Tải Game

TỔNG KẾT QUỐC CHIẾN MÙA 16

10/12/2018

 

TỔNG KẾT QUỐC CHIẾN MÙA 16

 

 

Ngày 1 2 3 4 5 6 7-Tổng kết Nhiệm vụ Đã hoàn thành
Cụm 1

0:30

3/12

0:30

4/12

0:30

5/12

0:30

6/12

0:30

7/12  

0:30

8/12

0:30

9/12

Nhiệm vụ Tương Dương  
Thục

Uyển Thành

Tương Dương,

Võ Lăng,

Uyển Thành

Uyển Thành,

Võ Lăng

Võ Lăng Võ Lăng

Võ Lăng,

Tương Dương

Võ Lăng,

Tương Dương

Nhiệm vụ Võ Lăng  
Ngụy

Tương Dương,

Thọ Xuân

  Tương Dương

Uyển Thành,

Tương Dương

Uyển Thành,

Tương Dương

Uyển Thành Uyển Thành Nhiệm vụ Uyển Thành  
Ngô

Võ Lăng

Thọ Xuân Thọ Xuân Thọ Xuân Thọ Xuân Thọ Xuân Thọ Xuân Nhiệm vụ Thọ Xuân  
Cụm 2

0:30

2/12

0:30

3/12

0:30

4/12

0:30

5/12

0:30

6/12 

0:30

7/12

0:30

8/12

Nhiệm vụ Tương Dương

 
Thục

Tương Dương,

Võ Lăng

  Uyển Thành    

Võ Lăng

Võ Lăng Nhiệm vụ Võ Lăng  
Ngụy

Uyển Thành

Thọ Xuân,

Uyển Thành,

Tương Dương,

Võ Lăng

 

Tương Dương,

Uyển Thành

Thọ Xuân,

Tương Dương,

Uyển Thành

Tương Dương,

Uyển Thành

Tương Dương,

Uyển Thành

Nhiệm vụ Uyển Thành x
Ngô Thọ Xuân  

Võ Lăng,

Thọ Xuân,

Tương Dương

Võ Lăng,

Thọ Xuân

Võ Lăng Thọ Xuân Thọ Xuân Nhiệm vụ Thọ Xuân x
Cụm 3

0:30

2/12

0:30

3/12

0:30

4/12

0:30

5/12

0:30

6/12

0:30

7/12

0:30

8/12

Nhiệm vụ Tương Dương  
Thục   Võ Lăng Uyển Thành Thọ Xuân   Võ Lăng Võ Lăng Nhiệm vụ Võ Lăng  
Ngụy   Tương Dương  

Võ Lăng,

Tương Dương

Võ Lăng

Tương Dương,

Thọ Xuân

Tương Dương Nhiệm vụ Uyển Thành  
Ngô

Tương Dương,

Thọ Xuân,

Võ Lăng,

Uyển Thành

Uyển Thành, Thọ Xuân

Võ Lăng,

Thọ Xuân,

Tương Dương

Uyển Thành

Thọ Xuân,

Tương Dương,

Uyển Thành

Uyển Thành

Thọ Xuân,

Uyển Thành

Nhiệm vụ Thọ Xuân x


Lưu ý: Các server mới chưa kết thúc 7 ngày đầu sẽ không được tính thưởng tập thể.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ