Tải Game

Chuỗi Sự kiện Cuối Tuần: Chiến Thắng Điện Biên Phủ!

04/05/2018

Chuỗi Sự kiện Cuối Tuần: Chiến Thắng Điện Biên Phủ!

Đăng Nhập Nhận Quà - Tích Tiểu Thành Đại - Khuyến Mãi 50% (Chìa Chiến Thắng) - Shop Đổi Đồ - Vòng Quay May Mắn - Sự Kiện Cửu Cung - Chiêu Mộ Cuối Tuần

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 04/05 đến 4:00 sáng ngày 08/05

Các vật phẩm sự kiện:

Vật phẩm Cách sở hữu Tác dụng Hình ảnh vật phẩm
Chìa Chiến Thắng

Quét Ải Chinh Phạt
Sự kiện

 

 

Sử dụng để lật bài Cửu Cung
Hoa Ban

Quét Ải Chinh Phạt
Sự kiện

 

Sử dụng để đổi đồ trong Shop Hoa Ban

 

 

1. Quà Đăng Nhập 

Phạm vi: S1-S49 Cụm 1, S1-S49 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 04/05 đến 4:00 sáng ngày 08/05.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

 

2.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: S1-S49 Cụm 1, S1-S49 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 04/05 đến 4:00 sáng ngày 08/05.
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 4 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

 

3. Khuyến mãi nạp - Chìa Chiến Thắng

Phạm vi: S1-S49 Cụm 1, S1-S49 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 04/05 đến 4:00 sáng ngày 08/05. 

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC) yêu cầu sẽ nhận được nguyên liệu nâng cấp cùng Chìa Chiến Thắng

Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

 

4. Shop Hoa Ban

Phạm vi: S1-S49 Cụm 1, S1-S49 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 04/05 đến 4:00 sáng ngày 08/05.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Hoa Ban để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Hoa Ban trong mục lễ tết.

 

5. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: S1-S49 Cụm 1, S1-S49 Cụm 2.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 04/05 đến 4:00 sáng ngày 08/05.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

 

6. Sự Kiện Cửu Cung

Phạm vi: S1-S49 Cụm 1, S1-S49 Cụm 2.
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 04/05 đến 4:00 sáng ngày 08/05.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Chìa Chiến Thắng" để tham gia lật bài Cửu Cung nhận các vật phẩm giá trị.

7. Chiêu Mộ Cuối Tuần

Phạm vi: S1-S49 Cụm 1, S1-S49 Cụm 2.
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 04/05 đến 4:00 sáng ngày 08/05.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ nhận thêm thưởng:

 

Mốc 1: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 50 lượt nhận tướng Chu Du.

Mốc 2: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 100 lượt nhận tướng Triệu Vân.

Mốc 3: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 150 lượt nhận tướng Tào Tháo.

Mốc 4: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 200 lượt nhận tướng Lỗ Túc.

Mốc 5: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 300 lượt nhận tướng Tôn Sách.

Mốc 6: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 400 lượt nhận tướng Lữ Bố.

Mốc 7: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 400 lượt nhận tướng Lữ Bố.

Lưu ý:
- Chiêu mộ 1 lần (288 kim cương) được tính là 1 lượt.
- Chiêu mộ 10 lần (2550 kim cương) được tính là 10 lượt.BQT Tam Quốc GO!

Trân trọng,

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ