Tải Game

Chuỗi Sự kiện Cuối Tuần: Nữ Chúa Rừng Xanh!

11/05/2018

Chuỗi Sự kiện Cuối Tuần: Nữ Chúa Rừng Xanh!

X2 Kinh Nghiệm - Đăng Nhập Nhận Quà - Tích Tiểu Thành Đại - Khuyến Mãi Nạp - Shop Giảm Giá (1 Ngày) - Shop Đổi Đồ - Vòng Quay May Mắn - Sự Kiện Cửu Cung - Chiêu Mộ 

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 11/05 đến 4:00 sáng ngày 14/05

Các vật phẩm sự kiện:

Vật phẩm Cách sở hữu Tác dụng Hình ảnh vật phẩm
Chìa Man Hoa

Quét Ải Chinh Phạt
Sự kiện

 

 

Sử dụng để lật bài Cửu Cung
Tổ Ong

Quét Ải Chinh Phạt
Sự kiện

 

Sử dụng để đổi đồ trong Shop Đổi Đồ Mật Ong Rừng

 

1. X2 Kinh Nghiệm

Phạm vi: S1-S50 Cụm 1, S1-S50 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 11/05 đến 4:00 sáng ngày 12/05.
​Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, vượt hoặc quét ải chinh phạt sẽ được nhân đôi điểm kinh nghiệm (EXP).

 

2. Quà Đăng Nhập 

Phạm vi: S1-S50 Cụm 1, S1-S50 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 11/05 đến 4:00 sáng ngày 14/05.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

 

3.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: S1-S50 Cụm 1, S1-S50 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 11/05 đến 4:00 sáng ngày 14/05.
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 3 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

 

4. Khuyến mãi nạp

Phạm vi: S1-S50 Cụm 1, S1-S50 Cụm 2.
Thời gian: 

- Giai đoạn 1: Từ 4:00 Sáng ngày 11/05 đến 4:00 sáng ngày 12/05.: Khuyến mãi 100%. Tối đa nhận được 50,000 KC khuyến mãi.

​- Giai đoạn 2: Từ 4:00 Sáng ngày 12/05 đến 4:00 sáng ngày 14/05.: Khuyến mãi 50%. Tối đa nhận được 25,000 KC khuyến mãi.


Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC).

Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

 

5. Shop Giảm Giá (1 Ngày Duy Nhất!)

Phạm vi: S1-S50 Cụm 1, S1-S50 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 11/05 đến 4:00 sáng ngày 12/05.
Nội dung:
Trong thời gian sự kiện, nhiều nguyên liệu quý hiếm được bán giảm giá lên đến 50%.

 

6. Shop Đổi Đồ Mật Ong Rừng

Phạm vi: S1-S50 Cụm 1, S1-S50 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 11/05 đến 4:00 sáng ngày 14/05.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Tổ Ong để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Đổi Đồ Mật Ong Rừng trong mục lễ tết.

 

7. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: S1-S50 Cụm 1, S1-S50 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 11/05 đến 4:00 sáng ngày 14/05.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

 

8. Sự Kiện Cửu Cung

Phạm vi: S1-S50 Cụm 1, S1-S50 Cụm 2.
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 11/05 đến 4:00 sáng ngày 14/05.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Chìa Man Hoa" để tham gia lật bài Cửu Cung nhận các vật phẩm giá trị.

 

9. Chiêu Mộ Ngọc Lục Sắc

Phạm vi: S1-S50 Cụm 1, S1-S50 Cụm 2.
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 11/05 đến 4:00 sáng ngày 14/05.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ nhận thêm thưởng Ngọc Lục Sắc:

 

Mốc 1: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 10 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
Mốc 2: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 20 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
Mốc 3: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 30 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
Mốc 4: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 40 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
Mốc 5: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 50 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
Mốc 6: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 60 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
Mốc 7: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 100 lượt nhận 40 Ngọc Lục Sắc
Mốc 8: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 150 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc
Mốc 9: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 200 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc
Mốc 10: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 250 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc
Mốc 11: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 300 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc
Mốc 12: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 400 lượt nhận 100 Ngọc Lục Sắc

Lưu ý:
- Chiêu mộ 1 lần (288 kim cương) được tính là 1 lượt.
- Chiêu mộ 10 lần (2550 kim cương) được tính là 10 lượt.BQT Tam Quốc GO!

Trân trọng,

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ