Tải Game

Chiêu Mộ Thần Tướng - Chắc Chắn Nhận Tướng HOT Lục Tốn, Điển Vi, Lữ Bố!

05/06/2018

1. Tích Nạp Nhận Lệnh Điểm Tướng

Thời gian: Từ 4:00 ngày 05/06 đến 4:00 ngày 08/06
Phạm vi: Tất cả các server (trừ Cụm 1 - S55; Cụm 2 - S55)
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi tích nạp sẽ nhận được phần thưởng Lệnh Điểm Tướng (sử dụng chiêu 10 lần trong Tửu Quán)

Lưu ý: Tiến độ tích nạp sẽ reset 4:00 sáng mỗi ngày.

 

2. Thỏa Sức Chiêu Mộ

Thời gian: Từ 4:00 ngày 05/06 đến 4:00 ngày 08/06
Phạm vi:  Tất cả các server (trừ Cụm 1 - S55; Cụm 2 - S55)
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ được nhận thưởng:

Từ 4:00 ngày 05/06 đến 4:00 ngày 06/06, chiêu mộ Tửu quán 100 lượt sẽ nhận thêm Lục Tốn.

Từ 4:00 ngày 06/06 đến 4:00 ngày 07/06, chiêu mộ Tửu quán 200 lượt sẽ nhận thêm Điển Vi.

Từ 4:00 ngày 07/06 đến 4:00 ngày 08/06, chiêu mộ Tửu quán 300 lượt sẽ nhận thêm Lữ Bố.

 

Lưu ý:
- Chiêu mộ 1 lần (288 kim cương) được tính là 1 lượt.
- Chiêu mộ 10 lần (2550 kim cương) được tính là 10 lượt.

Chúc các quân sư chơi game vui vẻ!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ