Tải Game

Chuỗi Sự Kiện Trung Thu Tết Đoàn Viên

21/09/2018

Chuỗi Sự Kiện Trung Thu Tết Đoàn Viên

Đăng Nhập Nhận Quà - Tích Tiểu Thành Đại - Khuyến Mãi Nạp 100% - Shop Đổi Đồ - Shop Quân Nhu Siêu Giám Giá - Vòng Quay May Mắn - Sự Kiện Tầm Long - Ngọc Lục Sắc

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 21/09 đến 4:00 sáng ngày 27/09.

Đặc biệt trong đêm Trung thu sẽ có 1 món quà đặc biệt được gửi đến tất cả Quân sư đăng nhập từ 23:00 24/9 đến 4:00 sáng 25/9.

Các vật phẩm sự kiện:

Vật phẩm Cách sở hữu Tác dụng Hình ảnh vật phẩm
Đèn Ông Sao

Quét Ải Chinh Phạt

Sự kiện

Sử dụng để Tầm Long
Bánh Trung Thu Thường

Đổi đồ

Sử dụng để ngay mở ra các vật phẩm giá trị. Có tỷ lệ mở ra Kỷ Vật Trung Thu.

Bánh Trung Thu Đặc Biệt

Đổi Đồ

Sử dụng để ngay mở ra các vật phẩm giá trị. Có tỷ lệ  cao mở ra Kỷ Vật Trung Thu.
Kỷ vật Trung Thu

Bánh Trung Thu thường

Bánh Trung Thu đặc biệt

Sử dụng để đổi các vật phẩm giá trị cực cao trong Shop đổi đồ.
Hộp bánh Trung Thu Sự kiện Sử dụng ngay mở ra các vật phẩm giá trị

Túi nguyên liệu làm bánh Trung Thu

Sự kiện
Quét ải

Sử dụng để mở ra các nguyên liệu làm bánh Trung Thu

Túi bột

 

 

Mở túi nguyên liệu làm bánh Trung Thu

 

 

Nguyên liệu để làm bánh Trung Thu & Đổi một số vật phẩm trong Shop Đổi Đồ
Túi đường
Trứng Nguyên liệu để làm bánh Trung Thu
Túi hạt sen Mua trong Shop Đổi Đồ Nguyên liệu để làm bánh Trung Thu đặc biệt

Công thức Ghép Vật Phẩm:

Công Thức Ghép Vật Phẩm

Vật phẩm nhận được khi mở Bánh Trung Thu:

Bánh Trung Thu Thường Bánh Trung Thu Đặc Biệt
Tên Vật Phẩm Hình Ảnh

Tên Vật Phẩm

Hình Ảnh

Đồng Đồng
Rơm khô

Bụi sao cao cấp
 

Rơm tươi

Rương nhẫn

Mực thường

Đá hiền giả

Mực tốt

Đá rèn thường

Đan Exp lớn Đá rèn tốt
Tướng hồn

Nguyên liệu trang bị cao cấp

Đá tinh luyện

Nguyên liệu siêu trang bị

Thẻ kỹ năng

Đá tinh luyện

Đá truyền thuyết Phá quân sách
Đá đúc thiên phẩm Binh giáp võ kinh
Kỷ vật Trung Thu

Đá đúc thiên phẩm

    Đá 7 màu
    Kỷ vật Trung Thu

 

1. Quà Trung Thu

Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 21/09 đến 4:00 sáng ngày 27/09.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

 

2.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ.

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 21/09 đến 4:00 sáng ngày 27/09.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 6 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

 

3. Khuyến Mãi 100%

Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ.

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 21/09 đến 4:00 sáng ngày 27/09.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC). Khuyến mãi 100%. Tối đa nhận được 50,000 KC khuyến mãi.

Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

 

4. Shop Đổi Đồ 

Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ.

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 21/09 đến 4:00 sáng ngày 27/09.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Đường, Túi Bột để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Đổi Đồ trong mục lễ tết.

 

5. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ.

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 21/09 đến 4:00 sáng ngày 27/09.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng (tháng 9) để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

 

6. Shop Quân Nhu Siêu Giảm Giá

Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ.

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 21/09 đến 4:00 sáng ngày 27/09.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, có thể mua nhiều vật phẩm nguyên liệu quý hiếm trong shop với giá ưu đãi lên tới 50%. 

 

7. Sự Kiện Tầm Long

Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ.

Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 21/09 đến 4:00 sáng ngày 27/09.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Đèn Ông Sao" để tham gia Tầm Long nhận các vật phẩm giá trị.

Trong ngày, tích lũy tìm rồng đạt số lượt nhất định sẽ nhận được:

Trong ngày tìm rồng 5 lần: Đùi gà *1

Trong ngày tìm rồng 15 lần: Tướng hồn *168

Trong ngày tìm rồng 30 lần: Danh tiếng *388

Trong ngày tìm rồng 50 lần: Tướng hồn *368

Trong ngày tìm rồng 75 lần: Nguyên liệu trang bị cao cấp (tím) *6

Trong ngày tìm rồng 100 lần: Tàng thư thiếp 2 - 4 sao *1

Trong ngày tìm rồng 130 lần: Rương sách cao cấp (Đỏ) *1

Trong ngày tìm rồng  160 lần: Hộp bánh Trung thu *1

Trong ngày tìm rồng  200 lần: Danh Sách Tướng (Cam) *1

Trong ngày tìm rồng  240 lần: 3000 Kim Cương *1

Trong toàn bộ thời gian sự kiện, tích lũy tìm rồng đạt số lần yêu cầu cũng sẽ nhận được thưởng:

Tích lũy tìm rồng 100 lần: Nguyên liệu trang bị siêu *15

Tích lũy tìm rồng 300 lần: Đá rèn tốt *50

Tích lũy tìm rồng 600 lần: Danh Tướng Lục Tam Quốc *2

Tích lũy tìm rồng 800 lần: Đá rèn tốt *100

Tích lũy tìm rồng 1000 lần: Thương Xích Hà *1

8. Chiêu Mộ Ngọc Lục Sắc

Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ.

Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 21/09 đến 4:00 sáng ngày 27/09.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ nhận thêm thưởng:

 

Mốc 1: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 10 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc

Mốc 2: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 20 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc

Mốc 3: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 30 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc

Mốc 4: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 40 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc

Mốc 5: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 50 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc

Mốc 6: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 60 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc

Mốc 7: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 100 lượt nhận 40 Ngọc Lục Sắc

Mốc 8: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 150 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc

Mốc 9: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 200 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc

Mốc 10: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 250 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc

Mốc 11: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 300 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc

Mốc 12: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 400 lượt nhận 100 Ngọc Lục Sắc

Trân trọng,

BQT Tam Quốc GO

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ