Tải Game

Chuỗi Sự Kiện Cuối Tuần - Từ 4:00 Sáng 23/9 Đến 4:00 Sáng 25/9

23/09/2017

Chuỗi Sự Kiện Cuối Tuần

Từ 4:00 Sáng Ngày 23/9 Đến 4:00 sáng ngày 25/9

Đổi Hồng Tinh - Khuyến Mãi Nạp 50% - Chiêu Mộ Cuối Tuần

1.  Đổi Hồng Tinh

Phạm vi: Tất cả server (Cụm 1 và 2)
Thời gian: Từ 4:00 Sáng Ngày 23/9 Đến 4:00 sáng ngày 25/9
Nội dung:
Thu nhận Hồng Tinh từ quét phụ bản chinh phạt đổi bảo vật

 

 

2. Khuyến Mãi Nạp 50%

Phạm vi: Tất cả các máy chủ [Cụm 1, Cụm 2]
Thời gian: Từ 4:00 Sáng Ngày 23/9 Đến 4:00 sáng ngày 25/9
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp Kim cương (KC) trong ngày sẽ được nhận thêm KC khuyến mãi. Tối đa nhận được 12500 KC khuyến mãi/ngày.
Chú ý:

  • Tiến độ tích lũy KC reset vào 4:00 sáng hàng ngày

 

3. X2, X3 EXP cụm 1

Phạm vi: Tất cả các máy chủ cụm 1
Thời gian: 

  • X2 EXP, từ 04:00 ngày 23/9 đến 4:00 ngày 24/9
  • X3 EXP, từ 10:00 đến 14:00 ngày 24/9
  • X3 EXP, từ 19:00 đến 23:59 ngày 24/9

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, quét phụ bản sẽ nhận được X2 EXP

 

4. Sự kiện Chiêu Mộ Cuối Tuần

Phạm vi: Tất cả các máy chủ thuộc [Cụm 1] và S1, S2 [Cụm 2]
Thời gian: Từ 4:00 Sáng Ngày 23/9 Đến 4:00 sáng ngày 25/9
Nội dung: 
Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lần nhất định sẽ được nhận thưởng:
Chú ý: Cụm 2 có sự kiện tửu quán riêng khi mở server.

 

Mốc 1: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 50 lượt nhận tướng Tôn Kiên
Mốc 2: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 100 lượt nhận tướng Chu Du
Mốc 3: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 150 lượt nhận tướng Tào Tháo
Mốc 4: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 200 lượt nhận tướng Mã Siêu
Lưu ý:
- Chiêu mộ 1 lần (288 kim cương) được tính là 1 lượt.
- Chiêu mộ 10 lần (2550 kim cương) được tính là 10 lượt. 

Trân trọng,
BQT Tam Quốc GO!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ