Tải Game

Thông báo: Kéo dài thời gian đua TOP Công Huân

12/08/2017

Đua TOP Công Huân Quân Đoàn Liên Server

 

Thông báo: Kéo dài thời gian đua TOP Công Huân
Do có chế xếp hạng dễ gây tranh cãi nên thời gian đua TOP Công Huân Lần 1 sẽ được kéo dài thêm 2 trận. Cụ thể:

Thời gian: Lần 1 Từ ngày 7/8 đến ngày 13/8 chuyển thành Lần 1 Từ ngày 7/8 đến ngày 16/8
Nội dung: Tất cả thành viên thuộc TOP10 Quân Đoàn có xếp hạng Công Huân Quân Đoàn cao nhất (liên server) tại thời điểm 23:00 ngày 16/8 sẽ được nhận phần thưởng tương ứng
Chú ý: Do thời gian được kéo dài thêm nên phần thưởng Kim cương và Tướng hồn của mỗi hạng cũng được gia tăng: +20% (Phần thưởng trang bị không thay đổi).

TOP Công Huân Phần thưởng toàn quân đoàn
1 50000KC + 10000 Tướng hồn + 5 Trang bị Dao Quang 
2 30000KC + 6000 Tướng hồn + 4 Trang bị Dao Quang 
3 20000KC + 4000 Tướng hồn + 3 Trang bị Dao Quang 
4-10 10000KC + 2000 Tướng hồn + 1 Trang bị Dao Quang

 

Lưu ý:

★ Cách tính điểm Công Huân Quân Đoàn: xem tại đây
★ Phần thưởng Quân đoàn sẽ do Quân Đoàn Trưởng sắp xếp và chia cho các thành viên sau đó gửi danh sách về cho BQT.
★ Giá trị thưởng 1 người nhận tối đa gấp 2 lần giá trị bình quân.

★ Ví dụ: Quân Đoàn có 30 người và đạt thưởng TOP1, Thì giá trị bình quân là (~1666KC + 333 Tướng hồn) /người. Thưởng tối đa cho 1 người sẽ bằng 2 lần giá trị bình quân tức: 3333KC + 666 Tướng hồn
★ Phần thưởng trang bị (5 món) do Quân Đoàn trưởng tự chia, tối đa 1 người/1 món

★ Thời gian trao thưởng: 48h kể từ khi nhận danh sách thành viên
★ Danh sách chia thưởng là do Quân Đoàn Trưởng sắp xếp, BQT chỉ chịu trách nhiệm trao thưởng, không tiếp nhận khiếu nại về cách chia thưởng
★ Gợi ý: Quân Đoàn Trưởng nên chia thưởng dựa theo xếp hạng cống hiến, thời gian cống hiến hoặc trao thưởng luân phiên để tránh mẫu thuẫn giữa các thành viên.

 

BQT Tam Quốc GO

Trân Trọng,

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ