Tải Game

TỔNG KẾT QUỐC CHIẾN MÙA 21!

12/05/2019

 

 

 

Các Quân sư thân mến,

Quốc Chiến mùa 21 đã chính thức khép lại. Các quốc gia đều có sức mạnh ngang tài ngang sức, tạo ra những trận chiến căng thẳng, kịch tính. Sau đây là phần Tổng kết chiến tích các quốc gia giành được trong mùa Quốc chiến 21.

TỔNG KẾT QUỐC CHIẾN MÙA 21

Cụm 1 Số thành Tổng chiến tích TOP 50
Thục 23 116269
Ngụy 6 118580
Ngô 26 117604
Cụm 2 Số thành Tổng chiến tích TOP 50
Thục 20 126400
Ngụy 18 128699
Ngô 17 117911
Cụm 3 Số thành Tổng chiến tích TOP 50
Thục 26 67307
Ngụy 17 69307
Ngô 12 89619


Toàn bộ lịch sử chiếm lĩnh Quốc chiến 21:

Ngày 1 2 3 4 5 6 7-Tổng kết Nhiệm vụ

Nhiệm

vụ

Đã hoàn thành
Cụm 1

0:30

6/5

0:30

7/5

0:30

8/5

0:30

9/5

0:30

10/5 

0:30

11/5

0:30

12/5

Nhiệm vụ Thành Chủ Tương Dương  
Thục

Võ Lăng

Võ Lăng

Uyển Thành

Uyển Thành

Tương Dương

Tương Dương

Uyển Thành

Tương Dương

Nhiệm Vụ Võ Lăng


 

 
Ngụy

Thọ Xuân

Tương Dương

Uyển Thành

 

Thọ Xuân

Uyển Thành

Thọ Xuân

Uyển Thành

Thọ Xuân

 

Nhiệm Vụ Uyển Thành    
Ngô


Uyển Thanh

Thọ Xuân

Tương Dương

Thọ Xuân

Võ Lăng

Tương Dương

Võ Lăng

Tương Dương

Võ Lăng

Võ Lăng

Thọ Xuân

Võ Lăng

Nhiệm vụ Thọ Xuân    
Cụm 2

0:30

6/5

0:30

7/5

0:30

8/5

0:30

9/5

0:30

10/5

0:30

11/5

0:30

12/5

Nhiệm vụ Thành Chủ

Tương Dương  

Thục

Võ Lăng

Tương Dương

Võ Lăng

Võ Lăng

Uyển Thanh

Tương Dương

Võ Lăng

Võ Lăng

Tương Dương

Võ Lăng

Võ Lăng

Nhiệm vụ Võ Lăng

 

X

Ngụy

Uyển Thành

Uyển Thành

Thọ Xuân

Tương Dương

Uyển Thành

Thọ Xuân

Tương Dương

Thọ Xuân

Uyển Thành

Uyển Thành

Thọ Xuân

Tương Dương

Uyển Thành

Nhiệm Vụ Uyển Thành

 

X

Ngô

Thọ Xuân

 

 

 

Thọ Xuân

 

Thọ Xuân

Tương Dương

Nhiệm vụ Thọ Xuân

   
Cụm 3

0:30

6/5

0:30

7/5

0:30

8/5

0:30

9/5

0:30

10/5

0:30

11/5

0:30

12/5

Nhiệm vụ Thành Chủ

Tương Dương
 

 

Thục

Tương Dương

Võ Lăng

Uyển Thành

Võ Lăng

Tương Dương

Thọ Xuân

Uyển Thành

 

Võ Lăng

Tương Dương

Thọ Xuân

Nhiệm vụ Võ Lăng

 

 

Ngụy

Thọ Xuân

Uyển Thành

Tương Dương

Uyển Thành

Võ Lăng

Tương Dương

Uyển Thành

Thọ Xuân

Tương Dương

Uyển Thành

Uyển Thành

Nhiệm vụ Uyển Thành

 

 

Ngô

Võ Lăng

Thọ Xuân

Thọ Xuân

 

Võ Lăng

Thọ Xuân

Võ Lăng

Tương Dương

Nhiệm Vụ Thọ Xuân

   

 

Lưu ý: Các server mới chưa đủ 7 ngày đầu sẽ không được nhận thưởng tập thể và không nhận được phần thưởng quà Quốc Chiến toàn quốc.
Thể lệ và phần thưởng Quốc chiến xem tại đây.

BQT Tam Quốc GO

Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ