Tải Game

TỔNG KẾT QUỐC CHIẾN MÙA 25!

09/09/2019


 

Các Quân sư thân mến,

Quốc Chiến mùa 25 đã chính thức khép lại. Các quốc gia đều có sức mạnh ngang tài ngang sức, tạo ra những trận chiến căng thẳng, kịch tính. Sau đây là phần Tổng kết chiến tích các quốc gia giành được trong mùa Quốc chiến 25.

TỔNG KẾT QUỐC CHIẾN MÙA 25

Cụm 1 Số thành Tổng chiến tích TOP 50
Thục 16 95629
Ngụy 15 100057
Ngô 24 108712
Cụm 2 Số thành Tổng chiến tích TOP 50
Thục 4 88345
Ngụy 33 114681
Ngô 18 115107
Cụm 3 Số thành Tổng chiến tích TOP 50
Thục 24 60427
Ngụy 13 70739
Ngô 18 74873

Toàn bộ lịch sử chiếm lĩnh Quốc chiến 25:

Số thành chiến lược 0 thành 1 thành 2 thành 3 thành 4 thành
Ngày 1 đến ngày 6 0 2000 Xu quốc gia 2500 Xu quốc gia 2500 Xu quốc gia 2500 Xu quốc gia
Ngày 7 0 10000 Xu quốc gia 15000 Xu quốc gia 20000 Xu quốc gia 50000 Xu quốc gia

Lịch sử chiếm lĩnh sẽ được cập nhật mỗi ngày vào bảng sau và gửi thưởng tổng kết cuối mùa:

Ngày 1 2 3 4 5 6 7-Tổng kết Nhiệm vụ

Nhiệm

vụ

Đã hoàn thành
Cụm 1

0:30

2/9

0:30

3/9

0:30

4/9

0:30

5/9

0:30

6/9 

0:30

7/9

0:30

8/9

Nhiệm vụ Thành Chủ Tương Dương  
Thục Uyển Thành, Thọ Xuân

 

Uyển Thành Uyển Thành 

Tương Dương, Uyển Thành, Thọ Xuân

Uyển Thành

Tương Dương

 

Nhiệm vụ Võ Lăng


 

 
Ngụy  

 

Thọ Xuân

Tương Dương

Võ Lăng

Võ Lăng

Uyển Thành, Thọ Xuân

 

Uyển Thành

Nhiệm vụ Uyển Thành    
Ngô

Võ Lăng, Tương Dương

Tương Dương, Võ Lăng 

Thọ Xuân, Võ Lăng 

 

Tương Dương, Thọ Xuân

Võ Lăng

Thọ Xuân, Tương Dương, Võ Lăng 

 

 

Nhiệm vụ Thọ Xuân    
Cụm 2

0:30

2/9

0:30

3/9

0:30

4/9

0:30

5/9

0:30

6/9 

0:30

7/9

0:30

8/9

Nhiệm vụ Thành Chủ

Tương Dương  

Thục

 

 

 

 

Uyển Thành

 

 

Nhiệm vụ Võ Lăng

 

 

Ngụy

Uyển Thành, Tương Dương, Thọ Xuân, Võ Lăng

Võ Lăng, Uyển Thành

Uyển Thành 

Uyển Thành

 

 

 

Thọ Xuân, Tương Dương, Uyển Thành

 

Nhiệm vụ Uyển Thành

 

X

Ngô

 

 

Tương Dương, Thọ Xuân

 

Tương Dương,  Thọ Xuân, Võ Lăng 

 

Thọ Xuân, Tương Dương, Võ Lăng

Thọ Xuân, Võ Lăng, Tương Dương

 

Thọ Xuân, Tương Dương, Uyển Thành, Võ Lăng

Võ Lăng

Nhiệm vụ Thọ Xuân

   
Cụm 3

0:30

2/9

0:30

3/9

0:30

4/9

0:30

5/9

0:30

6/9

0:30

7/9

0:30

8/9

Nhiệm vụ Thành Chủ

Tương Dương
 

 

Thục

Uyển Thành, Võ Lăng, Tương Dương

Võ Lăng 


Võ Lăng


Võ Lăng

Tương Dương,
Võ Lăng

Tương Dương, Uyển Thành, Võ Lăng

Tương Dương, Võ Lăng

Nhiệm vụ Võ Lăng

 

 

Ngụy

Thọ Xuân

Uyển Thành

Tương Dương, Uyển Thành 

Tương Dương, Thọ Xuân 

Thọ Xuân, Uyển Thành

Thọ Xuân

 

Nhiệm vụ Uyển Thành

 

 

Ngô

 

Thọ Xuân, Tương Dương

Thọ Xuân

Uyển Thành

 

 

Thọ Xuân,  Uyển Thành

Nhiệm vụ Thọ Xuân

   

 

Lưu ý: Các server mới chưa đủ 7 ngày đầu sẽ không được nhận thưởng tập thể và không nhận được phần thưởng quà Quốc Chiến toàn quốc.

Hướng dẫn sơ lược về Quốc chiến: XEM TẠI ĐÂY

BQT Tam Quốc GO

Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ