Tải Game

TỔNG KẾT QUỐC CHIẾN MÙA 26!

14/10/2019


 

Các Quân sư thân mến,

Quốc Chiến mùa 26 đã chính thức khép lại. Các quốc gia đều có sức mạnh ngang tài ngang sức, tạo ra những trận chiến căng thẳng, kịch tính. Sau đây là phần Tổng kết chiến tích các quốc gia giành được trong mùa Quốc chiến 26.

TỔNG KẾT QUỐC CHIẾN MÙA 26

Cụm 1 Số thành Tổng chiến tích TOP 50
Thục 20 90700
Ngụy 21 96224
Ngô 14 93194
Cụm 2 Số thành Tổng chiến tích TOP 50
Thục 12 86418
Ngụy 29 108700
Ngô 14 114067
Cụm 3 Số thành Tổng chiến tích TOP 50
Thục 7 53791
Ngụy 17 70050
Ngô 31 69636

Toàn bộ lịch sử chiếm lĩnh Quốc chiến 26:

Số thành chiến lược 0 thành 1 thành 2 thành 3 thành 4 thành
Ngày 1 đến ngày 6 0 2000 Xu quốc gia 2500 Xu quốc gia 2500 Xu quốc gia 2500 Xu quốc gia
Ngày 7 0 10000 Xu quốc gia 15000 Xu quốc gia 20000 Xu quốc gia 50000 Xu quốc gia

Lịch sử chiếm lĩnh sẽ được cập nhật mỗi ngày vào bảng sau và gửi thưởng tổng kết cuối mùa:

Ngày 1 2 3 4 5 6 7-Tổng kết Nhiệm vụ

Nhiệm

vụ

Đã hoàn thành
Cụm 1

0:30

7/10

0:30

8/10

0:30

9/10

0:30

10/10

0:30

11/10 

0:30

12/10

0:30

13/10

Nhiệm vụ Thành Chủ Tương Dương  
Thục Tương Dương

 

Thọ Xuân, Uyển Thành, Võ Lăng, Tương Dương Võ Lăng, Tương Dương  

Võ Lăng

Võ Lăng

 Tương Dương, Võ Lăng

Uyển Thành 

Nhiệm vụ Võ Lăng


 

 
Ngụy Uyển Thành 

 

Uyển Thành

 

Tương Dương, Uyển Thành

Uyển Thành

Thọ Xuân, Tương Dương, Võ Lăng 

Nhiệm vụ Uyển Thành    
Ngô

Võ Lăng, Thọ Xuân

 

Thọ Xuân 

Thọ Xuân, Tương Dương, Uyển Thành

 Thọ Xuân

Thọ Xuân

 

 

 

Nhiệm vụ Thọ Xuân    
Cụm 2

0:30

7/10

0:30

8/10

0:30

9/10

0:30

10/10

0:30

11/10 

0:30

12/10

0:30

13/10

Nhiệm vụ Thành Chủ

Tương Dương  

Thục

 

 

Thọ Xuân, Võ Lăng, Tương Dương, Uyển Thành

Uyển Thành, Võ Lăng

 

Tương Dương, Uyển Thành 

Võ Lăng

Nhiệm vụ Võ Lăng

 

 

Ngụy

Võ Lăng, Uyển Thành

 

 

Thọ Xuân, Tương Dương 

 

Thọ Xuân, Tương Dương, Uyển Thành 

Thọ Xuân, Võ Lăng 

Uyển Thành, Tương Dương

Nhiệm vụ Uyển Thành

 

X

Ngô

 Thọ Xuân, Tương Dương

 

 

Thọ Xuân, Võ Lăng, Tương Dương, Uyển Thành

 

 

 

 

Võ Lăng

 

Thọ Xuân

Nhiệm vụ Thọ Xuân

   
Cụm 3

0:30

7/10

0:30

8/10

0:30

9/10

0:30

10/10

0:30

11/10

0:30

12/10

0:30

13/10

Nhiệm vụ Thành Chủ

Tương Dương
 

 

Thục

Võ Lăng

Tương Dương 

Võ Lăng, Tương Dương

Võ Lăng

Võ Lăng

Tương Dương, Võ Lăng 

Tương Dương, Võ Lăng

Nhiệm vụ Võ Lăng

 

 

Ngụy

Thọ Xuân, Tương Dương, Uyển Thành

Thọ Xuân

Uyển Thành

Thọ Xuân 

Thọ Xuân, Uyển Thành, Tương Dương

Uyển Thành

Thọ Xuân 

Nhiệm vụ Uyển Thành

 

 

Ngô

 

Võ Lăng, Uyển Thành

Thọ Xuân

Uyển Thành, Tương Dương 

 

Thọ Xuân  

Uyển Thành

Nhiệm vụ Thọ Xuân

   

 

Lưu ý: Các server mới chưa đủ 7 ngày đầu sẽ không được nhận thưởng tập thể và không nhận được phần thưởng quà Quốc Chiến toàn quốc.

Hướng dẫn sơ lược về Quốc chiến: XEM TẠI ĐÂY

BQT Tam Quốc GO

Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ