Tải Game

Chuỗi Sự kiện Cuối Tuần: Tết Hàn Thực!

20/04/2018

Chuỗi Sự kiện Cuối Tuần: Tết Hàn Thực!

X2 Kinh Nghiệm - Đăng Nhập Nhận Quà - Tích Tiểu Thành Đại - Khuyến Mãi 50% (Chìa Trình Dục) - Shop Giảm Tết Hàn Thực - Shop Bánh Trôi Bánh Chay - Vòng Quay May Mắn - Sự Kiện Cửu Cung - Chiêu Mộ 

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 20/04 đến 4:00 sáng ngày 23/04

Các vật phẩm sự kiện:

Vật phẩm Cách sở hữu Tác dụng Hình ảnh vật phẩm
Chìa Trình Dục

Quét Ải Chinh Phạt
Sự kiện

 

 

Sử dụng để lật bài Cửu Cung
Bánh Chay

Quét Ải Chinh Phạt
Sự kiện

 

Sử dụng để đổi đồ trong Shop Bánh Trôi Bánh Chay

Bánh Trôi

 

Quét Ải Chinh Phạt

Sự kiện

 

Bấm chuột phải vật phẩm tại túi đồ đẻ dùng ngay

 

1. X2 Kinh Nghiệm

Phạm vi: S1-S47 Cụm 1, S1-S48 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 20/04 đến 4:00 sáng ngày 23/04.
​Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, vượt hoặc quét ải chinh phạt sẽ được nhân đôi điểm kinh nghiệm (EXP).

 

2. Quà Đăng Nhập 

Phạm vi: S1-S47 Cụm 1, S1-S48 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 20/04 đến 4:00 sáng ngày 23/04.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

 

3.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: S1-S47 Cụm 1, S1-S48 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 20/04 đến 4:00 sáng ngày 23/04.
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 3 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

 

4. Khuyến mãi nạp - Chìa Trình Dục

Phạm vi: S1-S47 Cụm 1, S1-S48 Cụm 2.
Thời gian: 

- Giai đoạn 1: Từ 4:00 Sáng ngày 20/04 đến 4:00 sáng ngày 21/04: Khuyến mãi 100%. Tối đa nhận được 50,000 KC khuyến mãi.

​- Giai đoạn 1: Từ 4:00 Sáng ngày 21/04 đến 4:00 sáng ngày 23/04: Khuyến mãi 50%. Tối đa nhận được 25,000 KC khuyến mãi.


Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC) yêu cầu sẽ nhận được nguyên liệu nâng cấp cùng Chìa Trình Dục

Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

 

5. Shop Giảm Giá Kỷ Niệm 9 Tháng (1 Ngày Duy Nhất!)

Phạm vi: S1-S47 Cụm 1, S1-S48 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 20/04 đến 4:00 sáng ngày 21/04.
Nội dung:
Trong thời gian sự kiện, nhiều nguyên liệu quý hiếm được bán giảm giá lên đến 50%.

 

6. Shop Bánh Trôi Bánh Chay

Phạm vi: S1-S47 Cụm 1, S1-S48 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 20/04 đến 4:00 sáng ngày 23/04.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Bánh Chay để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Bánh Trôi Bánh Chay trong mục lễ tết.

 

7. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: S1-S47 Cụm 1, S1-S48 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 20/04 đến 4:00 sáng ngày 23/04.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

 

8. Sự Kiện Cửu Cung

Phạm vi: S1-S47 Cụm 1, S1-S48 Cụm 2.
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 20/04 đến 4:00 sáng ngày 23/04.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Chìa Trình Dục" để tham gia lật bài Cửu Cung nhận các vật phẩm giá trị.

9. Chiêu Mộ Cuối Tuần

Phạm vi: S1-S47 Cụm 1, S1-S48 Cụm 2.
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 21/04 đến 4:00 sáng ngày 23/04.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ nhận thêm thưởng:

 

Mốc 1: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 50 lượt nhận tướng Chu Du.

Mốc 2: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 100 lượt nhận tướng Triệu Vân.

Mốc 3: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 150 lượt nhận tướng Tào Tháo.

Mốc 4: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 200 lượt nhận tướng Tư Mã Ý.

Mốc 5: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 250 lượt nhận tướng Điển Vi.

Mốc 6: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 300 lượt nhận tướng Quan Vũ.

Mốc 7: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 400 lượt nhận tướng Lữ Bố.

Lưu ý:
- Chiêu mộ 1 lần (288 kim cương) được tính là 1 lượt.
- Chiêu mộ 10 lần (2550 kim cương) được tính là 10 lượt.BQT Tam Quốc GO!

Trân trọng,

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ