Tải Game

TỔNG KẾT QUỐC CHIẾN MÙA 29!

13/01/2020


 

Các Quân sư thân mến,

Quốc Chiến mùa 29 đã chính thức khép lại. Các quốc gia đều có sức mạnh ngang tài ngang sức, tạo ra những trận chiến căng thẳng, kịch tính. Sau đây là phần Tổng kết chiến tích các quốc gia giành được trong mùa Quốc chiến 29.

TỔNG KẾT QUỐC CHIẾN MÙA 29

Cụm 1 Số thành Tổng chiến tích TOP 50
Thục 14 87866
Ngụy 17 89116
Ngô 24 85463
Cụm 2 Số thành Tổng chiến tích TOP 50
Thục 9 81397
Ngụy 28 97543
Ngô 18 108269
Cụm 3 Số thành Tổng chiến tích TOP 50
Thục 20 58090
Ngụy 15 75927
Ngô 20 76331

Toàn bộ lịch sử chiếm lĩnh Quốc chiến 29:

Số thành chiến lược 0 thành 1 thành 2 thành 3 thành 4 thành
Ngày 1 đến ngày 6 0 2000 Xu quốc gia 2500 Xu quốc gia 2500 Xu quốc gia 2500 Xu quốc gia
Ngày 7 0 10000 Xu quốc gia 15000 Xu quốc gia 20000 Xu quốc gia 50000 Xu quốc gia

Lịch sử chiếm lĩnh sẽ được cập nhật mỗi ngày vào bảng sau và gửi thưởng tổng kết cuối mùa:

Ngày 1 2 3 4 5 6 7-Tổng kết Nhiệm vụ

Nhiệm

vụ

Đã hoàn thành
Cụm 1

0:30

06/01

0:30

07/01

0:30

08/01

0:30

09/01

0:30

10/01

0:30

11/01

0:30

12/01

Nhiệm vụ Thành Chủ Tương Dương  
Thục

Võ Lăng

Tương Dương,

Võ Lăng

Tương Dương

Thọ Xuân

Uyển Thành

Uyển Thành,

Thọ Xuân 

 

Nhiệm vụ Võ Lăng


 

 
Ngụy

Uyển Thành,

Tương Dương

Uyển Thành

Võ Lăng,

Thọ Xuân

Tương Dương, Uyển Thành

 

Tương Dương,

Võ Lăng

Uyển Thành

Nhiệm vụ Uyển Thành    
Ngô

Thọ Xuân

Thọ Xuân

Uyển Thành

Võ Lăng

Thọ Xuân,

Tương Dương,

Võ Lăng

 

Thọ Xuân,

Tương Dương,

Võ Lăng

Nhiệm vụ Thọ Xuân    
Cụm 2

0:30

06/01

0:30

07/01

0:30

08/01

0:30

09/01

0:30

10/01

0:30

11/01

0:30

12/01

Nhiệm vụ Thành Chủ

Tương Dương  

Thục

 

Võ Lăng,

Tương Dương,

Uyển Thành

Võ Lăng, Tương Dương, Uyển Thành

 

 Tương Dương

Tương Dương

 

 Nhiệm vụ Võ Lăng

 

 

Ngụy

 

 

 

 

Thọ Xuân

Uyển Thành

Uyển Thành,

Võ Lăng,

Tương Dương,

Thọ Xuân

Nhiệm vụ Uyển Thành 

 

 

Ngô

Uyển Thành,

Võ Lăng,

Tương Dương,

Thọ Xuân

Thọ Xuân

Thọ Xuân

Uyển Thành,

Võ Lăng,

Tương Dương,

Thọ Xuân

Võ Lăng,

Uyển Thành

 Thọ Xuân,

Võ Lăng

 

Nhiệm vụ Thọ Xuân

   
Cụm 3

0:30

06/01

0:30

07/01

0:30

08/01

0:30

09/01

0:30

10/01

0:30

11/01

0:30

12/01

Nhiệm vụ Thành Chủ

Tương Dương
 

 

Thục

Võ Lăng,

Tương Dương,

Uyển Thành

Võ Lăng

Tương Dương

Võ Lăng,

Tương Dương

Võ Lăng

Võ Lăng

Võ Lăng

Nhiệm vụ Võ Lăng

 

 

Ngụy

Thọ Xuân

 

Thọ Xuân

Thọ Xuân

 

Thọ Xuân

Thọ Xuân,

Tương Dương

Nhiệm vụ Uyển Thành

 

 

Ngô

 

Thọ Xuân,

Tương Dương,

Uyển Thành

Võ Lăng, 

Uyển Thành

Uyển Thành

Thọ Xuân,

Tương Dương,

Uyển Thành

Tương Dương,

Uyển Thành

Uyển Thành

Nhiệm vụ Thọ Xuân

   

 

Lưu ý: Các server mới chưa đủ 7 ngày đầu sẽ không được nhận thưởng tập thể và không nhận được phần thưởng quà Quốc Chiến toàn quốc.

Hướng dẫn sơ lược về Quốc chiến: XEM TẠI ĐÂY

BQT Tam Quốc GO

Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ