Tải Game

[Cụm Thanh Long - Server 78 - Dương Tu TỔNG KẾT 3 và 7 Ngày Sự kiện thử thách chiến lực nhận vinh dự trọn đời, Đua TOP đấu trường, Đua TOP nông dân

02/01/2019

 

TỔNG KẾT
 Sự kiện Thử Thách Chiến Lực, Đua TOP Đấu Trường, Đua TOP Nông Dân

 

Phạm vi: Máy chủ Dương Tu
Thời gian đua TOP: 7 ngày (từ 25/12 đến 22:00 ngày 31/12)
*Kết quả tổng kết chính thức lúc 22:00 ngày 31/12!

Quà sẽ được gửi trong vòng 48h sau khi lên bài tổng kết sự kiện.

1. Sự kiện Thử Thách Chiến Lực

Tên Mốc chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 31/12

Phần Thưởng

 

Mamachuê;

tamquocgood;

Bi Bụng Bự;

Bố;

Iron Man;

sylar190;

ID VIP;

The End;

Heart;

BuiDoi;

Trung hieu;

InFlame;

ilove;

Lina;

Ngạo Tuyết;

 

220,000

6789 KC

Tàng thư thiếp 5 sao x1

Tuyệt Ảnh x1

 

Lưu ý:★ Gói Vinh Dự Trọn Đời sẽ hỗ trợ người chơi được nhận số Kim cương (KC) tương ứng chia đều trong thời gian 12 tháng

★ Ngày 15 và 30 hàng tháng sẽ nhận KC từ gói Vinh Dự Trọn Đời trực tiếp qua thư cụ thể:

Gói 72 triệu mỗi tháng nhận 30.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 15.000 KC.
Gói 48 triệu mỗi tháng nhận 20.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 10.000 KC.
Gói 24 triệu mỗi tháng nhận 10.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 5.000 KC.

2. Danh sách quân sư đạt đủ điều kiện tham gia Vinh Dự Chí Tôn:

STT Tên Lực Chiến Khởi Điểm (22:00 ngày 31/12)

1

Mamachuê

259844

2

tamquocgood

259757

3 Bi Bụng Bự 247389
4 Bố 236400
5 Iron Man 233417
6 sylar190 230765
7 ID VIP 224790
8 The End 224138
9 Heart 224130
10 BuiDoi 222454
11 Trung hieu 222449
12 InFlame 222153
13 ilove 221436
14 Lina 220961
15 Ngạo Tuyết 213557

 

Lưu ý: 

★ Lực chiến tính thưởng sự kiện là lực chiến cao nhất, được ghi cụ thể trên BXH.

- Thời điểm tính lực chiến cao nhất khởi điểm: 22:00 ngày 31/12
- Thời điểm chốt lực chiến cao nhất thử thách đạt được: 22:00 ngày 07/01/2019

3. Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 

* Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 3 Ngày

Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 27/12

sylar190

1

Bi Bụng Bự

2

InFlame

3

* Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 7 Ngày

        Tên          Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 31/12

sylar190

1

The End

2

Mamachuê

3

4. Sự kiện Đua TOP Nông Dân

* Sự kiện Đua TOP Nông Dân 3 Ngày

Tên TOP Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 27/12

Mamachuê

1 182340
Iron Man 2

179200

Bi Bụng Bự

3 178305

* Sự kiện Đua TOP Nông Dân 7 Ngày

Tên TOP Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 31/12

tamquocgood

1 259757

Bi Bụng Bự

2

247389

Bố 3

236400

 

BQT Tam Quốc GO

Trân Trọng,

  

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ