Tải Game

Sự kiện Chiêu Mộ Cuối Tuần

06/10/2017

Sự Kiện Chiêu Mộ Cuối Tuần

 

Phạm vi: Tất cả các máy chủ
Thời gian: Từ 4:00 Sáng Ngày 7/10 Đến 4:00 sáng ngày 9/10
Nội dung: 
Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lần nhất định sẽ được nhận thưởng:

 

 

 

Mốc 1: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 50 lượt nhận tướng Triệu Vân

Mốc 2: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 100 lượt nhận tướng Trương Phi

Mốc 3: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 150 lượt nhận tướng Trương Liêu

Mốc 4: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 200 lượt nhận tướng Tào Tháo

Mốc 3: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 300 lượt nhận tướng Mã Siêu

Mốc 4: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 400 lượt nhận tướng Điển Vi


Lưu ý:
- Chiêu mộ 1 lần (288 kim cương) được tính là 1 lượt.
- Chiêu mộ 10 lần (2550 kim cương) được tính là 10 lượt. 

Trân trọng,
BQT Tam Quốc GO!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ