Tải Game

Sự Kiện Chào Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam: Từ 4:00 ngày 20/10 đến 4:00 ngày 23/10

20/10/2017

Sự Kiện Chào Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam

Tầm Long -Quét Ải Nhận Hoa Hồng - Quà Kỷ Niệm 3 Tháng Ra Mắt Game - Hoa Hồng Hàng Ngày - Tích Tiểu Thành Đại - Chiêu Mộ Cuối Tuần

Từ 4:00 ngày 20/10 đến 4:00 ngày 23/10

Chúng tôi xin giới thiệu sự kiện Chào Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10/2017 như sau:


1. Sự Kiện Tầm Long

Thời gian: Từ 4:00 ngày 20/10 đến 4:00 ngày 23/10
Phạm vi: Tất cả các server
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi sử dụng Hoa Hồng để quay Tầm Long nhận nhiều vật phẩm hấp dẫn. Đặc biệt mốc cao nhất nhận thần tướng Mã Siêu.

Lưu ý: Các mốc quà của Cụm 1 và Cụm 2 sẽ có khác biệt, mốc cao nhất Mã Siêu giữ nguyên.

 

2. Quét Ải Nhận Hoa Hồng

Thời gian: Từ 4:00 ngày 20/10 đến 4:00 ngày 23/10
Phạm vi: Tất cả các server
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi quét ải Chinh Phạt có cơ hội nhận vật phẩm Hoa Hồng sử dụng cho sự kiện Tầm Long:

3. Quà Đăng Nhập Kỷ Niệm Game Tròn 3 Tháng

Thời gian: Từ 4:00 ngày 20/10 đến 4:00 ngày 23/10
Phạm vi: Tất cả các server
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, 
khi đăng nhập vào game mỗi ngày Quân sư nhận ngay quà trong mục Lễ Tết.

4. Sự Kiện Hoa Hồng Hàng Ngày

Thời gian: Từ 4:00 ngày 20/10 đến 4:00 ngày 23/10
Phạm vi: Tất cả các server
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, M
ỗi ngày Nạp kim cương theo mốc tích nạp để nhận thưởng thêm Hoa Hồng và nhiều vật phẩm nguyên liệu khác:

5. Sự Kiện Tích Tiểu Thành Đại

Thời gian: Từ 4:00 ngày 20/10 đến 4:00 ngày 23/10
Phạm vi: Tất cả các server
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, M
ỗi ngày Nạp 300 kim cương để nhận thưởng thêm Hoa Hồng và nhiều vật phẩm nguyên liệu khác.

Lưu ý: Nạp liên tục từng ngày trong ba ngày thời gian sự kiện để được tính tích lũy nạp nhận toàn bộ ưu đãi.

6. Sự Kiện Tích Tiểu Thành Đại

Thời gian: Từ 4:00 ngày 20/10 đến 4:00 ngày 23/10
Phạm vi: Tất cả các server
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, M
ỗi ngày Nạp 300 kim cương  để nhận thưởng thêm Hoa Hồng và nhiều vật phẩm nguyên liệu khác:

7. Chiêu Mộ Cuối Tuần

Thời gian: Từ 4:00 ngày 20/10 đến 4:00 ngày 23/10
Phạm vi: Tất cả các server
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, 
Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ được nhận thưởng:

Lưu ý:
- Chiêu mộ 1 lần (288 kim cương) được tính là 1 lượt.
- Chiêu mộ 10 lần (2550 kim cương) được tính là 10 lượt.

Chúc các quân sư chơi game vui vẻ!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ