Tải Game

[Cụm Thanh Long - Server 96 - Sài Tang] Tổng kết 3 và 7 Ngày Sự kiện thử thách chiến lực nhận vinh dự trọn đời, Đua TOP đấu trường, Đua TOP nông dân

15/11/2019

TỔNG KẾT
 Sự kiện Thử Thách Chiến Lực, Đua TOP Đấu Trường, Đua TOP Nông Dân

 

Phạm vi: Máy chủ Sài Tang.
Thời gian đua TOP: 7 ngày (từ 10:00 ngày 08/11/2019 đến 22:00 ngày 14/11/2019)
*Kết quả tổng kết chính thức lúc 22:00 ngày 14/11!

Quà sẽ được gửi trong vòng 48h sau khi lên bài tổng kết sự kiện.

1. Sự kiện Thử Thách Chiến Lực

Tên Mốc chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 14/11
Phần thưởng

Bom Đại Đế;
NightFury;
Dìa diaa;
MinhHieuPham;
JUSTICE;

400,000

Vinh Dự Trọn Đời trị giá 72 triệu (360.000KC)

Lữ Bố + Trang phục Lữ Bố vĩnh viễn

Thương Xích Hà

 Xích Thố Đỏ

 Quân Thư bậc 7

Rương cường hóa siêu cấp *10

Bộ trang bị Xích Hồng 5 món

BỤI;
Gi;

360,000

Vinh Dự Trọn Đời trị giá 48 triệu (240.000KC)

Lữ Bố

Xích Thố đỏ

Quân Thư bậc 7

Bộ trang bị Xích Hồng 5 món

Rương cường hóa siêu cấp *5

Quân AP;

320,000

Vinh Dự Trọn Đời trị giá 24 triệu (120.000KC)

Lữ Bố

Xích Thố

Quân Thư bậc 7

Bộ trang bị Xích Hồng 5 món

Rương cường hóa siêu cấp x3

Bibi;
Pi;
tiêudaovôảnh;
PEPSI;

280,000

8888 KC

Tàng thư thiếp cao cấp x1

Rương trang bị Xích Hồng x5 

Rương cường hóa siêu cấp x3

Xích Thố

Chúa Công;
Cua;
SàiTang;
Duệ;
suri;
KO TÊN;
DeKu;
meovip;
Phượng Sồ;
Long;
Quỷ Vương;
Chi Chanh Cho;
ThảoNguyên;
Choén Ca;
Huyyyyyy;

220,000

6789 KC

Tàng thư thiếp 5 sao x1

Tuyệt Ảnh x1

 

Lưu ý:★ Gói Vinh Dự Trọn Đời sẽ hỗ trợ người chơi được nhận số Kim cương (KC) tương ứng chia đều trong thời gian 12 tháng

★ Ngày 15 và 30 hàng tháng sẽ nhận KC từ gói Vinh Dự Trọn Đời trực tiếp qua thư cụ thể:

Gói 72 triệu mỗi tháng nhận 30.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 15.000 KC.
Gói 48 triệu mỗi tháng nhận 20.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 10.000 KC.
Gói 24 triệu mỗi tháng nhận 10.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 5.000 KC.

2. Danh sách quân sư đạt đủ điều kiện tham gia Vinh Dự Chí Tôn:

STT Tên Lực Chiến Khởi Điểm (22:00 ngày 14/11)

1

Bom Đại Đế

466796

2

NightFury

409471

3

Dìa diaa

405359
4

MinhHieuPham

401499
5 JUSTICE

400634

6

BỤI

392354
7

Gi

376970
8

Quân AP

350248
9

Bibi

296219
10

Pi

282972
11

tiêudaovôảnh

282910
12

PEPSI

280190
13

Chúa Công

258888
14

Cua

258655
15

SàiTang

252055
16

Duệ

251025
17

suri

249391
18

KO TÊN

249328
19

DeKu

245530

20

meovip

239310

21

Phượng Sồ

230756

22

Long

228642

23

Quỷ Vương

228170

24

Chi Chanh Cho

226911

25

ThảoNguyên 

225681

26

Choén Ca

225389

27

Huyyyyyy

220896


Lưu ý: 

★ Lực chiến tính thưởng sự kiện là lực chiến cao nhất, được ghi cụ thể trên BXH.

- Thời điểm tính lực chiến cao nhất khởi điểm: 22:00 ngày 14/11
- Thời điểm chốt lực chiến cao nhất thử thách đạt được: 22:00 ngày 21/11/2019

3. Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 

* Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 3 Ngày

Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 10/11

MinhHieuPham

1

Dìa diaa

2

Bom Đại Đế

3

* Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 7 Ngày

        Tên          Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 14/11

Bom Đại Đế

1

NightFury

2

MinhHieuPham

3

4. Sự kiện Đua TOP Nông Dân

* Sự kiện Đua TOP Nông Dân 3 Ngày

Tên TOP Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 10/11

PEPSI

1 181198
DeKu 2

161083

Lối Nhỏ

3 154297

* Sự kiện Đua TOP Nông Dân 7 Ngày

Tên TOP Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 14/11

NightFury

1 361009

Dìa diaa

2

332638

BỤI 

3

332389

 

BQT Tam Quốc GO

Trân Trọng.

  

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ