Tải Game

Thông báo kết quả chính thức của sự kiện Đua TOP Công Huân Liên Server

17/08/2017

Các vị quân sư thân mến;
Vì cơ chế xếp hạng khi có những quân đoàn bằng điểm nhau dễ gây hiểu lầm nên sau khi cân nhắc kĩ lưỡng và để đảm bảo công bằng cho các quân đoàn tham dự, chúng tôi xin được công bố kết quả chính thức như sau:

 

 

Thứ hạng BXH Quốc Gia Tên Đoàn Trưởng Điểm Công Huân Thưởng hạng
1 Ngụy Paradise Phantom6868 212 Hạng 1
2 Ngô 1st VIP Family HOINACH 204 Hạng 2
3 Thục Quốc Immotal NPC Sida 201 Đồng hạng 3
4 Ngụy Thiên Long LT.lienhoa 201 Đồng hạng 3
5 Ngụy KingDom Quan Vũ 83 201 Đồng hạng 3
6 Ngụy ACE YêuGIANG 201 Đồng hạng 3
7 Ngô AnhEm.No1 Tuti 201 Đồng hạng 3
8 Ngụy ThiênLong Hiên Đinh 194 Đồng hạng 4-10
9 Ngô Ngô Quốc NQ.Thọ 192 Đồng hạng 4-10
10 Ngụy Huynh Đệ s15 Ếch Ộp 191 Đồng hạng 4-10
11 Ngụy HuynhĐệ Blue vôdanh 191 Đồng hạng 4-10
12 Ngô Đéo Sợ Động Vật Hôn Quân 191 Đồng hạng 4-10


Phần thưởng:
1. 4 mức phần thưởng cho Hạng 1, Hạng 2, Đồng hạng 3 và Đồng hạng 4-10

TOP Công Huân Phần thưởng toàn quân đoàn
1 60000KC + 12000 Tướng hồn + 5 Trang bị Dao Quang 
2 36000KC + 7200 Tướng hồn + 4 Trang bị Dao Quang 
3 24000KC + 4800 Tướng hồn + 3 Trang bị Dao Quang 
4-10 12000KC + 2400 Tướng hồn + 1 Trang bị Dao Quang


2. Để cảm ơn tất cả các quân đoàn khác đã tham gia và đóng góp sự thành công cho sự kiện đua TOP, tất cả người chơi đều sẽ nhận được 1 phần thưởng: 300KC
3.  Các đoàn trưởng cần gửi danh sách thành viên và chia thưởng theo quy tắc trong thông báo Đua TOP Công Huân Quân Đoàn Liên Server (https://tamquocgo.vn/tin-tuc/dua-top-cong-huan-quan-doan-all-server) về cho fanpage
4. Phần thưởng sẽ được trao trong vòng 48h kể từ khi nhận được danh sách phát thưởng.

BQT Tam Quốc GO

Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ