Tải Game

Tổng kết Quốc chiến mùa 5

07/01/2018

Tổng kết Quốc chiến mùa 5

 

Phạm vi mở: Cụm 1 và Cụm 2
Thời gian mở: 4:00 ngày 31/12/2017
Thời gian bắt đầu tham chiến: từ 7:00 ngày 31/12/2017
Thời gian kết thúc: 4:00 07/01/2018

Cơ cấu giải thưởng Quốc chiến mùa 5:

- Công thành lược địa
Tại thời điểm kết thúc mùa giải, phát thưởng theo xếp hạng tổng số thành trì của mỗi nước
Quốc gia có số thành trì cao nhất: toàn quốc nhận thưởng Xu quốc gia x10,000
Quốc gia có số thành trì cao thứ 2: toàn quốc nhận thưởng Xu quốc gia x8000
Quốc gia có số thành trì cao thứ 3: toàn quốc nhận thưởng Xu quốc gia x6000


- Quần hùng cát cứ
Trong bản đồ Quốc Chiến có 5 thành chiến lược quan trọng:
Thành trung tâm: Tương Dương
3 Thành trị thương: Võ Lăng, Thọ Xuân, Uyển Thành
Ở thời điểm kết thúc mùa giải, khi quốc gia chiếm được các thành này sẽ được nhận thưởng:
Quốc gia chiếm được 1/4 thành chiến lược: toàn quốc nhận Xu quốc gia x10,000
Quốc gia chiếm được 2/4 thành chiến lược: toàn quốc nhận Xu quốc gia x15,000
​Quốc gia chiếm được 3/4 thành chiến lược: toàn quốc nhận Xu quốc gia x20,000
​Quốc gia chiếm được 4/4 thành chiến lược: toàn quốc nhận thưởng Bá chủ Tam Quốc - Xu quốc gia x50,000


- Anh hùng Quốc chiến
Tổng chiến tích của TOP50 BXH Quốc chiến mỗi nước tại thời điểm kết thúc mùa giải sẽ được lấy làm căn cứ trao thưởng cho toàn quốc:
Quốc gia có tổng tích lũy chiến tích của TOP50 cao nhất: toàn quốc nhận thưởng Xu quốc gia x10,000
​Quốc gia có tổng tích lũy chiến tích của TOP50 cao thứ 2: toàn quốc nhận thưởng Xu quốc gia x5,000
Quốc gia có tổng tích lũy chiến tích của TOP50 cao thứ 3: toàn quốc nhận thưởng Xu quốc gia x3,000

Chúc các Quân sư có sự chuẩn bị thật tốt!

Hướng dẫn sơ lược về Quốc chiến: XEM TẠI ĐÂY

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ