Tải Game

Chuỗi Sự Kiện: Ma Vương Lữ Bố!

10/08/2018

Chuỗi Sự Kiện: Ma Vương Lữ Bố!

Đăng Nhập Nhận Quà - Tích Tiểu Thành Đại - Khuyến Mãi Nạp - Shop Đổi Đồ - Shop Quân Nhu - Vòng Quay May Mắn - Sự Kiện Cửu Cung - Chiêu Mộ Cuối Tuần

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 10/08 đến 4:00 sáng ngày 16/08.

Các vật phẩm sự kiện:

Vật phẩm Cách sở hữu Tác dụng Hình ảnh vật phẩm
Chìa Ma Vương Lữ Bố

Quét Ải Chinh Phạt
Sự kiện

 

 

Sử dụng để lật bài Cửu Cung
Phương Thiên Họa Kích

Quét Ải Chinh Phạt

Sự kiện

 

Sử dụng để đổi đồ trong Shop Đổi Đồ 

 

1. Quà Đăng Nhập 

Phạm vi: S1-S63 Cụm 1, S1-S63 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 10/08 đến 4:00 sáng ngày 16/08.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

 

2.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: S1-S63 Cụm 1, S1-S63 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 10/08 đến 4:00 sáng ngày 16/08.
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 6 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

 

3. Khuyến Mãi 100%

Phạm vi: S1-S63 Cụm 1, S1-S63 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 10/08 đến 4:00 sáng ngày 16/08.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC). Khuyến mãi 100%. Tối đa nhận được 25,000 KC khuyến mãi.

Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

 

4. Shop Đổi Đồ 

Phạm vi: S1-S63 Cụm 1, S1-S63 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 10/08 đến 4:00 sáng ngày 16/08.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Phương Thiên Họa Kích để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Đổi Đồ trong mục lễ tết.

 

5. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: S1-S63 Cụm 1, S1-S63 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 10/08 đến 4:00 sáng ngày 16/08.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng (tháng 8) để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

Lưu Ý: Vật phẩm Phiếu Quay Thưởng (tháng 8) sẽ chỉ có giá trị sử dụng trong các sự kiện Vòng Quay May Mắn diễn ra trong tháng 8.

 

 

6. Shop Quân Nhu (Giảm 10%)

Phạm vi: S1-S63 Cụm 1, S1-S63 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 10/08 đến 4:00 sáng ngày 16/08.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, có thể mua nhiều vật phẩm nguyên liệu quý hiếm trong shop với giá ưu đãi 10%.

 

7. Sự Kiện Cửu Cung

Phạm vi: S1-S63 Cụm 1, S1-S63 Cụm 2.
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 10/08 đến 4:00 sáng ngày 16/08.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Chìa Ma Vương Lữ Bố" để tham gia Cửu Cung nhận các vật phẩm giá trị.

 

8. Chiêu Mộ Cuối Tuần

Phạm vi: S1-S63 Cụm 1, S1-S63 Cụm 2.
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 03/08 đến 4:00 sáng ngày 13/08.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ nhận thêm thưởng:

 

Mốc 1: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 50 lượt nhận tướng Chu Du.
Mốc 2: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 100 lượt nhận tướng Bàng Thống.
Mốc 3: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 150 lượt nhận tướng Lục Tốn.
Mốc 4: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 200 lượt nhận tướng Cam Ninh.
Mốc 5: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 300 lượt nhận tướng Điển Vi.
Mốc 6: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 400 lượt nhận tướng Lữ Bố.

 

Trân trọng,

BQT Tam Quóc GO

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ