Tải Game

Chuỗi Sự kiện Cuối Tuần: Thất Cầm Mạch Hoạch!

25/05/2018

Chuỗi Sự kiện Cuối Tuần: Thất Cầm Mạch Hoạch!

Đăng Nhập Nhận Quà - Tích Tiểu Thành Đại - Khuyến Mãi Nạp - Shop Đổi Đồ - Vòng Quay May Mắn - Sự Kiện Cửu Cung - Sự Kiện Chiêu Mộ 

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 25/05 đến 4:00 sáng ngày 28/05

Các vật phẩm sự kiện:

Vật phẩm Cách sở hữu Tác dụng Hình ảnh vật phẩm
Chìa Mạnh Hoạch

Quét Ải Chinh Phạt
Sự kiện

 

 

Sử dụng để lật bài Cửu Cung
Bẫy thú

Quét Ải Chinh Phạt
Sự kiện

 

Sử dụng để đổi đồ trong Shop Đổi Đồ 

 

1. Quà Đăng Nhập 

Phạm vi: S1-S52 Cụm 1, S1-S53 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 25/05 đến 4:00 sáng ngày 28/05.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

 

2.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: S1-S52 Cụm 1, S1-S53 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 25/05 đến 4:00 sáng ngày 28/05.
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 3 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

 

3. Chìa Mạnh Hoạch

Phạm vi: S1-S52 Cụm 1, S1-S53 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 25/05 đến 4:00 sáng ngày 28/05.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC). Khuyến mãi 50%. Tối đa nhận được 25,000 KC khuyến mãi.

Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

 

4. Shop Đổi Đồ Thợ Săn Thú Rừng

Phạm vi: S1-S52 Cụm 1, S1-S53 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 25/05 đến 4:00 sáng ngày 28/05.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Bẫy Thú để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Đổi Đồ Thợ Săn Thú Rừng trong mục lễ tết.

 

5. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: S1-S52 Cụm 1, S1-S53 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 25/05 đến 4:00 sáng ngày 28/05.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

 

6. Sự Kiện Cửu Cung

Phạm vi: S1-S52 Cụm 1, S1-S53 Cụm 2.
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 25/05 đến 4:00 sáng ngày 28/05.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Chìa Mạnh Hoạch" để tham gia lật bài Cửu Cung nhận các vật phẩm giá trị.

 

7. Sự Kiện Chiêu Mộ

Phạm vi: S1-S52 Cụm 1, S1-S53 Cụm 2.
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 25/05 đến 4:00 sáng ngày 28/05.

- Giai đoạn 1: Từ 4:00 Sáng ngày 25/05 đến 4:00 sáng ngày 26/05. Thất Cầm Mạnh Hoạch - 1 ngày duy nhất! 

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt 7 lần (x10) sẽ có thể chinh phục được vị Man Vương Mạnh Hoạch.

 

- Giai đoạn 2: Từ 4:00 Sáng ngày 26/05 đến 4:00 sáng ngày 28/05. 

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ nhận thêm thưởng Ngọc Lục Sắc.

 

Lưu ý:
- Chiêu mộ 1 lần (288 kim cương) được tính là 1 lượt.
- Chiêu mộ 10 lần (2550 kim cương) được tính là 10 lượt.BQT Tam Quốc GO!

Trân trọng,

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ