Tải Game

HOT: Chuỗi Sự Kiện Giải Phóng Miền Nam 30/4 - Quốc Tế Lao Động 1/5

26/04/2019

HOT: Chuỗi Sự Kiện Giải Phóng Miền Nam 30/4 - Quốc Tế Lao Động 1/5

Quà Đăng Nhập - Tích Nạp Nhận Quà - Tích Tiêu Nhận Quà - Siêu Khuyến Mãi 100% - Tích Tiểu Thành Đại - Siêu Quy Đổi
Vòng Quay May Mắn Đặc Biệt - Sự Kiện Cửu Cung - Sự Kiện Tầm Long 1600

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 26/04 đến 4:00 sáng ngày 02/05/2019.

<Nhân đôi EXP 2 ngày 30/4 và 1/5>

Các vật phẩm sự kiện:

Vật Phẩm Cách Sở Hữu Tác Dụng Hình Ảnh Vật Phẩm
Huân Chương Kháng Chiến

Quét Ải Chinh Phạt

Sự kiện

 Sử dụng trong Cửu Cung hoặc Tầm Long
Huân Chương Lao Động

Quét Ải Chinh Phạt

Sự kiện

 Sử dụng để đổi đồ trong Shop Đổi Đồ

1. Quà Đăng Nhập Mỗi Ngày

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 26/04 đến 4:00 sáng ngày 02/05/2019.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

2.  Tích Nạp Kháng Chiến

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 26/04 đến 4:00 sáng ngày 02/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp kim cương đạt mốc nhất định để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện "Huân Chương Kháng Chiến"

3. Tích Tiêu Lao Động

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 26/04 đến 4:00 sáng ngày 02/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích tiêu kim cương đạt mốc nhất định để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện "Huân Chương Lao Động"

4. Khuyến Mãi Nạp Đặc Biệt

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 26/04 đến 4:00 sáng ngày 02/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC) theo yêu cầu sẽ nhận được thêm 100% KC khuyến mãi kèm theo vô số phần thưởng ở từng mốc. Tối đa nhận được 50,000KC khuyến mãi/ngày.

Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

5.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 26/04 đến 4:00 sáng ngày 02/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 6 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

6. Shop Đổi Đồ

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 26/04 đến 4:00 sáng ngày 02/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng Huân Chương Lao Động để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Đổi Đồ.

 

7. Nhân Đôi EXP

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 30/04 đến 4:00 sáng ngày 02/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, đối với người chơi từ cấp 101 trở lên, khi vượt hoặc quét ải chinh phạt (thường) sẽ được nhân đôi điểm kinh nghiệm (EXP). Người chơi dưới cấp 101 sẽ nhận thêm +10 EXP mỗi lần vượt hoặc quét ải chinh phạt (thường).

8. Vòng Quay May Mắn Đặc Biệt - Tuần Hoàn Mỗi Ngày

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 26/04 đến 4:00 sáng ngày 02/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng Voucher Cá Tháng Tư để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

Lưu ý: 
- Phần thưởng và tiến độ nhận thưởng của VQMM chỉ tồn tại trong vòng 24h sau đó sẽ reset lại từ đầu
- Phần quà VQMM sẽ được reset vào 4:00 hàng ngày
- Phần thưởng các VQMM đều giống nhau
- Suốt thời gian sự kiện, Quân sư có thể có cơ hội nhận thưởng toàn bộ phần thưởng từ 6 VQMM

9. Sự Kiện Cửu Cung Các

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 26/04 đến 4:00 sáng ngày 02/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Huân Chương Kháng Chiến" để tham gia Cửu Cung nhận các vật phẩm giá trị.
 

10. Sự Kiện Tầm Long Đoạt Bảo

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 26/04 đến 4:00 sáng ngày 02/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Huân Chương Kháng Chiến" để tham gia Tầm Long nhận các vật phẩm giá trị.

Trong ngày, tích lũy tìm rồng đạt số lượt nhất định sẽ nhận được:

Trong ngày tìm rồng 5 lần: Đùi gà x1
Trong ngày tìm rồng 15 lần: Tướng Hồn x333
Trong ngày tìm rồng 30 lần: Đá tinh luyện x666
Trong ngày tìm rồng 50 lần: Đá đột phá x240
Trong ngày tìm rồng 75 lần: Rơm tươi x18
Trong ngày tìm rồng 100 lần: Mực Tốt x18
Trong ngày tìm rồng 130 lần: Đá Hiền Giả x240
Trong ngày tìm rồng  160 lần: Tuần Mã Đan x240
Trong ngày tìm rồng  200 lần: Danh sách tướng x1
Trong ngày tìm rồng  260 lần: Tàng Thư Thiếp 5 sao x1

11. Đổi Nguyên Liệu Thất Tinh Đăng Đặc Biệt

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 26/04 đến 4:00 sáng ngày 02/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện Tầm Long lần này, quân sư có thể thu thập các bảo vật Trang Bị Đỏ để đổi lấy nguyên liệu Thất Tinh Đăng trong Shop Đổi Đồ.

Trân trọng,

BQT Tam Quốc GO

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ