Tải Game

[31/07/2017] Tổng kết sự kiện Đua TOP Đấu Trường

31/07/2017

Kính chào các Quân Sư,

Dưới đây là bảng tổng kết sự kiện Đua TOP Đấu Trường. Các Quân sư có thể tham khảo kết quả tại đây.

*Đã trả thưởng Đợt 1 (3 ngày đầu mở server) và Đợt 2 (7 ngày đầu mở server) cho các máy chủ Quan Vũ, Lữ Bố, Chu Du, Triệu Vân, Trương Phi, Tào Tháo, Trương Liêu, Mã Siêu...

 
Máy chủ Quan Vũ
Mở ngày 20/7
Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 22/7
Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 26/7
JonSnow 1 JonSnow 1
Thảo Nguyên 2 Thảo Nguyên 2
ShjnobiXII 3 Vương Giả 3
Máy chủ Lữ Bố
Mở ngày 20/7
Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 22/7
Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 26/7
VIP-PRO 1 VIP-PRO 1
LEEYUNE 2 LEEYUNE 2
TL.Kido 3 SoHot 3
Máy chủ Chu Du
Mở ngày 20/7
Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 22/7
Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 26/7
HOINACH 1 HOINACH 1
Huy Hinsky 2 Supaman 2
Supaman 3 Ngọc Châu 3
Máy chủ Triệu Vân
Mở ngày 21/7

Tên

Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 23/7
Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 27/7
What 1 BlackDr0 1
<không có> 2 MrBo 2
<không có> 3 LuuManh 3
Máy chủ Trương Phi
Mở ngày 22/7
Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 24/7
Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 28/7
Bảo Châu 1 Kjss.of.death 1
Kjss.of.death 2 Pentium 2
Pentium 3 Myan 3
Máy chủ Tào Tháo
Mở ngày 23/7
Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 25/7
Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 29/7
BOSS 1 Hà Vũ Hải 1
Hà Vũ Hải 2 BOSS 2
HồNhấtĐao 3 FlyAwAy 3
Máy chủ Trương Liêu
Mở ngày 24/7
Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 26/7
Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 30/7
CTK999 1 Babydaudinh 1
Thế*Chột 2 CTK999 2
Babydaudinh 3 King.alex 3
Máy chủ Mã Siêu
Mở ngày 25/7
Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 27/7
Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 31/7
Ngụy Quân Tử 1    
Tào Tháo 2    
PeHaXinh 3    
Máy chủ Điển Vi
Mở ngày 26/7
Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 28/7
Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 1/8
vôdanh 1   1
Jolibee 2   2
Thánh Vét 3   3
Máy chủ Tôn Sách
Mở ngày 26/7
Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 29/7
Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 2/8
LưuBang 1   1
Sóc 2   2
ChiếnLang 3   3
Máy chủ Lưu Bị
Mở ngày 27/7
Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 30/7
Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 2/8
Lãnh Nhân 1   1
SS 2   2
Ikuiku 3   3

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ