Tải Game

Chuỗi Sự Kiện Mừng Đại Lễ Quốc Khánh 2-9

31/08/2018

Chuỗi Sự Kiện Mừng Đại Lễ Quốc Khánh 2-9

Đăng Nhập Nhận Quà - Tích Tiểu Thành Đại - Khuyến Mãi Nạp 100% - Shop Đổi Đồ - Shop Quân Nhu Siêu Giám Giá - Vòng Quay May Mắn - Sự Kiện Cửu Cung - Sự Kiện Tầm Long - Ngọc Lục Sắc

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 31/08 đến 4:00 sáng ngày 06/09.

Các vật phẩm sự kiện:

Vật phẩm Cách sở hữu Tác dụng Hình ảnh vật phẩm
Huân Chương Quốc Khánh

Quét Ải Chinh Phạt

Sự kiện

Sử dụng trong Cửu Cung hoặc Tầm Long
Sao Vàng Quốc Khánh

Quét Ải Chinh Phạt

Sự kiện

Sử dụng để đổi đồ trong Shop Đổi Đồ 

Phiếu Quay Thưởng

(Tháng 9)

Sự kiện

Đổi Đồ

Sử dụng trong Vòng Quay May Mắn

Huân Chương Độc Lập

Quốc Chiến

Sử dụng để ghép thành vật phẩm sự kiện

Huân Chương Tự Do

Quốc Chiến
Huân Chương Hạnh Phúc

Quốc Chiến

Công thức Ghép Vật Phẩm:

Công Thức Ghép Vật Phẩm

1. Quà Đại Lễ

Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 31/08 đến 4:00 sáng ngày 06/09.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

 

2.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ.

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 31/08 đến 4:00 sáng ngày 06/09.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 6 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

 

3. Khuyến Mãi 100%

Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ.

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 31/08 đến 4:00 sáng ngày 06/09.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC). Khuyến mãi 100%. Tối đa nhận được 25,000 KC khuyến mãi.

Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

 

4. Shop Đổi Đồ 

Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ.

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 31/08 đến 4:00 sáng ngày 06/09.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Sao Vàng Quốc Khánh để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Đổi Đồ trong mục lễ tết.

 

5. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ.

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 31/08 đến 4:00 sáng ngày 06/09.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng (tháng 9) để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

 

6. Shop Quân Nhu Siêu Giảm Giá

Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ.

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 31/08 đến 4:00 sáng ngày 06/09.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, có thể mua nhiều vật phẩm nguyên liệu quý hiếm trong shop với giá ưu đãi lên tới 50%. 

 

7. Sự Kiện Cửu Cung

Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ.

Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 31/08 đến 4:00 sáng ngày 06/09.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Huân Chương Quốc Khánh" để tham gia Cửu Cung nhận các vật phẩm giá trị.

 

8. Sự Kiện Tầm Long

Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ.

Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 31/08 đến 4:00 sáng ngày 06/09.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Huân Chương Quốc Khánh" để tham gia Tầm Long nhận các vật phẩm giá trị.

Trong ngày, tích lũy tìm rồng đạt số lượt nhất định sẽ nhận được:

Trong ngày tìm rồng 5 lần: Đùi gà *1

Trong ngày tìm rồng 15 lần: Tướng hồn *168

Trong ngày tìm rồng 30 lần: Danh tiếng *388

Trong ngày tìm rồng 50 lần: Tướng hồn *368

Trong ngày tìm rồng 75 lần: Nguyên liệu trang bị cao cấp (tím) *6

Trong ngày tìm rồng 100 lần: Tàng thư thiếp 2 - 4 sao *1

Trong ngày tìm rồng 130 lần: Rương sách cao cấp (Đỏ) *1

Trong ngày tìm rồng  160 lần: Túi mã hồn level 4-7 (Cam) *1

Trong ngày tìm rồng  200 lần: Danh Sách Tướng (Cam) *1

Trong ngày tìm rồng  240 lần: 2945 Kim Cương *1

Trong toàn bộ thời gian sự kiện, tích lũy tìm rồng đạt số lần yêu cầu cũng sẽ nhận được thưởng:

Tích lũy tìm rồng 100 lần: Nguyên liệu trang bị siêu *15

Tích lũy tìm rồng 300 lần: Đá rèn tốt *50

Tích lũy tìm rồng 600 lần: Danh Tướng Lục Tam Quốc *2

Tích lũy tìm rồng 900 lần: Xich Hà Giáp (Đỏ) *1

Tích lũy tìm rồng 1000 lần: Nhẫn Phong Thần *1

9. Chiêu Mộ Ngọc Lục Sắc

Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ.

Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 31/08 đến 4:00 sáng ngày 06/09.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ nhận thêm thưởng:

 

Mốc 1: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 10 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc

Mốc 2: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 20 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc

Mốc 3: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 30 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc

Mốc 4: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 40 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc

Mốc 5: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 50 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc

Mốc 6: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 60 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc

Mốc 7: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 100 lượt nhận 40 Ngọc Lục Sắc

Mốc 8: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 150 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc

Mốc 9: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 200 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc

Mốc 10: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 250 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc

Mốc 11: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 300 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc

Mốc 12: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 400 lượt nhận 100 Ngọc Lục Sắc

Trân trọng,

BQT Tam Quốc GO

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ