Tải Game

Chuỗi Sự Kiện Mùa Thu Tháng 9!

14/09/2018

Chuỗi Sự Kiện Mùa Thu Tháng 9!

Đăng Nhập Nhận Quà - Tích Tiểu Thành Đại - Khuyến Mãi Nạp - Shop Đổi Đồ - Shop Quân Nhu 10% - Vòng Quay May Mắn - Sự Kiện Cửu Cung - Chiêu Mộ Cuối Tuần

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 14/09 đến 4:00 sáng ngày 20/09.

Các vật phẩm sự kiện:

Vật phẩm Cách sở hữu Tác dụng Hình ảnh vật phẩm
Chìa Điêu Thuyền

Quét Ải Chinh Phạt
Sự kiện

 

 

Sử dụng để lật bài Cửu Cung
Hoa Sữa

Quét Ải Chinh Phạt

Sự kiện

 

Sử dụng để đổi đồ trong Shop Đổi Đồ 

 

1. Quà Đăng Nhập 

Phạm vi: S1-S67 Cụm 1, S1-S68 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 14/09 đến 4:00 sáng ngày 20/09.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

 

2.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: S1-S67 Cụm 1, S1-S68 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 14/09 đến 4:00 sáng ngày 20/09.
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 6 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

 

3. Khuyến Mãi 100%

Phạm vi:  S1-S67 Cụm 1, S1-S68 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 14/09 đến 4:00 sáng ngày 20/09.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC). Khuyến mãi 100%. Tối đa nhận được 25,000 KC khuyến mãi.
Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

 

4. Shop Đổi Đồ 

Phạm vi:  S1-S67 Cụm 1, S1-S68 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 14/09 đến 4:00 sáng ngày 20/09.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Hoa Sữa để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Đổi Đồ trong mục lễ tết.

 

5. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: S1-S67 Cụm 1, S1-S68 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 14/09 đến 4:00 sáng ngày 20/09.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng (tháng 9) để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

 

6. Shop quân nhu (Giảm 10%)

Phạm vi: S1-S67 Cụm 1, S1-S68 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 14/09 đến 4:00 sáng ngày 20/09.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, có thể mua nhiều vật phẩm nguyên liệu quý hiếm trong shop với giá ưu đãi 10%.

 

7. Sự Kiện Cửu Cung

Phạm vi: S1-S67 Cụm 1, S1-S68 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 14/09 đến 4:00 sáng ngày 20/09.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Chìa Điêu Thuyền" để tham gia Cửu Cung nhận các vật phẩm giá trị.

 

8. Chiêu Mộ Ngọc Lục Sắc

Phạm vi: S1-S67 Cụm 1, S1-S68 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 14/09 đến 4:00 sáng ngày 20/09.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ nhận thêm thưởng:

Mốc 1: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 10 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
Mốc 2: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 20 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
Mốc 3: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 30 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
Mốc 4: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 40 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
Mốc 5: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 50 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
Mốc 6: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 60 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
Mốc 7: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 100 lượt nhận 40 Ngọc Lục Sắc
Mốc 8: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 150 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc
Mốc 9: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 200 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc
Mốc 10: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 250 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc
Mốc 11: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 300 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc
Mốc 12: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 400 lượt nhận 100 Ngọc Lục Sắc

Trân trọng,

BQT Tam Quốc GO

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ