Tải Game

Chuỗi Sự Kiện Cuối Tuần: Võ Thần Triệu Tử Long!

27/07/2018

Chuỗi Sự Kiện Cuối Tuần: Võ Thần Triệu Tử Long!

Đăng Nhập Nhận Quà - Tích Tiểu Thành Đại - Khuyến Mãi Nạp - Shop Quân Nhu 10% - Shop Đổi Đồ - Vòng Quay May Mắn - Sự Kiện Cửu Cung

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 27/07 đến 4:00 sáng ngày 30/07.

Các vật phẩm sự kiện:

Vật phẩm Cách sở hữu Tác dụng Hình ảnh vật phẩm
Chìa Võ Thần

Quét Ải Chinh Phạt
Sự kiện

 

 

Sử dụng để lật bài Cửu Cung
Cánh Diều

Quét Ải Chinh Phạt

Sự kiện

 

Sử dụng để đổi đồ trong Shop Đổi Đồ 

 

1. Quà Đăng Nhập 

Phạm vi: S1-S61 Cụm 1, S1-S62 Cụm 2.

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 27/07 đến 4:00 sáng ngày 30/07.

Nội dung: Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

 

2.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: S1-S61 Cụm 1, S1-S62 Cụm 2.

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 27/07 đến 4:00 sáng ngày 30/07.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 3 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

 

3. Khuyến Mãi 100%

Phạm vi: S1-S61 Cụm 1, S1-S62 Cụm 2.

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 27/07 đến 4:00 sáng ngày 30/07.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC). Khuyến mãi 100%. Tối đa nhận được 25,000 KC khuyến mãi.

Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

 

4. Shop Đổi Đồ 

Phạm vi: S1-S61 Cụm 1, S1-S62 Cụm 2.

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 27/07 đến 4:00 sáng ngày 30/07.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Cánh Diều để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Đổi Đồ trong mục lễ tết.

 

5. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: S1-S61 Cụm 1, S1-S62 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 27/07 đến 4:00 sáng ngày 30/07.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

Lưu Ý: Vật phẩm Phiếu Quay Thưởng (Tháng 7) hết hạn 4:00 31/7/2018. Quân sư chú ý sắp xếp sử dụng hợp lý!

 

6. Shop Quân Nhu Giảm Tới 10%

Phạm vi: S1-S61 Cụm 1, S1-S62 Cụm 2.

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 27/07 đến 4:00 sáng ngày 30/07.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, có thể mua nhiều vật phẩm nguyên liệu quý hiếm trong shop với giá ưu đãi 10%.

Lưu ý: Số lượng vật phẩm giới hạn được cài lại vào 4H sáng hàng ngày.

 

7. Sự Kiện Cửu Cung

Phạm vi: S1-S61 Cụm 1, S1-S62 Cụm 2.

Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 27/07 đến 4:00 sáng ngày 30/07.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Chìa Võ Thần" để tham gia Cửu Cung nhận các vật phẩm giá trị.

 

8. Chiêu Mộ Cuối Tuần

Phạm vi: S1-S61 Cụm 1, S1-S62 Cụm 2.

Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 27/07 đến 4:00 sáng ngày 30/07.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ nhận thêm thưởng:

 

Mốc 1: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 50 lượt nhận tướng Triệu Vân.

Mốc 2: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 100 lượt nhận tướng Cam Ninh.

Mốc 3: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 150 lượt nhận tướng Lục Tốn.

Mốc 4: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 200 lượt nhận tướng Gia Cát Lượng.

Mốc 5: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 300 lượt nhận tướng Điển Vi.

Mốc 6: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 400 lượt nhận tướng Lữ Bố.

Trân trọng,

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ