá Dài Lâu 0 40 0 40
17 Lãng Tử Gió 0 40 0 40
18 MuRaD 0 40 0 40
19 TaQ Hoang Dung 0 40 0 40
20 TaQ Thor 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Ngố Mimi 15 80 100 195 Hoàng Đế
2 GOW GON 45 60 60 165 Đại Tướng Quân
3 GOW VIN 40 100 10 150 Thừa Tướng
4 Ham Lạ 35 90 0 125 Đại Đô Đốc
5 UGLY DUCKLING 50 40 0 90 Đại Tư Mã
6 x Bống x 25 60 0 85 Đô Đốc
7 G0W HerculeS 20 60 0 80 Đô Đốc
8 King Off cofee 10 60 0 70 Đô Đốc
9 SẤM SÉT 30 40 0 70 Tư Mã
10 GOW Poseidon 0 60 0 60 Tư Mã
11 GĐ SimXôi 0 60 0 60 Tư Mã
12 Ngô Sắc Ngố 0 60 0 60
13 ConMảConMa 5 40 0 45
14 1st Tiêu Phong 3 40 0 43
15 GOW Cloudyend 0 40 0 40
16 Phượng Sồ Pro 0 40 0 40
17 1st TuoiTre 0 40 0 40
18 CHICH KO EM 0 40 0 40
19 GOW Táo Ngố 0 40 0 40
20 I DonT Need 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Meo Miu 45 60 70 175 Hoàng Đế
2 Dreamy Eyes 50 80 30 160 Đại Tướng Quân
3 Đại Soái ĐẤM 40 100 10 150 Thừa Tướng
4 S4 ChénTràThơm 35 90 10 135 Đại Đô Đốc
5 Tóc Đỏ 20 60 40 120 Đại Tư Mã
6 ChymKuTaXoa 30 60 0 90 Đô Đốc
7 Tiểu Nhật Minh 25 40 0 65 Đô Đốc
8 Legend Fox 0 60 0 60 Đô Đốc
9 Tiểu phụng 0 60 0 60 Tư Mã
10 Thích Giết Tóp 0 60 0 60 Tư Mã
11 Vị Thần 0 60 0 60 Tư Mã
12 Bon Bon 10 40 10 60
13 Tiểu Sư huynh 15 40 0 55
14 Tiểu Mai Chi 5 40 0 45
15 SG TIGERNB 3 40 0 43
16 Đại Ca B 0 40 0 40
17 SG Zoro 0 40 0 40
18 SGLung StaR 0 40 0 40
19 TA THAN 0 40 0 40
20 Tiểu Tà Thần 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 GÃ THỢ MÁY 50 100 0 150 Hoàng Đế
2 Hắc Đại Soái 35 40 40 115 Đại Tướng Quân
3 Mr White 15 90 0 105 Thừa Tướng
4 Dark Phoenix 45 40 10 95 Đại Đô Đốc
5 Mr DINO 30 60 0 90 Đại Tư Mã
6 Mr Siêu Thần 0 80 0 80 Đô Đốc
7 Mr POBONGTAY 40 40 0 80 Đô Đốc
8 Mr 2 len 25 40 0 65 Đô Đốc
9 Hanh kute 0 60 0 60 Tư Mã
10 Hắc Cá Sấu 0 60 0 60 Tư Mã
11 Mr Bánh Gấu 0 60 0 60 Tư Mã
12 Mr Bố 0 60 0 60
13 Mr Special 0 60 0 60
14 Mr Đ 0 60 0 60
15 Hắc Bố Cọp 20 40 0 60
16 Hắc Tôm Tép 10 40 0 50
17 HẮC POPPULL 5 40 0 45
18 Mr DRS 0 40 0 40
19 Mr Escanor 0 40 0 40
20 Mr Toang 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Miu Miu 35 60 100 195 Hoàng Đế
2 Lẩu Mắm 45 60 80 185 Đại Tướng Quân
3 King Quang Tèo 50 40 90 180 Thừa Tướng
4 Gold Gold 20 60 70 150 Đại Đô Đốc
5 King Anh Tiễn 0 80 50 130 Đại Tư Mã
6 CẩmTiên 30 100 0 130 Đô Đốc
7 Sư Thiện lành 25 90 0 115 Đô Đốc
8 King TeeMo 40 40 10 90 Đô Đốc
9 DũngChuốiĐạiSư 15 60 0 75 Tư Mã
10 CÂY CÀ NA 10 60 0 70 Tư Mã
11 CÂY BÁCH 5 60 0 65 Tư Mã
12 King Holy Moly 0 60 0 60
13 King Arthur 3 40 0 43
14 King Hari 0 40 0 40
15 LÊMIN 0 40 0 40
16 Cây Súng 0 40 0 40
17 King Hư Trúc 0 40 0 40
18 King MeowMeow 0 40 0 40
19 King Red Evil 0 40 0 40
20 LENH HO XUNG 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 QuáiThủThưSinh 50 80 10 140 Hoàng Đế
2 Thíck làm trùm 45 90 0 135 Đại Tướng Quân
3 MATAC 40 60 10 110 Thừa Tướng
4 Xa luan chien 0 100 0 100 Đại Đô Đốc
5 Sneak Bun 30 60 0 90 Đại Tư Mã
6 BMQ Ômaigot 20 60 0 80 Đô Đốc
7 BMQ Là Tao Đây 35 40 0 75 Đô Đốc
8 9 chỉ 5 60 0 65 Đô Đốc
9 Rượu Highball 25 40 0 65 Tư Mã
10 BMQ BimBim 3 60 0 63 Tư Mã
11 Rượu đỏ đậm 0 60 0 60 Tư Mã
12 Thích Lắc 0 60 0 60
13 BMQ TRÁI CẤM 15 40 0 55
14 BMQ Khịa Đây 10 40 0 50
15 BMQ Patê 0 40 0 40
16 DUYHD 0 40 0 40
17 Hero87 0 40 0 40
18 Monster F four 0 40 0 40
19 OVL Dương TảSứ 0 40 0 40
20 THÍCH ĐỦ THỨ 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Rồng Vàng 9999 50 100 70 220 Hoàng Đế
2 Bạo Chúa 35 60 90 185 Đại Tướng Quân
3 RồngCon 20 60 50 130 Thừa Tướng
4 Rồng kinh tế 40 80 0 120 Đại Đô Đốc
5 HelloBaby 25 90 0 115 Đại Tư Mã
6 Super Clone 45 40 0 85 Đô Đốc
7 HQ Siêu Bão 30 40 0 70 Đô Đốc
8 HQ Gấu Mẹ 15 40 10 65 Đô Đốc
9 Drag0n Đệ Nhị 0 60 0 60 Tư Mã
10 Dragon Thứ 13 0 60 0 60 Tư Mã
11 HQ COVID 19 0 60 0 60 Tư Mã
12 Ngưu Ma Vương 0 60 0 60
13 Sa Đà Vương 0 60 0 60
14 Trư Vương 0 40 10 50
15 Mỹ Hầu Vương 10 40 0 50
16 Bô Cua doi 0 40 0 40
17 Duy Vương 0 40 0 40
18 HQ Bạch Y 0 40 0 40
19 HQ Hoàng Khang 0 40 0 40
20 Rồng Vàng 999 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 CHUNG TÌNH 30 90 100 220 Hoàng Đế
2 CÁ KIẾM 0 100 10 110 Đại Tướng Quân
3 Fan Bễ Bóng 40 60 10 110 Thừa Tướng
4 Fan trungthành 50 60 0 110 Đại Đô Đốc
5 Bánh bao nhỏ 25 80 0 105 Đại Tư Mã
6 FAN MŨ GƠM 45 40 0 85 Đô Đốc
7 Fan 1tất7 5li 35 40 0 75 Đô Đốc
8 Tiểu quỷ 10 60 0 70 Đô Đốc
9 Mê Gái 5 60 0 65 Tư Mã
10 Fan H S2 Q 0 60 0 60 Tư Mã
11 Tế Điên 0 60 0 60 Tư Mã
12 fAn kHả hÂn 0 60 0 60
13 FAN CỨNG 20 40 0 60
14 Fan Corona 15 40 0 55
15 King of Devil 3 40 10 53
16 Fan Lười 0 40 0 40
17 Lão Tổ Ngụy 0 40 0 40
18 kenkintram 0 40 0 40
19 Fan Mỹ Mỹ 0 40 0 40
20 Tướng gia 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Thick Lê báo 30 60 80 170 Hoàng Đế
2 Suineg 25 100 30 155 Đại Tướng Quân
3 Thích Ăn BÁNH 20 60 60 140 Thừa Tướng
4 Thích Rượu Nếp 40 90 10 140 Đại Đô Đốc
5 Khánh Vé Số 50 60 0 110 Đại Tư Mã
6 thíck vét máng 35 60 0 95 Đô Đốc
7 Chim lửa 45 40 0 85 Đô Đốc
8 Thick Lên Đời 0 80 0 80 Đô Đốc
9 Aventador 0 60 0 60 Tư Mã
10 Kẻ Man Dại 0 60 0 60 Tư Mã
11 thích gái đẹp 0 60 0 60 Tư Mã
12 Thích Đu Đưa 15 40 0 55
13 I AM GROOT 0 40 0 40
14 Kakalat 0 40 0 40
15 Lưu huyền đức 0 40 0 40
16 ReepeKLuoS 0 40 0 40
17 Thick Là Chíck 0 40 0 40
18 Thích Khách 0 40 0 40
19 Thích Ăn Ốc 0 40 0 40
20 Thíck Ham Hố 0 40 0 40
FunTap

Hỗ Trợ | Cài đặt | Điều khoản

Hotline: 1900 636 452

Email: Hotro@funtap.vn

Bản quyền © 2018 Funtap.

Thời gian: 8:00 - 22:00 tất cả các ngày (GMT+7)

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Giấy phép G1 số: 1047/QĐ-BTTTT ngày 30/06/2017

Tầng 4 - Tòa nhà Tây Hà - 19 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội