Tải Game

Chuỗi Sự Kiện Cuối Tuần: Ngọa Long Xuất Thế!

15/06/2018

Chuỗi Sự Kiện Cuối Tuần: Ngọa Long Xuất Thế!

Đăng Nhập Nhận Quà - Tích Tiểu Thành Đại - Khuyến Mãi Nạp - Shop Đổi Đồ - Vòng Quay May Mắn - Sự Kiện Cửu Cung - Sự Kiện Chiêu Mộ 

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 15/06 đến 4:00 sáng ngày 19/06.

Các vật phẩm sự kiện:

Vật phẩm Cách sở hữu Tác dụng Hình ảnh vật phẩm
Chìa Ngọa Long

Quét Ải Chinh Phạt
Sự kiện

 

 

Sử dụng để lật bài Cửu Cung
Há Cảo

Quét Ải Chinh Phạt
Sự kiện

 

Sử dụng để đổi đồ trong Shop Đổi Đồ 

 

1. Quà Đăng Nhập 

Phạm vi: S1-S55 Cụm 1, S1-S56 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 15/06 đến 4:00 sáng ngày 19/06.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

 

2.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: S1-S55 Cụm 1, S1-S56 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 15/06 đến 4:00 sáng ngày 19/06.
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 4 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

 

3. Khuyến Mãi 100%

Phạm vi: S1-S55 Cụm 1, S1-S56 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 15/06 đến 4:00 sáng ngày 19/06.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC). Khuyến mãi 100%. Tối đa nhận được 25,000 KC khuyến mãi.

Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

 

4. Shop Đổi Đồ Há Cảo Thượng Hạng

Phạm vi: S1-S55 Cụm 1, S1-S56 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 15/06 đến 4:00 sáng ngày 19/06.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Há Cảo để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Đổi Đồ Há Cảo Thượng Hạng trong mục lễ tết.

 

5. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: S1-S55 Cụm 1, S1-S56 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 15/06 đến 4:00 sáng ngày 19/06.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

 

6. Sự Kiện Cửu Cung

Phạm vi: S1-S55 Cụm 1, S1-S56 Cụm 2.
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 15/06 đến 4:00 sáng ngày 19/06.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Chìa Ngọa Long" để tham gia lật bài Cửu Cung nhận các vật phẩm giá trị.

 

7. Sự Kiện Chiêu Mộ

Phạm vi: S1-S55 Cụm 1, S1-S56 Cụm 2.

Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 15/06 đến 4:00 sáng ngày 19/06.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ nhận thêm thưởng.

Mốc 1: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 50 lượt nhận tướng Triệu Vân.

Mốc 2: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 100 lượt nhận tướng Chu Du.

Mốc 3: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 150 lượt nhận tướng Quách Gia.

Mốc 4: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 200 lượt nhận tướng Gia Cát Lượng.

Mốc 5: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 300 lượt nhận tướng Lữ Bố.

Mốc 6: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 400 lượt nhận tướng Điển Vi.

Lưu ý:
- Chiêu mộ 1 lần (288 kim cương) được tính là 1 lượt.
- Chiêu mộ 10 lần (2550 kim cương) được tính là 10 lượt.BQT Tam Quốc GO!

Trân trọng,

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ