- BẦU CHỌN -
TÍN NHIỆM THỦ LĨNH

QUY TẮC
BẦU CHỌN
Nhân vật Lượt bầu Bầu chọn
Captain HP Thuốc lào Black Panther KaveXike KD Arceus BÓP VÚ CÔ GIÁO Hoa Dương Tử KD Lucario Sở Khanh TaQ QuanVu TaQ Thor
Đấm Thần CAUSE ILOVE Meo Miu Đào Mi Nhon S4 ChénTràThơm XuÂn Tóc Đỏ SG CUTỏi SG Hiệp Trương TA THAN Tiểu Nhật Minh Tiểu Thần Tài
GOW GON Ngô Đế XỊT GĐ SimXôi GOW VIN G0W HerculeS 1st Family GowLãoLốcCốc HQ XạoLìn Hari Châu I DonT Need 1st TuoiTre
WHITE Đại Soái DINO TÀ THẦN MissYuna ThỏNgọcNgâyThơ Cafe highland Dark Phoenix Hanh kute Siêu Nhân Bùn Trùm Sợ Vợ Bố Họ Ngô
Rượu Highball QuáiThủThưSinh Thíck làm trùm Guccl JAV Galonton MATAC RưỢu kO Tên Rượu đỏ đậm Xa Chim Ta Ra Xa luan chien 9 chỉ
HuGo Đại Sư King Quang Tèo Miu Miu Hoàng Dược Sư Mê Gái Đại Sư Lẩu Mắm HùngThái ĐạiSư King Arthur King TeeMo King Tiến King VI IX
Bạo Chúa HQ Huyenxinh RồngCon Rồng kinh tế Mr Trần Dần RỒNG LỬA HQ Hoàng Khang HQ Xích Bích DragonKun HQ Bạch Y HQ Hoa Bỉ Ngạn
Thick Lê báo THÍCH ĂN BÁNH Ông Híp Aventador Bắp Cải Golden Piza SỜ TY VỢ BẠN THICH BĂM Thích Em Thảo thích gái đẹp Thích Rượu Nếp
CHUNG TÌNH Fan Bễ Bóng King of Devil King of Dark Bậu Chúa Bánh Mì Đậu Đỏ Bánh bao nhỏ FANzSữa Alexz Fan H S2 Q King of War Mê Gái
Xếp hạng
bầu chọn
Quy tắc
xếp hạng
Phần
thưởng
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Captain 0 80 90 170 Hoàng Đế
2 HP Thuốc lào 0 60 70 130 Đại Tướng Quân
3 Black Panther 0 40 60 100 Thừa Tướng
4 KaveXike 0 100 0 100 Đại Đô Đốc
5 KD Arceus 0 90 0 90 Đại Tư Mã
6 BÓP VÚ CÔ GIÁO 0 60 0 60 Đô Đốc
7 Hoa Dương Tử 0 60 0 60 Đô Đốc
8 KD Lucario 0 60 0 60 Đô Đốc
9 Sở Khanh 0 60 0 60 Tư Mã
10 TaQ QuanVu 0 60 0 60 Tư Mã
11 TaQ Thor 0 60 0 60 Tư Mã
12 BÓP VÚ CÔ GlÁO 0 40 0 40
13 Diệp Y Hàn 0 40 0 40
14 Khá Lãng Tử 0 40 0 40
15 Khá Lồi Lõm 0 40 0 40
16 NỆN 0 40 0 40
17 TaQ Tiểu Quỷ 0 40 0 40
18 TaQ TưMãThác 0 40 0 40
19 Thang PM 0 40 0 40
20 g u d b o i 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 GOW GON 0 80 80 160 Hoàng Đế
2 Ngô Đế XỊT 0 60 100 160 Đại Tướng Quân
3 GĐ SimXôi 0 100 10 110 Thừa Tướng
4 GOW VIN 0 90 10 100 Đại Đô Đốc
5 G0W HerculeS 0 60 10 70 Đại Tư Mã
6 1st Family 0 60 0 60 Đô Đốc
7 GowLãoLốcCốc 0 60 0 60 Đô Đốc
8 HQ XạoLìn 0 60 0 60 Đô Đốc
9 Hari Châu 0 60 0 60 Tư Mã
10 I DonT Need 0 60 0 60 Tư Mã
11 1st TuoiTre 0 40 10 50 Tư Mã
12 1st Tiêu Phong 0 40 0 40
13 GOW Poseidon 0 40 0 40
14 Gow Luật Trời 0 40 0 40
15 Gow Nem 0 40 0 40
16 King Off cofee 0 40 0 40
17 Nước Mũi 0 40 0 40
18 Phượng Sồ Pro 0 40 0 40
19 SimXôi 0 40 0 40
20 UGLY DUCKLING 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Đấm Thần 0 100 0 100 Hoàng Đế
2 CAUSE ILOVE 0 90 0 90 Đại Tướng Quân
3 Meo Miu 0 40 40 80 Thừa Tướng
4 Đào Mi Nhon 0 80 0 80 Đại Đô Đốc
5 S4 ChénTràThơm 0 60 10 70 Đại Tư Mã
6 XuÂn Tóc Đỏ 0 40 30 70 Đô Đốc
7 SG CUTỏi 0 60 0 60 Đô Đốc
8 SG Hiệp Trương 0 60 0 60 Đô Đốc
9 TA THAN 0 60 0 60 Tư Mã
10 Tiểu Nhật Minh 0 60 0 60 Tư Mã
11 Tiểu Thần Tài 0 60 0 60 Tư Mã
12 Tiểu Tổ Tông 0 60 0 60
13 Bé Na 0 40 0 40
14 Diêu thuyền 0 40 0 40
15 SG XuKa 0 40 0 40
16 Tiểu Ma Thần 0 40 0 40
17 Tiểu Sư huynh 0 40 0 40
18 Tiểu Tà Thần 0 40 0 40
19 Vương Tiễn 0 40 0 40
20 Vị Thần 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 WHITE 0 90 80 170 Hoàng Đế
2 Đại Soái DINO 0 80 70 150 Đại Tướng Quân
3 TÀ THẦN 0 100 10 110 Thừa Tướng
4 MissYuna 0 60 30 90 Đại Đô Đốc
5 ThỏNgọcNgâyThơ 0 60 10 70 Đại Tư Mã
6 Cafe highland 0 60 0 60 Đô Đốc
7 Dark Phoenix 0 60 0 60 Đô Đốc
8 Hanh kute 0 60 0 60 Đô Đốc
9 Siêu Nhân Bùn 0 60 0 60 Tư Mã
10 Trùm Sợ Vợ 0 60 0 60 Tư Mã
11 Bố Họ Ngô 0 40 10 50 Tư Mã
12 FFA Kệ Đời 0 40 0 40
13 FFAKILL 0 40 0 40
14 HotBoyBáhMỳQue 0 40 0 40
15 Hải bánh 0 40 0 40
16 NL PO BONG 0 40 0 40
17 TV½ BTC 0 40 0 40
18 The KING 0 40 0 40
19 Thợ Buôn Tỏi 0 40 0 40
20 Thợ Đòi Nợ 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 HuGo Đại Sư 0 100 90 190 Hoàng Đế
2 King Quang Tèo 0 90 60 150 Đại Tướng Quân
3 Miu Miu 0 40 100 140 Thừa Tướng
4 Hoàng Dược Sư 0 60 40 100 Đại Đô Đốc
5 Mê Gái Đại Sư 0 80 0 80 Đại Tư Mã
6 Lẩu Mắm 0 60 10 70 Đô Đốc
7 HùngThái ĐạiSư 0 60 0 60 Đô Đốc
8 King Arthur 0 60 0 60 Đô Đốc
9 King TeeMo 0 60 0 60 Tư Mã
10 King Tiến 0 60 0 60 Tư Mã
11 King VI IX 0 60 0 60 Tư Mã
12 CÂY BÁCH 0 40 0 40
13 CÂY CÀ NA 0 40 0 40
14 KhôngKiếnĐạiSư 0 40 0 40
15 King Rubie 0 40 0 40
16 King Tokuda 0 40 0 40
17 LẨU IFYOULIKE 0 40 0 40
18 NhấtĐăngĐạiSư 0 40 0 40
19 Sư Thiện lành 0 40 0 40
20 ĐạiSư SátGái 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Rượu Highball 0 100 0 100 Hoàng Đế
2 QuáiThủThưSinh 0 90 0 90 Đại Tướng Quân
3 Thíck làm trùm 0 80 0 80 Thừa Tướng
4 Guccl 0 60 0 60 Đại Đô Đốc
5 JAV Galonton 0 60 0 60 Đại Tư Mã
6 MATAC 0 60 0 60 Đô Đốc
7 RưỢu kO Tên 0 60 0 60 Đô Đốc
8 Rượu đỏ đậm 0 60 0 60 Đô Đốc
9 Xa Chim Ta Ra 0 60 0 60 Tư Mã
10 Xa luan chien 0 60 0 60 Tư Mã
11 9 chỉ 0 40 0 40 Tư Mã
12 DUYHD 0 40 0 40
13 Hero87 0 40 0 40
14 JAV Trùm 0 40 0 40
15 OVL ChịchDạo 0 40 0 40
16 OVL HoanZhou 0 40 0 40
17 TIÊNCÔHÚTCẦN 0 40 0 40
18 Thích NONAME 0 40 0 40
19 Tripi partner 0 40 0 40
20 lãng tử BMT 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Bạo Chúa 0 60 100 160 Hoàng Đế
2 HQ Huyenxinh 0 100 10 110 Đại Tướng Quân
3 RồngCon 0 40 60 100 Thừa Tướng
4 Rồng kinh tế 0 90 0 90 Đại Đô Đốc
5 Mr Trần Dần 0 80 0 80 Đại Tư Mã
6 RỒNG LỬA 0 40 40 80 Đô Đốc
7 HQ Hoàng Khang 0 60 10 70 Đô Đốc
8 HQ Xích Bích 0 60 10 70 Đô Đốc
9 DragonKun 0 60 0 60 Tư Mã
10 HQ Bạch Y 0 60 0 60 Tư Mã
11 HQ Hoa Bỉ Ngạn 0 60 0 60 Tư Mã
12 HelloBaby 0 60 0 60
13 HQ Gấu Mẹ 0 40 10 50
14 HIUHUTIU 0 40 0 40
15 HQ BỘI BẠC 0 40 0 40
16 HQ Công Thuỷ 0 40 0 40
17 HQ Đồ Tể 0 40 0 40
18 RỒNG ĐỎ 0 40 0 40
19 Ông Cụ Chuối 0 40 0 40
20 ủn ỉn 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 CHUNG TÌNH 0 80 90 170 Hoàng Đế
2 Fan Bễ Bóng 0 100 50 150 Đại Tướng Quân
3 King of Devil 0 60 70 130 Thừa Tướng
4 King of Dark 0 90 10 100 Đại Đô Đốc
5 Bậu Chúa 0 60 10 70 Đại Tư Mã
6 Bánh Mì Đậu Đỏ 0 60 0 60 Đô Đốc
7 Bánh bao nhỏ 0 60 0 60 Đô Đốc
8 FANzSữa Alexz 0 60 0 60 Đô Đốc
9 Fan H S2 Q 0 60 0 60 Tư Mã
10 King of War 0 60 0 60 Tư Mã
11 Mê Gái 0 40 10 50 Tư Mã
12 FAN MŨ GƠM 0 40 0 40
13 FaN of FaN 0 40 0 40
14 Fan Gắt Gỏng 0 40 0 40
15 Fan Lười 0 40 0 40
16 Fan VânTiên 0 40 0 40
17 King of Dragon 0 40 0 40
18 Tiểu Quỷ 0 40 0 40
19 Tướng gia 0 40 0 40
20 ÔngNgoại Của85 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Thick Lê báo 0 90 80 170 Hoàng Đế
2 THÍCH ĂN BÁNH 0 100 30 130 Đại Tướng Quân
3 Ông Híp 0 80 0 80 Thừa Tướng
4 Aventador 0 60 0 60 Đại Đô Đốc
5 Bắp Cải 0 60 0 60 Đại Tư Mã
6 Golden Piza 0 60 0 60 Đô Đốc
7 SỜ TY VỢ BẠN 0 60 0 60 Đô Đốc
8 THICH BĂM 0 60 0 60 Đô Đốc
9 Thích Em Thảo 0 60 0 60 Tư Mã
10 thích gái đẹp 0 60 0 60 Tư Mã
11 Thích Rượu Nếp 0 40 10 50 Tư Mã
12 BỐ ĐỜI 0 40 0 40
13 Chung 0 40 0 40
14 Phan 0 40 0 40
15 Suineg 0 40 0 40
16 Thick Là Chíck 0 40 0 40
17 Thick SátVương 0 40 0 40
18 ThickVợNgườiTa 0 40 0 40
19 Thíck Liv 0 40 0 40
20 Thíck Vợ Bạn 0 40 0 40
FunTap

Hỗ Trợ | Cài đặt | Điều khoản

Hotline: 1900 636 452

Email: Hotro@funtap.vn

Bản quyền © 2018 Funtap.

Thời gian: 8:00 - 22:00 tất cả các ngày (GMT+7)

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Giấy phép G1 số: 1047/QĐ-BTTTT ngày 30/06/2017

Tầng 4 - Tòa nhà Tây Hà - 19 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội