Tải Game

Chuỗi Sự kiện Đặc Biệt: Mừng Đại Lễ 30/04!

27/04/2018

Chuỗi Sự kiện Đặc Biệt: Mừng Giải Phóng Miền Nam 30/04!

X2 Kinh Nghiệm - Đăng Nhập Nhận Quà - Tích Tiểu Thành Đại - Khuyến Mãi 100% (Mũ Cối) - Shop Đổi Đồ - Vòng Quay May Mắn - Sự Kiện Tầm Long - Chiêu Mộ Ngọc Lục Sắc

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 27/04 đến 4:00 sáng ngày 02/05.

Các vật phẩm sự kiện:

Vật Phẩm Sự Kiện Cách Sở Hữu Tác Dụng Hình Ảnh Vật Phẩm
Mũ Cối

Quét Ải Chinh Phạt

Sự kiện Tích Đăng Nhập

Sự kiện Tích Nạp

Sự kiện khuyến mãi 100% - Mũ Cối

 

Sử dụng tại sự kiện Tầm Long
Áo Lính

Quét Ải Chinh Phạt

Sự kiện Tích Tiêu

Tầm Long

 

Sử dụng để đổi đồ trong Shop Đổi Đồ

 

1. X2 Kinh Nghiệm

Phạm vi: S1-S48 Cụm 1, S1-S48 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 27/04 đến 4:00 sáng ngày 02/05.
​Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, vượt hoặc quét ải chinh phạt sẽ được nhân đôi điểm kinh nghiệm (EXP).

 

2. Quà Đăng Nhập

Phạm vi: S1-S48 Cụm 1, S1-S48 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 27/04 đến 4:00 sáng ngày 02/05.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

 

3. Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: S1-S48 Cụm 1, S1-S48 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 27/04 đến 4:00 sáng ngày 02/05.
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 5 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị.

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

 

4. Khuyến mãi 100%- Mũ Cối

Phạm vi: S1-S48 Cụm 1, S1-S48 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 27/04 đến 4:00 sáng ngày 02/05.
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC) yêu cầu sẽ nhận được nguyên liệu nâng cấp cùng Mũ Cối. Tối đa nhận được 50,000 KC khuyến mãi.

Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

 

5. Shop Đổi Đồ

Phạm vi: S1-S48 Cụm 1, S1-S48 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 27/04 đến 4:00 sáng ngày 02/05.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Áo Lính để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Đổi Đồ trong mục lễ tết.

 

6. Shop Giảm Giá Đại Lễ 30/04

Phạm vi: S1-S48 Cụm 1, S1-S48 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 27/04 đến 4:00 sáng ngày 02/05.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, có thể mua nhiều vật phẩm nguyên liệu quý hiếm trong shop với giá ưu đãi giảm đến 50%.

 

7. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: S1-S48 Cụm 1, S1-S48 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 27/04 đến 4:00 sáng ngày 02/05.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

 

8. Sự Kiện Tầm Long

Phạm vi: S1-S48 Cụm 1, S1-S48 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 27/04 đến 4:00 sáng ngày 02/05.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Mũ Cối" để tham gia Tầm Long nhận các vật phẩm giá trị siêu cao.

 

Thể lệ: Quay thưởng tìm rồng 1 lần tốn 1 vật phẩm Mũ Cối và nhận được ngẫu nhiên 1 trong 16 bảo vật của vòng quay.

Trong ngày, tích lũy tìm rồng đạt số lượt nhất định sẽ nhận được:
Trong ngày tìm rồng 5 lần: Đùi gà *1
Trong ngày tìm rồng 15 lần: Tướng hồn *168
Trong ngày tìm rồng 30 lần: Danh tiếng *388
Trong ngày tìm rồng 50 lần: Áo lính *60
Trong ngày tìm rồng 80 lần: Chiến công *588
Trong ngày tìm rồng 120 lần: Rương bảo vật *1
Trong ngày tìm rồng 160 lần: Tàng thư thiếp 3-5 sao *1
Trong ngày tìm rồng 200 lần: Áo lính *280

Trong toàn bộ thời gian sự kiện, tích lũy tìm rồng đạt số lần yêu cầu cũng sẽ nhận được thưởng:

Tích lũy tìm rồng 60 lần: Đồng *100 vạn
Tích lũy tìm rồng 180 lần: Thời Trang Đại Kiều (7 ngày) *1
Tích lũy tìm rồng 450 lần: Danh tướng lục Tam Quốc *1
Tích lũy tìm rồng 650 lần: Lữ Bố *1
Tích lũy tìm rồng 1000 lần: Xích Hà Giáp *1

 

9. Chiêu Mộ Cuối Tuần

Phạm vi: S1-S48 Cụm 1, S1-S48 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 27/04 đến 4:00 sáng ngày 02/05.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ nhận thêm Ngọc Lục Sắc để đổi tướng trong Shop Đổi Đồ:

 • Mốc 1: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 10 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
 • Mốc 2: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 20 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
 • Mốc 3: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 30 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
 • Mốc 4: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 40 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
 • Mốc 5: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 50 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
 • Mốc 6: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 60 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
 • Mốc 7: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 100 lượt nhận 40 Ngọc Lục Sắc
 • Mốc 8: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 150 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc
 • Mốc 9: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 200 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc
 • Mốc 10: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 250 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc
 • Mốc 11: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 300 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc
 • Mốc 12: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 400 lượt nhận 100 Ngọc Lục Sắc

 

 


Lưu ý:
- Chiêu mộ 1 lần (288 kim cương) được tính là 1 lượt.
- Chiêu mộ 10 lần (2550 kim cương) được tính là 10 lượt.

Trân trọng,

BQT Tam Quốc GO!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ