Tải Game

Sự kiện đón Phiên Bản Mới: Khám Phá Dị Cảnh!

18/05/2018

Chuỗi Mừng Phiên Bản Mới: Khám Phá Dị Cảnh!

Đăng Nhập Nhận Quà - Tích Tiểu Thành Đại - Khuyến Mãi Nạp 100%- Shop Giảm Giá Đặc Biệt - Shop Đổi Đồ - Vòng Quay May Mắn - Sự Kiện Tầm Long - Chiêu Mộ 

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 18/05 đến 4:00 sáng ngày 23/05

Các vật phẩm sự kiện:

Vật phẩm Cách sở hữu Tác dụng Hình ảnh vật phẩm
Hoa Sen

Quét Ải Chinh Phạt
Sự kiện

 

 

Sử dụng để Tầm Long
Bản Đồ Dị Cảnh

Quét Ải Chinh Phạt
Sự kiện

Tầm Long

Sử dụng để đổi đồ trong Shop Đổi Đồ

 

1. Quà Đăng Nhập 

Phạm vi: S1-S51 Cụm 1, S1-S52 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 18/05 đến 4:00 sáng ngày 23/05.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

 

2.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: S1-S51 Cụm 1, S1-S52 Cụm 2.

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 18/05 đến 4:00 sáng ngày 23/05.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 5 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

 

3. Khuyến mãi nạp 100% - Hoa Sen

Phạm vi: S1-S51 Cụm 1, S1-S52 Cụm 2.

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 18/05 đến 4:00 sáng ngày 23/05.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC) yêu cầu sẽ nhận được nguyên liệu nâng cấp cùng Hoa Sen. Tối đa nhận được 50,000 KC khuyến mãi/ ngày.

Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

 

4. Shop Giảm Giá Đặc Biệt

Phạm vi: S1-S51 Cụm 1, S1-S52 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 18/05 đến 4:00 sáng ngày 23/05.
Nội dung:
Trong thời gian sự kiện, nhiều nguyên liệu quý hiếm được bán giảm giá lên đến 50%.

 

5. Shop Đổi Đồ Phiêu Lưu Mạo Hiểm

Phạm vi: S1-S51 Cụm 1, S1-S52 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 18/05 đến 4:00 sáng ngày 23/05.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Bản Đồ Dị Cảnh để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Đổi Đồ Phiêu Lưu Mạo Hiểm trong mục lễ tết.

 

6. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: S1-S51 Cụm 1, S1-S52 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 18/05 đến 4:00 sáng ngày 23/05.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

 

7. Sự Kiện Tầm Long

Phạm vi: S1-S51 Cụm 1, S1-S52 Cụm 2.
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 18/05 đến 4:00 sáng ngày 23/05.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Hoa Sen" để tham gia Tầm Long nhận các vật phẩm giá trị.

Thể lệ: Quay thưởng tìm rồng 1 lần tốn 1 vật phẩm Hoa Sen và nhận được ngẫu nhiên 1 trong 16 bảo vật của vòng quay.

Trong ngày, tích lũy tìm rồng đạt số lượt nhất định sẽ nhận được:
Trong ngày tìm rồng 5 lần: Đùi gà *1
Trong ngày tìm rồng 15 lần: Tướng hồn *168
Trong ngày tìm rồng 30 lần: Danh Tiếng *388
Trong ngày tìm rồng 50 lần: Bản Đồ Dị Cảnh *60
Trong ngày tìm rồng 80 lần: Chiến Công *1288
Trong ngày tìm rồng 120 lần: Rương Bá Lạc *5
Trong ngày tìm rồng 160 lần: Tàng Thư Thiếp 3-5sao *1
Trong ngày tìm rồng 200 lần: Bản Đồ Dị Cảnh *280

Trong toàn bộ thời gian sự kiện, tích lũy tìm rồng đạt số lần yêu cầu cũng sẽ nhận được thưởng:

Tích lũy tìm rồng 100 lần: Đồng *100 vạn
Tích lũy tìm rồng 150 lần: Xích Hồng Bội *1
Tích lũy tìm rồng 400 lần: Danh tướng lục Tam Quốc *1
Tích lũy tìm rồng 550 lần: Quân Thư Bậc 7 *1
Tích lũy tìm rồng 750 lần: Danh tướng lục Tam Quốc *3

 

8. Chiêu Mộ Cuối Tuần

Phạm vi: S1-S51 Cụm 1, S1-S52 Cụm 2.

Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 18/05 đến 4:00 sáng ngày 23/05.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ nhận thêm thưởng:

 

Mốc 1: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 50 lượt nhận tướng Chu Du.

Mốc 2: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 100 lượt nhận tướng Lỗ Túc.

Mốc 3: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 150 lượt nhận tướng Tào Tháo.

Mốc 4: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 200 lượt nhận tướng Quách Gia.

Mốc 5: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 250 lượt nhận tướng Tư Mã Ý.

Mốc 6: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 300 lượt nhận tướng Điển Vi.

Mốc 7: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 350 lượt nhận tướng Quan Vũ.

Mốc 8: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 400 lượt nhận tướng Tôn Sách.


Lưu ý:

- Chiêu mộ 1 lần (288 kim cương) được tính là 1 lượt.
- Chiêu mộ 10 lần (2550 kim cương) được tính là 10 lượt.BQT Tam Quốc GO!

Trân trọng,

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ