Tải Game

Chuỗi Sự Kiện Ngũ Khê Man Vương!

12/10/2018

Chuỗi Sự Kiện Ngũ Khê Man Vương!
Đăng Nhập Nhận Quà - Tích Tiểu Thành Đại - Khuyến Mãi Nạp - Shop Đổi Đồ - Vòng Quay May Mắn - Sự Kiện Cửu Cung - Chiêu Mộ Cuối Tuần
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 12/10 đến 4:00 sáng ngày 18/10.

Các vật phẩm sự kiện:

Vật phẩm Cách sở hữu Tác dụng Hình ảnh vật phẩm
Cung Nam Man

Quét Ải Chinh Phạt
Sự kiện

 

 

Sử dụng để lật bài Cửu Cung
Thú hạng liên

Quét Ải Chinh Phạt

Sự kiện

 

Sử dụng để đổi đồ trong Shop Đổi Đồ 

 

1. Quà Đăng Nhập 

Phạm vi: S1-S71 Cụm Thanh Long, S1-S71 Cụm Bạch Hổ.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 12/10 đến 4:00 sáng ngày 18/10.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

2.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: S1-S71 Cụm Thanh Long, S1-S71 Cụm Bạch Hổ.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 12/10 đến 4:00 sáng ngày 18/10.
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 6 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

3. Khuyến Mãi 100%

Phạm vi: S1-S71 Cụm Thanh Long, S1-S71 Cụm Bạch Hổ.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 12/10 đến 4:00 sáng ngày 18/10.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC). Khuyến mãi 100%. Tối đa nhận được 50,000 KC khuyến mãi.
Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

4. Shop Đổi Đồ 

Phạm vi: S1-S71 Cụm Thanh Long, S1-S71 Cụm Bạch Hổ.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 12/10 đến 4:00 sáng ngày 18/10.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Thú hạng liên để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Đổi Đồ trong mục lễ tết.

5. Shop quân nhu giảm giá 10%

Phạm vi: S1-S71 Cụm Thanh Long, S1-S71 Cụm Bạch Hổ.
Thời gian: Từ ngày 12/10 đến 4:00 sáng ngày 18/10.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, có thể mua nhiều vật phẩm nguyên liệu quý hiếm trong shop với giá ưu đãi 10%.

6. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: S1-S71 Cụm Thanh Long, S1-S71 Cụm Bạch Hổ.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 12/10 đến 4:00 sáng ngày 18/10.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng (tháng 10) để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

7. Sự Kiện Cửu Cung

Phạm vi: S1-S71 Cụm Thanh Long, S1-S71 Cụm Bạch Hổ.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 12/10 đến 4:00 sáng ngày 18/10.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Cung Nam Man" để tham gia Cửu Cung nhận các vật phẩm giá trị.

8. Chiêu Mộ Thần Tướng

Phạm vi: S1-S71 Cụm Thanh Long, S1-S71 Cụm Bạch Hổ.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 12/10 đến 4:00 sáng ngày 18/10.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ nhận thêm thưởng:

Mốc 1: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 50 lượt nhận Chu Du.

Mốc 2: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 100 lượt nhận Bàng Thống.

Mốc 3: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 150 lượt nhận Lục Tốn.

Mốc 4: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 200 lượt nhận Lữ Mông.

Mốc 5: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 300 lượt nhận Điển Vi.

Mốc 6: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 400 lượt nhận Lữ Bố.

 

Trân trọng,

BQT Tam Quốc GO

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ