Tải Game

HOT: Chuỗi Sự Kiện Cửu Cung Cực Phẩm 10/5!

10/05/2019

HOT: Chuỗi Sự Kiện Cửu Cung Cực Phẩm!

Quà Đăng Nhập - Tích Nạp Nhận Quà - Tích Tiêu Nhận Quà Khủng - Tích Tiểu Thành Đại - Khuyến Mãi 100% - Shop Đổi Đặc Biệt
Vòng Quay May Mắn - Sự Kiện Cửu Cung Cực Phẩm

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 10/05/2019 đến 4:00 sáng ngày 16/05/2019.

Các vật phẩm sự kiện:

Vật Phẩm Cách Sở Hữu Tác Dụng Hình Ảnh Vật Phẩm
Khóa Vinh Quang

Quét Ải Chinh Phạt (Tỷ lệ xuất hiện cực hiếm)

Sự kiện

 Sử dụng trong Cửu Cung Cực Phẩm

1. Quà Đăng Nhập Mỗi Ngày

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 10/05/2019 đến 4:00 sáng ngày 16/05/2019.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

 

2.  Tích Nạp Nhận Quà

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 10/05/2019 đến 4:00 sáng ngày 16/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp kim cương đạt mốc nhất định để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện.

3. Tích Tiêu Nhận Quà Khủng

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian:Từ 4:00 Sáng ngày 10/05/2019 đến 4:00 sáng ngày 16/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích tiêu kim cương đạt mốc nhất định để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện.

4. Khuyến Mãi 100% Kim Cương

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 10/05/2019 đến 4:00 sáng ngày 16/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC). Tối đa nhận được 50,000 KC khuyến mãi.

Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

5.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 ngày 10/05/2019 đến 4:00 sáng ngày 16/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 6 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

6. Shop Đổi Đồ Đặc Biệt

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 10/05/2019 đến 4:00 sáng ngày 16/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng "Danh Tướng Lục Tam Quốc" để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Đổi Đồ Đặc Biệt.

7. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 10/05/2019 đến 4:00 sáng ngày 16/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng tháng 5 để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

8. Sự Kiện Cửu Cung Cực Phẩm

Phạm vi: Tất Cả Các Sever (Trừ S13 Hứa Đô - cụm Huyền Vũ)
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 10/05/2019 đến 4:00 sáng ngày 16/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Khóa Vinh Quang" để tham gia Cửu Cung Cực Phẩm nhận các vật phẩm giá trị.

 

Trân trọng,

BQT Tam Quốc GO

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ