Tải Game

[Sự kiện] Leo TOP đấu trường - Võ đạo trục

29/06/2017

SỰ KIỆN VÕ ĐẠO TRỤC

 

 

★ Nội dung: Chỉ cần trong đấu trường đạt hạng chỉ định sẽ nhận thưởng thêm Điểm danh vọng và nhiều nguyên liệu thiết yếu khác

 • TOP 1: Danh vọng x300, đá tinh luyện x400
 • TOP 3: Danh vọng x273, đá tinh luyện x300
 • TOP 10: Danh vọng x250, chiến công x700
 • TOP 20: Danh vọng x225, thẻ kỹ năng x300
 • TOP 50: Danh vọng x200, đá đột phá x50
 • TOP 100: Danh vọng x175, tướng hồn x100
 • TOP 200: Danh vọng x150, chiến công x500
 • TOP 400: Danh vọng x125, thẻ kỹ năng x100
 • TOP 700: Danh vọng x100, đá đột phá x10
 • TOP 1000: Danh vọng x75, tướng hồn x100
 • TOP 2000: Danh vọng x50, chiến công x255

Vào Sự kiện, Võ đạo trục để xem thông tin chi tiết và nhận thưởng

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ