Tải Game

Chuỗi Sự kiện Cuối Tuần: Ngũ Lôi Oanh Đỉnh!

13/04/2018

Chuỗi Sự kiện Cuối Tuần: Ngũ Lôi Oanh Đỉnh

X2 Kinh Nghiệm - Đăng Nhập Nhận Quà - Tích Tiểu Thành Đại - Khuyến Mãi 50% (Chìa Bàng Thống) - Shop Dục Hỏa Trùng Sinh - Vòng Quay May Mắn - Sự Kiện Cửu Cung - Chiêu Mộ Ngọc Lục Sắc

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 13/04 đến 4:00 sáng ngày 16/04

Các vật phẩm sự kiện:

Vật phẩm Cách sở hữu Tác dụng Hình ảnh vật phẩm
Chìa Bàng Thống

Quét Ải Chinh Phạt
Sự kiện

 

 

Sử dụng để lật bài Cửu Cung
Mũ Bàng Thống

Quét Ải Chinh Phạt
Sự kiện

 

Sử dụng để đổi đồ trong Shop Dục Hỏa Trùng Sinh

 

1. X2 Kinh Nghiệm

Phạm vi: S1-S47 Cụm 1, S1-S47 Cụm 2.
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 13/04 đến 4:00 sáng ngày 16/04.
​Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, vượt hoặc quét ải chinh phạt sẽ được nhân đôi điểm kinh nghiệm (EXP).

2. Quà Đăng Nhập 

Phạm vi: S1-S47 Cụm 1, S1-S47 Cụm 2.
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 13/04 đến 4:00 sáng ngày 16/04.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

 

3.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: S1-S47 Cụm 1, S1-S47 Cụm 2.
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 13/04 đến 4:00 sáng ngày 16/04.
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 3 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

 

4. Khuyến mãi 50% - Chìa Bàng Thống

Phạm vi: S1-S47 Cụm 1, S1-S47 Cụm 2.
Thời gian:   Từ 4:00 Sáng ngày 13/04 đến 4:00 sáng ngày 16/04.
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC) yêu cầu sẽ nhận được nguyên liệu nâng cấp cùng Chìa Bàng Thống. Tối đa nhận được 25,000 KC khuyến mãi.

Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

 

5. Shop Dục Hỏa Trùng Sinh

Phạm vi: S1-S47 Cụm 1, S1-S47 Cụm 2.
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 13/04 đến 4:00 sáng ngày 16/04.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Mũ Bàng Thống để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Dục Hỏa Trùng Sinh trong mục lễ tết.

 

6. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: S1-S47 Cụm 1, S1-S47 Cụm 2.
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 13/04 đến 4:00 sáng ngày 16/04.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

 

7. Sự Kiện Cửu Cung

Phạm vi: S1-S47 Cụm 1, S1-S47 Cụm 2.
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 13/04 đến 4:00 sáng ngày 16/04.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Chìa Bàng Thống" để tham gia lật bài Cửu Cung nhận các vật phẩm giá trị.

 

8. Chiêu Mộ Ngọc Lục Sắc

Phạm vi: S1-S47 Cụm 1, S1-S47 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 13/04 đến 4:00 sáng ngày 16/04.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi lượt chiêu mộ bằng Kim cương trong Tửu Quán sẽ nhận thêm 1 Ngọc Lục Sắc để đổi tướng trong Shop Dục Hỏa Trùng Sinh.

Mốc 1: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 10 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
Mốc 2: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 20 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
Mốc 3: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 30 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
Mốc 4: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 40 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
Mốc 5: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 50 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
Mốc 6: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 60 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
Mốc 7: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 100 lượt nhận 40 Ngọc Lục Sắc
Mốc 8: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 150 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc
Mốc 9: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 200 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc
Mốc 10: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 250 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc
Mốc 11: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 300 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc
Mốc 12: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 400 lượt nhận 100 Ngọc Lục Sắc

Lưu ý:
- Chiêu mộ 1 lần (288 kim cương) được tính là 1 lượt, được nhận thêm 1 Ngọc Lục Sắc
- Chiêu mộ 10 lần (2550 kim cương) hoặc bằng Lệnh điểm tướng được tính là 10 lượt, được nhận thêm 10 Ngọc Lục Sắc
- Nhận Ngọc Lục Sắc trong mục Sự Kiện, tối đa nhận thêm 400 Ngọc Lục Sắc.

 

BQT Tam Quốc GO!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ