Tải Game

Tôn Sư Trọng Đạo: Tăng EXP Vượt Ải - Thi Đua Tăng Cấp

16/11/2018

Tôn Sư Trọng Đạo: Tăng EXP Vượt Ải - Thi Đua Tăng Cấp

Các vật phẩm sự kiện:

Vật phẩm Cách sở hữu Tác dụng Hình ảnh vật phẩm
Bút Lông

Quét Ải Chinh Phạt
Sự kiện

 

 

Sử dụng để quay thưởng trong sự kiện Tầm Long
Quyển Sách Vàng

Quét Ải Chinh Phạt

Sự kiện

 

Sử dụng để đổi vật phẩm trong Shop Đổi Đồ Lễ Tết

 

​1. Tăng EXP Vượt Ải
Phạm vi: S1-S75 Cụm Thanh Long, S1-S75  Cụm Bạch Hổ
Thời gian: Từ 4:00 sáng ngày 16/11 đến 4:00 sáng ngày 19/11
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi vượt hoặc quét ải Chinh phạt thường sẽ được nhận thêm 10 điểm EXP mỗi lần.


2. Sự kiện Thi Đua Tăng Cấp
Phạm vi: S1-S75 Cụm Thanh Long, S1-S75  Cụm Bạch Hổ
Thời gian: Từ 4:00 sáng ngày 16/11 đến 4:00 sáng ngày 22/11
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, nhân vật đạt cấp độ từ 100 đến 106 sẽ nhận được phần thưởng tương ứng

Cấp độ Phần thưởng
100 Rương cường hóa siêu cấp *1
101 Rương cường hóa siêu cấp *1
102 Rương cường hóa siêu cấp *1
103 Rương cường hóa siêu cấp *2
104 Rương cường hóa siêu cấp *3
105 Rương cường hóa siêu cấp *5
106 Rương cường hóa siêu cấp *10

2. Sự Kiện Tầm Long Đoạt Bảo

Phạm vi: S1-S75 Cụm Thanh Long, S1-S75  Cụm Bạch Hổ
Thời gian: Từ 4:00 sáng ngày 16/11 đến 4:00 sáng ngày 22/11

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm sự kiện "Bút Lông" để tham gia Tầm Long nhận các vật phẩm giá trị.

Trong ngày, tích lũy tìm rồng đạt số lượt nhất định sẽ nhận được:

Trong ngày tìm rồng 5 lần: Đùi gà *1
Trong ngày tìm rồng 15 lần: Tướng hồn *168
Trong ngày tìm rồng 30 lần: Tàng thư thiếp 2-4 sao *1
Trong ngày tìm rồng 50 lần: Tướng hồn *368
Trong ngày tìm rồng 75 lần: Tàng thư thiếp 3-5 sao *1
Trong ngày tìm rồng 100 lần: Rương trang bị Xích Hồng  *1
Trong ngày tìm rồng 130 lần: Tàng thư thiếp 5 sao *1
Trong ngày tìm rồng  160 lần: Rương trang bị Dao Quang *1
Trong ngày tìm rồng  200 lần: Danh Tướng Lục *1
​Trong ngày tìm rồng  260 lần: Rương Chiến Mã(Cam) *1

 

Trong toàn bộ thời gian sự kiện, tích lũy tìm rồng đạt số lần yêu cầu cũng sẽ nhận được thưởng:

Tích lũy tìm rồng 240 lần: 10,000 điểm EXP
Tích lũy tìm rồng 480 lần: Danh tướng lục Tam Quốc *1
Tích lũy tìm rồng 900 lần: Xích Hà Giáp (đỏ)
Tích lũy tìm rồng 1200 lần: Nhẫn Dung Nham (đỏ)
Tích lũy tìm rồng 1600 lần: Túi nguyên liệu thức tỉnh (mở nhận nguyên liệu thức tỉnh 6 sao)

 

3. Khuyến Mãi 100%

Phạm vi: S1-S75 Cụm Thanh Long, S1-S75  Cụm Bạch Hổ
Thời gian: Từ 4:00 sáng ngày 16/11 đến 4:00 sáng ngày 22/11

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC) sẽ được nhận thêm KC khuyến mãi. Tối đa nhận được 50,000KC khuyến mãi/ngày.
Lưu ý: KC khuyến mãi nhận tại sự kiện Lễ Tết, các mốc từ 5000KC trở xuống có đi kèm 1 số vật phẩm sự kiện và nguyên liệu. Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

4. Shop Giảm Giá 50%

Phạm vi: S1-S75 Cụm Thanh Long, S1-S75 Cụm Bạch Hổ
Thời gian: Từ 4:00 sáng ngày 16/11 đến 4:00 sáng ngày 22/11
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, có thể mua nhiều vật phẩm nguyên liệu quý hiếm trong shop với giá ưu đãi giảm 50%.

 

5. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: S1-S75 Cụm Thanh Long, S1-S75 Cụm Bạch Hổ
Thời gian: Từ 4:00 sáng ngày 16/11 đến 4:00 sáng ngày 22/11
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng (tháng 11) để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

6. Chiêu Mộ Cuối Tuần

Phạm vi: Tất cả các server cụm Thanh Long và Bạch Hổ
Thời gian: Từ 4:00 sáng ngày 16/11 đến 4:00 sáng ngày 19/11
Nội dung: Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lần nhất định sẽ được nhận thưởng:


 

Mốc 1: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 50 lượt nhận tướng Lữ Mông
Mốc 2: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 100 lượt nhận tướng Bàng Thống
Mốc 3: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 150 lượt nhận tướng Gia Cát Lượng
Mốc 4: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 200 lượt nhận tướng Bàng Đức
Mốc 5: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 200 lượt nhận tướng Quan Vũ + 1 Rương Thời Trang
Mốc 6: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 200 lượt nhận tướng Lữ Bố + 1 Rương Thời Trang

Lưu ý:
- Chiêu mộ 1 lần (288 kim cương) được tính là 1 lượt.
- Chiêu mộ 10 lần (2550 kim cương) hoặc bằng Lệnh điểm tướng được tính là 10 lượt.

 

Trân trọng,

BQT Tam Quốc GO

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ