Tải Game

Chuỗi Sự Kiện Thuỷ Kính Tiên Sinh!

04/01/2019

Chuỗi Sự Kiện Thuỷ Kính Tiên Sinh!

Đăng Nhập Nhận Quà - Tích Tiểu Thành Đại - Khuyến Mãi - Shop Đổi Đồ - Vòng Quay May Mắn - Sự Kiện Cửu Cung 

Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 04/01 đến 4:00 sáng ngày 07/01/2019.
 

Các vật phẩm sự kiện:

Vật phẩm Cách sở hữu Tác dụng Hình ảnh vật phẩm
Chìa Thuỷ Kính

Quét Ải Chinh Phạt 

Sự kiện

Sử dụng trong Cửu Cung hoặc Tầm Long
Bách Khoa Toàn Thư

Quét Ải Chinh Phạt 

Sự kiện

Sử dụng để đổi đồ trong Shop Đổi Đồ

 

 

1. Quà Đăng Nhập

Phạm vi: S1-S78 Cụm Thanh Long, S1-S79 Cụm Bạch Hổ, S1-3 Cụm Huyền Vũ.
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 04/01 đến 4:00 sáng ngày 07/01/2019.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

 

2.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: S1-S78 Cụm Thanh Long, S1-S79 Cụm Bạch Hổ, S1-3 Cụm Huyền Vũ.

Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 04/01 đến 4:00 sáng ngày 07/01/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 6 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

 

3. Khuyến Mãi Nạp 

Phạm vi: S1-S78 Cụm Thanh Long, S1-S79 Cụm Bạch Hổ, S1-3 Cụm Huyền Vũ.

Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 04/01 đến 4:00 sáng ngày 07/01/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC) để nhận Chìa Thuỷ Kính. 

Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

 

 

4. Shop Đổi Đồ

Phạm vi: S1-S78 Cụm Thanh Long, S1-S79 Cụm Bạch Hổ, S1-3 Cụm Huyền Vũ.

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 04/01 đến 4:00 sáng ngày 07/01/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng các bảo vật giáng sinh để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Đổi Đồ trong mục lễ tết.

 

5. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: S1-S78 Cụm Thanh Long, S1-S79 Cụm Bạch Hổ, S1-3 Cụm Huyền Vũ.

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 04/01 đến 4:00 sáng ngày 07/01/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng (tháng 01) để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

 

6. Sự Kiện Cửu Cung

Phạm vi: S1-S78 Cụm Thanh Long, S1-S79 Cụm Bạch Hổ, S1-3 Cụm Huyền Vũ.

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 04/01 đến 4:00 sáng ngày 07/01/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Chìa Thuỷ Kính" để tham gia Cửu Cung nhận các vật phẩm giá trị.

 

Trân trọng,

BQT Tam Quốc GO

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ