Tải Game

HOT - Chuỗi Sự Kiện Giải Phóng Thủ Đô

04/10/2019

 Chuỗi Sự Kiện Giải Phóng Thủ Đô

Quà Đăng Nhập - Tích Nạp Nhận Quà - Tích Tiêu Nhận Quà - Tích Tiểu Thành Đại - Khuyến Mãi 100% - Shop Đổi Đồ
Vòng Quay May Mắn Đặc Biệt - Cửu Cung 90 Tầng - Sự Kiện Tầm Long 1600 

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 04/10/2019 đến 4:00 sáng ngày 10/10/2019.

Các vật phẩm sự kiện:

Vật Phẩm Cách Sở Hữu Tác Dụng Hình Ảnh Vật Phẩm
Cốm Vòng

Quét Ải Chinh Phạt 

Sự kiện

 Sử dụng trong Cửu Cung hoặc Tầm Long
Bánh Cam

Quét Ải Chinh Phạt 

Sự kiện

 Sử dụng để đổi đồ trong Shop Đổi Đồ

 


1. Quà Đăng Nhập Mỗi Ngày

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 04/10/2019 đến 4:00 sáng ngày 10/10/2019..
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

 

2.  Tích Nạp Nhận Quà

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 04/10/2019 đến 4:00 sáng ngày 10/10/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp kim cương đạt mốc nhất định để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện.

3. Tích Tiêu Nhận Quà

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 04/10/2019 đến 4:00 sáng ngày 10/10/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích tiêu kim cương đạt mốc nhất định để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện.

4. Khuyến Mãi Kim Cương 100%

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 04/10/2019 đến 4:00 sáng ngày 10/10/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC). Tối đa nhận được 50,000 KC khuyến mãi.

Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

5.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 04/10/2019 đến 4:00 sáng ngày 10/10/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 6 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

6. Shop Đổi Đồ

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 04/10/2019 đến 4:00 sáng ngày 10/10/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng "Bánh Cam" để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Đổi Đồ.

 

7. Shop Giảm Giá 50%

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 04/10/2019 đến 4:00 sáng ngày 10/10/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Shop Giảm Giá 50% sẽ được mở trong phạm vi toàn máy chủ với các vật phẩm giá trị được bán với giá khuyến mãi 50%.

 

8. Vòng Quay May Mắn Reset Mỗi Ngày

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 04/10/2019 đến 4:00 sáng ngày 10/10/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu Quay VQMM Tháng 10 để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị. Vòng quay sẽ reset lượt mỗi 4:00 hằng ngày.

9. Sự Kiện Cửu Cung

Phạm vi: Toàn bộ máy chủ
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 04/10/2019 đến 4:00 sáng ngày 10/10/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Cốm Vòng" để tham gia Cửu Cung nhận các vật phẩm giá trị.

Lưu ý: Phần quà các mốc tại Cửu Cung đã được nâng lên: Chắc chắn nhận được từ 350 Đèn Dầu trở lên, 01 Túi Nguyên Liệu Thức Tỉnh, hàng chục vạn Đá Tinh Luyện và nhiều phần quà giá trị khác...

 

10. Sự Kiện Tầm Long 1600 

Phạm vi: Toàn bộ máy chủ
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 04/10/2019 đến 4:00 sáng ngày 10/10/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Cốm Vòng" để tham gia Tầm Long nhận các vật phẩm giá trị.

Trong ngày, tích lũy tìm rồng đạt số lượt nhất định sẽ nhận được:

Trong ngày tìm rồng 5 lần: Đùi gà *1

Trong ngày tìm rồng 15 lần: Tướng Hồn (Cam) *333

Trong ngày tìm rồng 30 lần: Tàng Thư Thiếp 2-4 sao (Tím) *1

Trong ngày tìm rồng 50 lần: Tướng Hồn (Cam) *666

Trong ngày tìm rồng 75 lần: Tàng Thư Thiếp 3-5 sao (Cam) *1

Trong ngày tìm rồng 100 lần: Rương trang bị Xích Hồng (Cam) *1

Trong ngày tìm rồng  130 lần: Tàng Thư Thiếp 5 sao (Cam)*1

Trong ngày tìm rồng  160 lần: Rương Chiến Mã (Cam) *1

Trong ngày tìm rồng  200 lần: Kim Cương*1999

Trong ngày tìm rồng  260 lần: Tàng Thư Thiếp cao cấp (Đỏ) *1

 

 

 

Trân trọng,

BQT Tam Quốc GO.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ