Tải Game

Tiêu điểm tháng 6: Bầu chọn Hoàng Đế và Quan chức Tam Quốc GO

08/06/2021

Các quân sư thân mến,

Sau 45 mùa Quốc chiến và 11 mùa Võ đấu, đã đến lúc những người chơi đóng ở vị trí thủ lĩnh của Tam Quốc GO được vinh danh và có một chức danh chính thống và được mọi người công nhận. Tam Quốc GO xin giới thiệu tới các quân sư Hệ thống quan chức chính thống, được chọn lọc và bầu chọn dựa vào 3 tiêu chí:

- Người chơi có thành tích cao trong Võ Đấu
- Người chơi có chiến tích cao trong Quốc Chiến
- Người chơi có thành tích cao được nhiều người yêu mến và bầu chọn nhất

Hình thức bầu chọn:

Khi tham gia 2 hoạt động Võ Đấu và Quốc Chiến, người chơi đạt thành tích cao sẽ nhận được điểm Vinh dự thủ lĩnh. Cụ thể:

- Điểm vinh dự thủ lĩnh dựa vào kết quả mùa Quốc Chiến và Võ Đấu gần nhất
- 20 người có điểm vinh dự thủ lĩnh cao nhất mỗi quốc gia được tham gia ứng cử ngay sau khi kết thúc mỗi mùa Quốc chiến
- Lần Bầu chọn quan chức đầu tiên sẽ diễn ra vào đầu tháng 6, sau khi kết thúc Võ Đấu 11, dựa vào kết quả của Quốc Chiến 45 và Võ Đấu 11
- Thời gian hiệu lực của Chức quan tối đa là 30 ngày hoặc đến khi có kết quả lần bầu chọn Quan chức kì kế tiếp

Cách tính điểm Vinh dự thủ lĩnh:

1. Vòng 1: 20 người chơi có chiến tích cao nhất Quốc chiến (mỗi nước)
 

Hạng Quốc Chiến Điểm Vinh dự thủ lĩnh nhận được
1 100
2 90
3 80
4-10 60
11-20 40

 

2. Vòng 2: 16 người có xếp hạng cao nhất Võ Đấu

Hạng Võ Đấu Điểm Vinh dự thủ lĩnh nhận được
1 100
2 90
3 80
4 70
5 60
6 50
7 40
8 30
9-16 10

 

3. Vòng cuối cùng: Bầu chọn tín nhiệm

- 20 người có điểm Vinh dự thủ lĩnh cao nhất mỗi nước (theo kết quả Quốc Chiến và Võ Đấu) sẽ được công bố trong danh sách bầu chọn Quan chức hàng tháng trên website Bầu chọn quan chức chính thức của Tam Quốc GO
- Người chơi thuộc nước nào sẽ bầu chọn Quan chức nước đấy
- Người tham gia bầu chọn cần đăng nhập tài khoản trên  website Bầu chọn quan chức, chọn server và nhân vật sau đó tiến hành bầu chọn những người chơi có trong danh sách
- Nhân vật cấp 80 trở lên đc phép bầu chọn, mỗi nhân vật được bỏ phiếu duy nhất 1 lần/1 ứng cử viên
- Thời gian bầu chọn: 48 tiếng, kể từ khi công bố mở bầu chọn
- Sau khi kết thúc bầu chọn, hệ thống sẽ đóng chức năng bầu chọn và tính tổng điểm Vinh dự thủ lĩnh để sắp xếp chức quan cho mỗi nước

Xếp hạng bầu chọn Điểm vinh dự thủ lĩnh nhận được
1 50
2 45
3 40
4 35
5 30
6 25
7 20
8 15
9 10
10 5
11 3
12-20 0

 

 

4. Tổng kết bầu chọn

Kết quả bầu chọn sẽ dựa vào tổng điểm 3 hạng mục (1), (2) và (3). 11 người có tổng điểm Vinh dự thủ lĩnh cao nhất sẽ được sắp xếp vào các vị trí tương ứng như sau:
 

Xếp hạng Vinh dự thủ lĩnh Chức quan Ghi chú
1 Hoàng Đế  
2-3 Đại Tướng Quân, Thừa Tướng Chức Đại Tướng Quân sẽ dành cho người có tổng điểm Vinh dự thủ lĩnh cao hơn.
 
4-5 Đại Đô Đốc, Đại Tư Mã Chức Đại Đô Đốc sẽ dành cho người có tổng điểm Vinh dự thủ lĩnh cao hơn.
 
6-11 3 vị trí Đô Đốc và 3 vị trí Tư Mã Nhánh Đô Đốc sẽ dành cho 3 người chơi có tổng điểm Vinh dự thủ lĩnh cao hơn.

 

*Chú ý: Nếu điểm ngang nhau sẽ tính điểm thành phần theo thứ tự ưu tiên tổng Điểm Võ Đấu + Điểm Quốc Chiến rồi đến Điểm Bầu Chọn

 

5. Quyền lợi Quan chức

- Hoàng Đế được nhận Quan ấn Hoàng Đế (hiện vật, có khắc tên và thời gian tại vị) mỗi kì
- Hoàng Đế và quan chức được vinh danh trên website Quan chức chính thức, ghi danh trên fanpage và các phương tiện truyền thông khác của game
- Bổng lộc Quan chức hàng ngày
Hoàng Đế: 1000KC/ngày
Đại Tướng Quân, Thừa Tướng: 800KC/ngày
Đại Đô Đốc, Đại Tư Mã: 600KC/ngày
Đô Đốc, Tư Mã: 400KC/ngày

Ghi chú:
- Hiện vật được chuyển phát đến địa chỉ đăng kí nhận của người chơi (chỉ chuyển phát trong lãnh thổ Việt Nam) hoặc được trao trong các buổi offline gần nhất
- Bổng lộc được phát qua thư vào 12 giờ hàng ngày, phát trong thời gian hiệu lực (tối đa 30 ngày hoặc đến khi có kết quả lần bầu chọn Quan chức kì kế tiếp)
- Hoạt động Bầu chọn Hoàng Đế và Quan chức diễn ra 3 tháng/lần
- Phần thưởng và chu kì bầu chọn có thể thay đổi tùy theo tình hình cụ thể

 

BQT Tam Quốc GO
Trân Trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ