Tải Game

Chuỗi Sự Kiện Đột Phá Giới Hạn!

02/11/2018

Chuỗi sự kiện Đột Phá Giới Hạn
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 02/11 đến 4:00 sáng ngày 08/11.

Các vật phẩm sự kiện:

Vật phẩm Cách sở hữu Tác dụng Hình ảnh vật phẩm
Chìa Hồng Ngọc

Quét Ải Chinh Phạt
Sự kiện

 

 

Sử dụng trong sự kiện Cửu Cung
Mỳ Quảng

Quét Ải Chinh Phạt

Sự kiện

 

Sử dụng để đổi đồ trong Shop Đổi Đồ

1. Sự kiện Cửu Cung

Phạm vi: S1-S74 Cụm Thanh Long, S1-S74 Cụm Bạch Hổ.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 02/11 đến 4:00 sáng ngày 08/11.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Chìa Hồng Ngọc" để tham gia Cửu Cung nhận các vật phẩm giá trị

2. Quà Đăng Nhập 

Phạm vi: S1-S74 Cụm Thanh Long, S1-S74 Cụm Bạch Hổ.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 02/11 đến 4:00 sáng ngày 08/11.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

3.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: S1-S74 Cụm Thanh Long, S1-S74 Cụm Bạch Hổ.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 02/11 đến 4:00 sáng ngày 08/11.
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 6 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

4. Khuyến Mãi 100%

Phạm vi: S1-S74 Cụm Thanh Long, S1-S74 Cụm Bạch Hổ.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 02/11 đến 4:00 sáng ngày 08/11.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC). Khuyến mãi 100%. Tối đa nhận được 50,000 KC khuyến mãi.
Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

5. Shop Đổi Đồ

Phạm vi: S1-S74 Cụm Thanh Long, S1-S74 Cụm Bạch Hổ.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 02/11 đến 4:00 sáng ngày 08/11.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Mỳ Quảng để đổi các phần quà hấp dẫn trong Mỳ Quảng trong mục lễ tết

6. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: S1-S74 Cụm Thanh Long, S1-S74 Cụm Bạch Hổ.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 02/11 đến 4:00 sáng ngày 08/11.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng (tháng 11) để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.


 

7. Chiêu Mộ Thần Tướng

Phạm vi: S1-S74 Cụm Thanh Long, S1-S74 Cụm Bạch Hổ.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 02/11 đến 4:00 sáng ngày 08/11.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ nhận thêm thưởng:

Mốc 1: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 50 lượt nhận Triệu Vân.

Mốc 2: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 100 lượt nhận Quách Gia.

Mốc 3: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 150 lượt nhận Tư Mã Ý.

Mốc 4: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 200 lượt nhận Bàng Đức.

Mốc 5: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 300 lượt nhận Tôn Sách.

Mốc 6: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 400 lượt nhận Lữ Bố.

 

 

 

Trân trọng,

BQT Tam Quốc GO

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ