Tải Game

Chiêu Mộ Thần Tướng - Chắc Chắn Nhận Thần Tướng Mã Siêu!

14/05/2018

 

1. Kim Cang Thiết Mã

Thời gian: Từ 4:00 ngày 14/05 đến 4:00 ngày 16/05
Phạm vi: Tất cả các server (trừ Cụm 1 - S51; Cụm 2 - S52)
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi tích nạp đạt mốc sẽ nhận thêm thưởng.

 

2. Tích Nạp Nhận Lệnh Điểm Tướng

Thời gian: Từ 4:00 ngày 14/05 đến 4:00 ngày 16/05
Phạm vi: Tất cả các server (trừ Cụm 1 - S51; Cụm 2 - S52)
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi tích nạp sẽ nhận được phần thưởng Lệnh Điểm Tướng (sử dụng chiêu 10 lần trong Tửu Quán)

Lưu ý: Tiến độ tích nạp sẽ reset 4:00 sáng mỗi ngày.

 

3. Thỏa Sức Chiêu Mộ

Thời gian: Từ 4:00 ngày 14/05 đến 4:00 ngày 16/05
Phạm vi:  Tất cả các server (trừ Cụm 2 - S52)
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ được nhận thưởng:

Từ 4:00 ngày 14/05 đến 4:00 ngày 15/05, chiêu mộ Tửu quán 100 lượt sẽ nhận thêm Mã Siêu

Từ 4:00 ngày 15/05 đến 4:00 ngày 16/05, chiêu mộ Tửu quán 100 lượt sẽ nhận thêm Hạ Hầu Đôn

 

Lưu ý:
- Chiêu mộ 1 lần (288 kim cương) được tính là 1 lượt.
- Chiêu mộ 10 lần (2550 kim cương) được tính là 10 lượt.

Chúc các quân sư chơi game vui vẻ!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ