Tải Game

TỔNG KẾT QUỐC CHIẾN MÙA 42

08/02/2021


 

Các Quân sư thân mến,

Quốc Chiến mùa 42 đã chính thức khép lại. Các quốc gia đều có sức mạnh ngang tài ngang sức, tạo ra những trận chiến căng thẳng, kịch tính. Sau đây là phần Tổng kết chiến tích các quốc gia giành được trong mùa Quốc chiến 42.

TỔNG KẾT QUỐC CHIẾN MÙA 42

Cụm 1+2 Số thành Tổng chiến tích TOP 50
Thục 12 24500
Ngụy 18 49000
Ngô 25 87000
Cụm 3 Số thành Tổng chiến tích TOP 50
Thục 18 61500
Ngụy 27 109500
Ngô 10 14500

Toàn bộ lịch sử chiếm lĩnh Quốc chiến 40:

Số thành chiến lược 0 thành 1 thành 2 thành 3 thành 4 thành
Ngày 1 đến ngày 6 0 2000 Xu quốc gia 2500 Xu quốc gia 2500 Xu quốc gia 2500 Xu quốc gia
Ngày 7 0 10000 Xu quốc gia 15000 Xu quốc gia 20000 Xu quốc gia 50000 Xu quốc gia

Lịch sử chiếm lĩnh sẽ được cập nhật mỗi ngày vào bảng sau và gửi thưởng tổng kết cuối mùa:

Ngày 1 2 3 4 5 6 7-Tổng kết Nhiệm vụ

Nhiệm

vụ

Đã hoàn thành
Cụm 1+2

0:30

01/02

0:30

02/02

0:30

03/02

0:30

04/02

0:30

05/02

0:30

06/02

0:30

07/02

Nhiệm vụ Thành Chủ Tương Dương  
Thục

Võ Lăng

Võ Lăng, 

Uyển Thành

Võ Lăng

Võ Lăng

Võ Lăng

Võ Lăng

 

Nhiệm vụ Võ Lăng

 

 
Ngụy

Uyển Thành

 

Uyển Thành,

Thọ Xuân

Uyển Thành,

Tương Dương

 Uyển Thành

Uyển Thành

Võ Lăng

Nhiệm vụ Uyển Thành   X
Ngô

Thọ Xuân, Tương Dương

Thọ Xuân, Tương Dương

Tương Dương

Thọ Xuân

Thọ Xuân, Tương Dương

Thọ Xuân, Tương Dương

Thọ Xuân,

Tương Dương,

Uyển Thành

Nhiệm vụ Thọ Xuân    
Cụm 3

0:30

01/02

0:30

02/02

0:30

03/02

0:30

04/02

0:30

05/02

0:30

06/02

0:30

07/02

Nhiệm vụ Thành Chủ

Tương Dương
 

 

Thục

Võ Lăng

 

Võ Lăng

Võ Lăng

Võ Lăng

Võ Lăng, 

Tương Dương

Võ Lăng

Nhiệm vụ Võ Lăng

 

 

Ngụy

Tương Dương,

Uyển Thành, 

Thọ Xuân

Uyển Thành,

Thọ Xuân, 

Tương Dương, 

Võ Lăng

Uyển Thành

Tương Dương,

Uyển Thành,

Thọ Xuân

Uyển Thành, 

Tương Dương, 

Thọ Xuân

Thọ Xuân,

Uyển Thành

Uyển Thành,

Tương Dương,

Thọ Xuân

Nhiệm vụ Uyển Thành

 

X

Ngô

 

 

Thọ Xuân, 

Tương Dương

 

 

 

 

Nhiệm vụ Thọ Xuân

   

 

Lưu ý: Các server mới chưa đủ 7 ngày đầu sẽ không được nhận thưởng tập thể và không nhận được phần thưởng quà Quốc Chiến toàn quốc.

Hướng dẫn sơ lược về Quốc chiến: XEM TẠI ĐÂY

BQT Tam Quốc GO

Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ