Tải Game

Shop Giảm Giá Cao Cấp - Chiêu Mộ Danh Tướng Như Ý

10/04/2018

Sự Kiện: Shop Giảm Giá Cao Cấp - Chiêu Mộ Danh Tướng Như Ý

1. Shop Giảm Giá Cao Cấp

Thời gian: Từ 4:00 ngày 10/04 đến 4:00 ngày 16/04
Phạm vi: Tất cả các server (trừ các Cụm 2-S48)
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày người chơi được mua Đá rènSách bố trận với giá ưu đãi 50%, tối đa 5 vật phẩm mỗi loại/ngày.
Lưu ý: Shop giảm giá sẽ reset vào 04:00 sáng mỗi ngày.

 

2. Tích Nạp Nhận Lệnh Điểm Tướng

Thời gian: Từ 4:00 ngày 10/04 đến 4:00 ngày 13/04
Phạm vi: Tất cả các server (trừ server mới Cụm 2- S48)
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi tích nạp sẽ nhận được phần thưởng Lệnh Điểm Tướng (sử dụng chiêu 10 lần trong Tửu Quán)

Lưu ý: Tiến độ tích nạp sẽ reset 04:00 sáng mỗi ngày.

 

3. Chiêu Mộ Danh Tướng Như Ý

Chiêu mộ đủ lượt chắc chắn sở hữu tướng 

Thời gian: Từ 4:00 ngày 10/04 đến 4:00 ngày 13/04
Phạm vi: Tất cả các server
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ được nhận thưởng:

Từ 4:00 ngày 10/04 đến 4:00 ngày 11/04, chiêu mộ Tửu quán 100 lượt sẽ nhận thêm Mã Siêu
Từ 4:00 ngày 11/04 đến 4:00 ngày 12/04, chiêu mộ Tửu quán 80 lượt sẽ nhận thêm Chu Du​
Từ 4:00 ngày 12/04 đến 4:00 ngày 13/04, chiêu mộ Tửu quán 100 lượt sẽ nhận thêm Lỗ Túc

 

Lưu ý:
- Chiêu mộ 1 lần (288 kim cương) được tính là 1 lượt.
- Chiêu mộ 10 lần (2550 kim cương) được tính là 10 lượt.

Chúc các quân sư chiêu mộ được thần tướng như ý!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ