Tải Game

HOT Chuỗi Sự Kiện Tôn Sư Trọng Đạo

15/11/2019

 HOT Chuỗi Sự Kiện Tôn Sư Trọng Đạo

Quà Đăng Nhập - Tích Nạp Nhận Quà - Tích Tiêu Nhận Quà - Tích Tiểu Thành Đại - Khuyến Mãi 150% - Shop Đổi Đồ Đặc Biệt
Vòng Quay May Mắn Đặc Biệt - Cửu Cung 90 Tầng - Sự Kiện Tầm Long 2000 - X2 EXP

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 15/11/2019 đến 4:00 sáng ngày  21/11/2019.

Các vật phẩm sự kiện:

Vật Phẩm Cách Sở Hữu Tác Dụng Hình Ảnh Vật Phẩm
Thần Tướng Quyển

Quét Ải Chinh Phạt 

Sự kiện

 Sử dụng trong Cửu Cung hoặc Tầm Long
Thiệp Mừng Ân Sư

Quét Ải Chinh Phạt 

Sự kiện

 Sử dụng để đổi đồ trong Shop Đổi Đồ

Thanh Long Ấn

Tầm Long Mốc 2000

Sử dụng để đổi đồ trong Shop Đổi Đồ

 


1. Quà Đăng Nhập Mỗi Ngày

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 15/11/2019 đến 4:00 sáng ngày  21/11/2019.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị. Đặc biệt, tích đăng nhập đến ngày thứ 6 chắc chắn nhận được 1 Danh Tướng Lục Tam Quốc

 

3.  Tích Nạp Nhận Quà

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 15/11/2019 đến 4:00 sáng ngày  21/11/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp kim cương đạt mốc nhất định để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện.

 

4. Tích Tiêu Nhận Quà

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 15/11/2019 đến 4:00 sáng ngày  21/11/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích tiêu kim cương đạt mốc nhất định để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện.

5. Khuyến Mãi Kim Cương 150%

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 15/11/2019 đến 4:00 sáng ngày  21/11/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC). Tối đa nhận được 150,000 KC khuyến mãi.

Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

6.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 15/11/2019 đến 4:00 sáng ngày  21/11/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 6 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện. Đặc biệt, số lượng vật phẩm Thần Tướng Quyển sẽ được tăng gấp 2 lần so với các sự kiện thông thường.

7. Shop Đổi Đồ

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 15/11/2019 đến 4:00 sáng ngày  21/11/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng "Thiệp Mừng Ân Sư" để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Đổi Đồ.

Đặc biệt, giờ đây quân sư có thể dễ dàng lựa chọn quà tầm long mốc 2000 khi sử dụng Thanh Long Ấn đổi các vật phẩm tại Shop Đổi Đồ.

 

8. Shop Giảm Giá 50%

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 15/11/2019 đến 4:00 sáng ngày  21/11/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Shop Giảm Giá sẽ được mở trong phạm vi toàn máy chủ với các vật phẩm giá trị được bán với giá khuyến mãi 50%.

Đặc biệt, Đá Đúc Thiên Phẩm, Đá Đúc 7 Màu, Đá Truyền Thuyết và Túi Nguyên Liệu Giám Định sẽ được giảm giá 90% trong toàn bộ chuỗi sự kiện.

 

9. Vòng Quay May Mắn Reset Mỗi Ngày

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 15/11/2019 đến 4:00 sáng ngày  21/11/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu Quay VQMM Tháng 11 để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị. Vòng quay sẽ reset lượt mỗi 4:00 hằng ngày.

10. Sự Kiện Cửu Cung

Phạm vi: Toàn bộ máy chủ
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 15/11/2019 đến 4:00 sáng ngày  21/11/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Thần Tướng Quyển" để tham gia Cửu Cung nhận các vật phẩm giá trị.

Lưu ý: Phần quà các mốc tại Cửu Cung đã được nâng lên: Chắc chắn nhận được từ 350 Đèn Dầu trở lên, 01 Túi Nguyên Liệu Thức Tỉnh, hàng chục vạn Đá Tinh Luyện và nhiều phần quà giá trị khác...

 

11. Sự Kiện Tầm Long 2000 

Phạm vi: Toàn bộ máy chủ
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 15/11/2019 đến 4:00 sáng ngày  21/11/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Thần Tướng Quyển" để tham gia Tầm Long nhận các vật phẩm giá trị.

Mốc Tầm Long đặc biệt 2000: Nhận được Thanh Long Ấn có thể đổi 1 trong các vật phẩm sau tại Shop Đổi Đồ: Đá rèn tốt x999 hoặc Rương quà ưu đãi phù thạch x10 hoặc Bấc đèn x500 hoặc Đèn dầu x500 hoặc Đá cường hóa x1500 hoặc Đá thần 7 màu x5000.

Trong ngày, tích lũy tìm rồng đạt số lượt nhất định sẽ nhận được:

Trong ngày tìm rồng 5 lần: Đùi gà *1

Trong ngày tìm rồng 15 lần: Tướng Hồn (Cam) *333

Trong ngày tìm rồng 30 lần: Tàng Thư Thiếp 2-4 sao (Tím) *1

Trong ngày tìm rồng 50 lần: Tướng Hồn (Cam) *666

Trong ngày tìm rồng 75 lần: Tàng Thư Thiếp 3-5 sao (Cam) *1

Trong ngày tìm rồng 100 lần: Rương trang bị Xích Hồng (Cam) *1

Trong ngày tìm rồng  130 lần: Tàng Thư Thiếp 5 sao (Cam)*1

Trong ngày tìm rồng  160 lần: Rương Chiến Mã (Cam) *1

Trong ngày tìm rồng  200 lần: Kim Cương*2011

Trong ngày tìm rồng  260 lần: Tàng Thư Thiếp cao cấp (Đỏ) *1

 

12. Hoạt Động Nhân Đôi Kinh Nghiệm

Phạm vi áp dụng: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian sự kiệnTừ 4:00 Sáng ngày 19/11/2019 đến 4:00 sáng ngày  21/11/2019.

Nội dung sự kiện: Trong thời gian sự kiện, đối với người chơi từ cấp 111 trở lên, khi vượt hoặc quét ải chinh phạt (thường) sẽ được nhân đôi điểm kinh nghiệm (EXP). Người chơi dưới cấp 111 sẽ nhận thêm +10 EXP mỗi lần vượt hoặc quét ải chinh phạt (thường). Lưu ý: Hoạt động chỉ diễn ra duy nhất trong 2 ngày 19 và 20 tháng 11.

 

Trân trọng,

BQT Tam Quốc GO.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ