Tải Game

[Sự kiện] Quà tăng cấp nhân vật

22/06/2017

 

★ Nội dung: Cấp độ nhân vật đạt đủ điều kiện sẽ được nhận phần thưởng tương ứng

★ Phần thưởng:

 • Cấp 3: Đồng x10000, tướng hồn x490, Quan Bình x1, Hàn Trung x1
 • Cấp 5: Đồng x10000, thẻ kỹ năng x50, tửu lệnh x2, kim cương x50
 • Cấp 8: Đồng x10000, tướng hồn x50, tửu lệnh x2, binh phù hạp lv1 x1
 • Cấp 10: Đồng x10000, tửu lệnh x2, thẻ kỹ năng x75, kim cương x100
 • Cấp 12: Đồng x12500, tướng hồn x70, tửu lệnh x3, binh phù hạp lv1 x1
 • Cấp 15: Đồng x12500, thẻ kỹ năng x100, tửu lệnh x3, kim cương x150
 • Cấp 20: Đồng x20000, tửu lệnh x3, tướng hồn x100,  binh phù hạp lv2 x1
 • Cấp 25: Tinh cương kiếm x1, tửu lệnh x4, thẻ kỹ năng x125, kim cương x250
 • Cấp 30: Đồng 25000, tướng hồn x125, tửu lệnh x4, binh phù hạp lv2 x1
 • Cấp 35: Bạch Ngân Giáp x1, thẻ kỹ năng x150, tửu lệnh x4, kim cương x350
 • Cấp 40: Đồng x80000, tướng hồn x150, tửu lệnh x5, binh phù hạp lv3 x1
 • Cấp 45: Đồng x100000, thẻ kỹ năng x175, tửu lệnh x5, kim cương x450
 • Cấp 50: Tử Vi Quán x1, tướng hồn x175, tửu lệnh x5, binh phù hạp lv3 x1
 • Cấp 60: Đồng x100000, thẻ kỹ năng x200, tửu lệnh x6, kim cương x550
 • Cấp 70: Đồng x125000, tướng hồn x200, nguyên liệu trang bị cao cấp x3, rương binh phù lv4
 • Cấp 80: Đồng x150000, kim cương x600, Long Vân Trụy x1, thẻ kỹ năng x250
 • Cấp 85: Đồng x200000, tàng thư thiếp 3-5 sao x1, tướng hồn x300, rương binh phù lv4 x2
 • Cấp 90: Đồng x300000, túi mã hồn lv4-7 x3, kim cương x1000, thẻ kỹ năng x500

Vào Sự kiện, Quà cấp để xem thông tin chi tiết và nhận thưởng

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ