Tải Game

HOT: Chuỗi Sự Kiện Mừng Sinh Nhật Bác 19/5

17/05/2019

HOT: Chuỗi Sự Kiện Mừng Sinh Nhật Bác 19/5

Quà Đăng Nhập - Tích Nạp Nhận Quà - Tích Tiêu Nhận Quà - Siêu Khuyến Mãi 100% - Tích Tiểu Thành Đại - Siêu Quy Đổi
Vòng Quay May Mắn Đặc Biệt - Sự Kiện Cửu Cung - Sự Kiện Tầm Long 2000

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 17/05 đến 4:00 sáng ngày 23/05/2019.

Các vật phẩm sự kiện:

Vật Phẩm Cách Sở Hữu Tác Dụng Hình Ảnh Vật Phẩm
Sen Hồng

Quét Ải Chinh Phạt

Sự kiện

 Sử dụng trong Cửu Cung hoặc Tầm Long
Quạt Giấy

Quét Ải Chinh Phạt

Sự kiện

 Sử dụng để đổi đồ trong Shop Đổi Đồ

1. Quà Đăng Nhập Mỗi Ngày

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 17/05 đến 4:00 sáng ngày 23/05/2019.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

2.  Tích Nạp Nhận Quà Lớn

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 17/05 đến 4:00 sáng ngày 23/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp kim cương đạt mốc nhất định để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện "Sen Hồng"

3. Tích Tiêu Ngày Lễ

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 17/05 đến 4:00 sáng ngày 23/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích tiêu kim cương đạt mốc nhất định để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện "Quạt Giấy"

4. Khuyến Mãi Nạp Đặc Biệt

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 17/05 đến 4:00 sáng ngày 23/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC) theo yêu cầu sẽ nhận được thêm 100% KC khuyến mãi kèm theo vô số phần thưởng ở từng mốc.

Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

5.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 17/05 đến 4:00 sáng ngày 23/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 6 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

6. Shop Đổi Đồ

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 17/05 đến 4:00 sáng ngày 23/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng "Sen Hồng" để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Đổi Đồ.

 

7. Vòng Quay May Mắn Đặc Biệt - Tuần Hoàn Mỗi Ngày

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 17/05 đến 4:00 sáng ngày 23/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu Quay Thưởng Tháng 5 để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

Lưu ý: 
- Phần thưởng và tiến độ nhận thưởng của VQMM chỉ tồn tại trong vòng 24h sau đó sẽ reset lại từ đầu
- Phần quà VQMM sẽ được reset vào 4:00 hàng ngày
- Phần thưởng các VQMM đều giống nhau
- Suốt thời gian sự kiện, Quân sư có thể có cơ hội nhận thưởng toàn bộ phần thưởng từ 6 VQMM

8. Sự Kiện Cửu Cung Cách

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 17/05 đến 4:00 sáng ngày 23/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Sen Hồng" để tham gia Cửu Cung nhận các vật phẩm giá trị.
 

9. Sự Kiện Tầm Long Đoạt Bảo - 2000 Tầng

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 17/05 đến 4:00 sáng ngày 23/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Sen Hồng" để tham gia Tầm Long nhận các vật phẩm giá trị.

Trong ngày, tích lũy tìm rồng đạt số lượt nhất định sẽ nhận được:

Trong ngày tìm rồng 5 lần: Đùi gà x1
Trong ngày tìm rồng 15 lần: Tướng Hồn x333
Trong ngày tìm rồng 30 lần: Tàng Thư Thiếp 2-4 sao x1
Trong ngày tìm rồng 50 lần: Tướng Hồn x666
Trong ngày tìm rồng 75 lần: Tàng Thư Thiếp 3~5 sao x1
Trong ngày tìm rồng 100 lần: Rương trang bị Xích Hồng x1
Trong ngày tìm rồng 130 lần: Tàng Thư Thiếp 5 sao x1
Trong ngày tìm rồng  160 lần: Rương Chiến Mã x1
Trong ngày tìm rồng  200 lần: Rương trang bị Dao Quang x1
Trong ngày tìm rồng  260 lần: Kim cương x1905

Trong ngày tìm rồng 320 lần: Rương cường hóa siêu cấp x1

 

Trân trọng,

BQT Tam Quốc GO

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ