Tải Game

Chuỗi Sự Kiện Thu Vàng Chạm Ngõ

07/09/2018

Chuỗi Sự Kiện Thu Vàng Chạm Ngõ!

Đăng Nhập Nhận Quà - Tích Tiểu Thành Đại - Khuyến Mãi Nạp - Shop Đổi Đồ - Shop Quân Nhu 10% - Vòng Quay May Mắn - Sự Kiện Cửu Cung - Chiêu Mộ Cuối Tuần

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 07/09 đến 4:00 sáng ngày 13/09.

Các vật phẩm sự kiện:

Vật phẩm Cách sở hữu Tác dụng Hình ảnh vật phẩm
Chìa Gỗ

Quét Ải Chinh Phạt
Sự kiện

 

 

Sử dụng để lật bài Cửu Cung
Ấm Trà

Quét Ải Chinh Phạt

Sự kiện

 

Sử dụng để đổi đồ trong Shop Đổi Đồ 

 

1. Quà Đăng Nhập 

Phạm vi: S1-S66 Cụm 1, S1-S67 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 07/09 đến 4:00 sáng ngày 13/09.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

 

2.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: S1-S66 Cụm 1, S1-S67 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 07/09 đến 4:00 sáng ngày 13/09.
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 6 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

 

3. Khuyến Mãi 100%

Phạm vi: S1-S66 Cụm 1, S1-S67 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 07/09 đến 4:00 sáng ngày 13/09.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC). Khuyến mãi 100%. Tối đa nhận được 25,000 KC khuyến mãi.

Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

 

4. Shop Đổi Đồ 

Phạm vi: S1-S66 Cụm 1, S1-S67 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 07/09 đến 4:00 sáng ngày 13/09.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Ấm Trà để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Đổi Đồ trong mục lễ tết.

 

5. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: S1-S66 Cụm 1, S1-S67 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 07/09 đến 4:00 sáng ngày 13/09.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng (tháng 9) để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

 

6. Shop quân nhu (Giảm 10%)

Phạm vi: S1-S66 Cụm 1, S1-S67 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 07/09 đến 4:00 sáng ngày 13/09.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, có thể mua nhiều vật phẩm nguyên liệu quý hiếm trong shop với giá ưu đãi 10%.

 

7. Sự Kiện Cửu Cung

Phạm vi: S1-S66 Cụm 1, S1-S67 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 07/09 đến 4:00 sáng ngày 13/09.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Chìa Gỗ" để tham gia Cửu Cung nhận các vật phẩm giá trị.

 

8. Chiêu Mộ Cuối Tuần

Phạm vi: S1-S66 Cụm 1, S1-S67 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 07/09 đến 4:00 sáng ngày 10/09.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ nhận thêm thưởng:

 

Mốc 1: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 50 lượt nhận Chu Du.
Mốc 2: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 100 lượt nhận Bàng Thống.
Mốc 3: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 150 lượt nhận Cam Ninh.
Mốc 4: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 200 lượt nhận Bàng Đức.
Mốc 5: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 300 lượt nhận Điển Vi.
Mốc 6: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 400 lượt nhận Lữ Bố.

Trân trọng,

BQT Tam Quốc GO

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ