Tải Game

Chuỗi Sự Kiện: Lễ Thất Tịch!

17/08/2018

Chuỗi Sự Kiện: Lễ Thất Tịch!

Đăng Nhập Nhận Quà - Tích Tiểu Thành Đại - Khuyến Mãi Nạp - Shop Đổi Đồ - Shop Giảm Giá 50% - Vòng Quay May Mắn - Sự Kiện Tầm Long - Chiêu Mộ Ngọc Lục Sắc

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 17/08 đến 4:00 sáng ngày 23/08.

Các vật phẩm sự kiện:

Vật phẩm Cách sở hữu Tác dụng Hình ảnh vật phẩm
Tiêu Ngưu Lang

Quét Ải Chinh Phạt
Sự kiện

 

 

Sử dụng để Tầm Long
Trâm Chức Nữ

Quét Ải Chinh Phạt

Sự kiện

 

Sử dụng để đổi đồ trong Shop Đổi Đồ 

 

1. Quà Đăng Nhập 

Phạm vi: S1-S64 Cụm 1, S1-S64 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 17/08 đến 4:00 sáng ngày 23/08.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

 

2.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: S1-S64 Cụm 1, S1-S64 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 17/08 đến 4:00 sáng ngày 23/08.
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 6 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

 

3. Khuyến Mãi 100%

Phạm vi: S1-S64 Cụm 1, S1-S64 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 17/08 đến 4:00 sáng ngày 23/08.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC). Khuyến mãi 100%. Tối đa nhận được 25,000 KC khuyến mãi.

Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

 

4. Shop Đổi Đồ 

Phạm vi: S1-S64 Cụm 1, S1-S64 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 17/08 đến 4:00 sáng ngày 23/08.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Trâm Chức Nữ để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Đổi Đồ trong mục lễ tết.

 

5. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: S1-S64 Cụm 1, S1-S64 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 17/08 đến 4:00 sáng ngày 23/08.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng (tháng 8) để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

Lưu Ý: Vật phẩm Phiếu Quay Thưởng (tháng 8) sẽ chỉ có giá trị sử dụng trong các sự kiện Vòng Quay May Mắn diễn ra trong tháng 8.

 

 

6. Shop giảm giá (Giảm 50%)

Phạm vi: S1-S64 Cụm 1, S1-S64 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 17/08 đến 4:00 sáng ngày 20/08.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, có thể mua nhiều vật phẩm nguyên liệu quý hiếm trong shop với giá ưu đãi 50%.

 

7. Sự Kiện Tầm Long

Phạm vi: S1-S64 Cụm 1, S1-S64 Cụm 2.
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 17/08 đến 4:00 sáng ngày 23/08.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Tiêu Ngưu Lang" để tham gia Tầm Long nhận các vật phẩm giá trị.

 

Trong ngày, tích lũy tìm rồng đạt số lượt nhất định sẽ nhận được:

Trong ngày tìm rồng 5 lần: Đùi gà *1

Trong ngày tìm rồng 15 lần: Tướng hồn *168

Trong ngày tìm rồng 30 lần: Danh tiếng *388

Trong ngày tìm rồng 50 lần: Trâm Chức Nữ *60

Trong ngày tìm rồng 80 lần: Chiến Công *1288

Trong ngày tìm rồng 120 lần: Rương mảnh nhẫn (Cam) *3

Trong ngày tìm rồng  160 lần: Tàng thư thiếp 3-5 sao *1

Trong ngày tìm rồng  200 lần: Trâm Chức Nữ *280

Trong toàn bộ thời gian sự kiện, tích lũy tìm rồng đạt số lần yêu cầu cũng sẽ nhận được thưởng:

Tích lũy tìm rồng 100 lần: Danh tướng lục *1

Tích lũy tìm rồng 150 lần: Đá rèn tốt *25

Tích lũy tìm rồng 400 lần: Danh Tướng Lục Tam Quốc *1

Tích lũy tìm rồng 550 lần: Thời trang Hoa Man (Vĩnh viễn) *1

Tích lũy tìm rồng 750 lần: Danh Tướng Lục Tam Quốc *3

 

8. Chiêu Mộ Ngọc Lục Sắc

Phạm vi: S1-S64 Cụm 1, S1-S64 Cụm 2.
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 17/08 đến 4:00 sáng ngày 20/08.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ nhận thêm thưởng:

 

Mốc 1: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 10 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
Mốc 2: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 20 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
Mốc 3: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 30 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
Mốc 4: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 40 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
Mốc 5: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 50 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
Mốc 6: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 60 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
Mốc 7: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 100 lượt nhận 40 Ngọc Lục Sắc
Mốc 8: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 150 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc
Mốc 9: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 200 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc
Mốc 10: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 250 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc
Mốc 11: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 300 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc
Mốc 12: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 400 lượt nhận 100 Ngọc Lục Sắc

Trân trọng,

BQT Tam Quốc GO

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ