Tải Game

Cách Tính Điểm Công Huân Quân Đoàn Chiến

09/08/2017

Hướng Dẫn Tính Điểm Công Huân Quân Đoàn Chiến Liên Server 

 

Các quy tắc:

  • Khi thành lập Quân Đoàn mới, công huân mặc định của Quân Đoàn là 130 điểm
  • Tương ứng với số điểm Công huân, Quân đoàn sẽ được phân hạng tương ứng theo thứ tự từ H đến S. Trong đó H là hạng thấp nhất, S là hạng cao nhất.
  • Để gia tăng Công huân, Quân đoàn cần tham gia Quân Đoàn Chiến lúc 20:00 mỗi tối 2, 4, 6, Chủ nhật hàng tuần
  • Tham gia Quân Đoàn Chiến, thắng sẽ tăng Công huân, thua sẽ bị giảm Công huân
  • Số Công huân nhận được và bị giảm dựa theo phân hạng Quân đoàn theo bảng sau:
Phân Hạng Điểm Điểm công huân
Thắng Nhận Thua Giảm
H 0-150 12 2
G 151-200 10 3
F 201-250 8 4
E 251-300 7 5
D 301-350 6 6
C 351-400 5 7
B 401-450 4 8
A 451-500 3 10
S 501-550 2 12

 

BQT Tam Quốc GO,

Trân Trọng,

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ