Tải Game

TỔNG KẾT QUỐC CHIẾN MÙA 27!

11/11/2019


 

Các Quân sư thân mến,

Quốc Chiến mùa 27 đã chính thức khép lại. Các quốc gia đều có sức mạnh ngang tài ngang sức, tạo ra những trận chiến căng thẳng, kịch tính. Sau đây là phần Tổng kết chiến tích các quốc gia giành được trong mùa Quốc chiến 27.

TỔNG KẾT QUỐC CHIẾN MÙA 27

Cụm 1 Số thành Tổng chiến tích TOP 50
Thục 13 88993
Ngụy 13 93273
Ngô 29 84951
Cụm 2 Số thành Tổng chiến tích TOP 50
Thục 11 82577
Ngụy 28 109197
Ngô 16 94761
Cụm 3 Số thành Tổng chiến tích TOP 50
Thục 10 56223
Ngụy 27 76625
Ngô 18 72940

Toàn bộ lịch sử chiếm lĩnh Quốc chiến 27:

Số thành chiến lược 0 thành 1 thành 2 thành 3 thành 4 thành
Ngày 1 đến ngày 6 0 2000 Xu quốc gia 2500 Xu quốc gia 2500 Xu quốc gia 2500 Xu quốc gia
Ngày 7 0 10000 Xu quốc gia 15000 Xu quốc gia 20000 Xu quốc gia 50000 Xu quốc gia

Lịch sử chiếm lĩnh sẽ được cập nhật mỗi ngày vào bảng sau và gửi thưởng tổng kết cuối mùa:

Ngày 1 2 3 4 5 6 7-Tổng kết Nhiệm vụ

Nhiệm

vụ

Đã hoàn thành
Cụm 1

0:30

4/11

0:30

5/11

0:30

6/11

0:30

7/11

0:30

8/11 

0:30

9/11

0:30

10/11

Nhiệm vụ Thành Chủ Tương Dương  
Thục  

 

Võ Lăng Võ Lăng, Tương Dương,  Uyển Thành, Thọ Xuân 

Thọ Xuân

Võ Lăng

 Uyển Thành

Tương Dương, Võ Lăng 

Nhiệm vụ Võ Lăng


 

 
Ngụy

Uyển Thành

Tương Dương

 

 

 

Uyển Thành, Tương Dương 

Thọ Xuân 

Võ Lăng

Uyển Thành

Nhiệm vụ Uyển Thành    
Ngô

Thọ Xuân

Võ Lăng

Thọ Xuân

Uyển Thành

Tương Dương

 

  

Võ Lăng

 Tương Dương, Uyển Thành 

Thọ Xuân, Tương Dương

 

Thọ Xuân

 

Nhiệm vụ Thọ Xuân    
Cụm 2

0:30

4/11

0:30

5/11

0:30

6/11

0:30

7/11

0:30

8/11 

0:30

9/11

0:30

10/11

Nhiệm vụ Thành Chủ

Tương Dương  

Thục

 

Uyển Thành

Võ Lăng

Uyển Thành

Võ Lăng 

  

 

Nhiệm vụ Võ Lăng

 

 

Ngụy

Uyển Thành

Tương Dương

Tương Dương

Thọ Xuân

Võ Lăng

 

 Thọ Xuân

Thọ Xuân, Võ Lăng, Tương Dương 

Thọ Xuân, Tương Dương, Uyển Thành  

Thọ Xuân, Tương Dương

Võ Lăng, Uyển Thành, Tương Dương

Nhiệm vụ Uyển Thành

 

X

Ngô

 

Thọ Xuân

Võ Lăng

 

 

 

 

Tương Dương, Uyển Thành

 

 

Uyển Thành, Võ Lăng  

Thọ Xuân

Nhiệm vụ Thọ Xuân

   
Cụm 3

0:30

4/11

0:30

5/11

0:30

6/11

0:30

7/11

0:30

8/11

0:30

9/11

0:30

10/11

Nhiệm vụ Thành Chủ

Tương Dương
 

 

Thục

Võ Lăng

Võ Lăng

Võ Lăng, Tương Dương

Võ Lăng, Tương Dương

Thọ Xuân, Tương Dương, Võ Lăng

Võ Lăng, Tương Dương

Võ Lăng

Nhiệm vụ Võ Lăng

 

 

Ngụy

Uyển Thành

Tương Dương

Uyển Thành

Tương Dương

Thọ Xuân

Uyển Thành

Thọ Xuân 

Uyển Thành

Thọ Xuân

Tương Dương, Uyển Thành

Nhiệm vụ Uyển Thành

 

 

Ngô

Thọ Xuân

 

Thọ Xuân

Uyển Thành 

 

Uyển Thành  

Thọ Xuân

Nhiệm vụ Thọ Xuân

   

 

Lưu ý: Các server mới chưa đủ 7 ngày đầu sẽ không được nhận thưởng tập thể và không nhận được phần thưởng quà Quốc Chiến toàn quốc.

Hướng dẫn sơ lược về Quốc chiến: XEM TẠI ĐÂY

BQT Tam Quốc GO

Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ