Tải Game

[Cụm Thanh Long- S102 - Lã Phạm] Tổng kết 3 và 7 Ngày Sự kiện thử thách chiến lực nhận vinh dự trọn đời, Đua TOP đấu trường, Đua TOP nông dân

20/03/2020

TỔNG KẾT
 Sự kiện Thử Thách Chiến Lực, Đua TOP Đấu Trường, Đua TOP Nông Dân

 

Phạm vi: Máy chủ Lã Phạm
Thời gian đua TOP: 7 ngày (từ 10:00 ngày 13/03/2020 đến 22:00 ngày 19/03/2020)
*Kết quả tổng kết chính thức lúc 22:00 ngày 19/03/2020!

Quà sẽ được gửi trong vòng 48h sau khi lên bài tổng kết sự kiện.

1. Sự kiện Thử Thách Chiến Lực

Tên Mốc chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 19/03
Phần thưởng

SG Ớt;
Dalziel;
GiaLinhHP;
Vương Kỵ

400,000

Vinh Dự Trọn Đời trị giá 72 triệu (360.000KC)

Lữ Bố + Trang phục Lữ Bố vĩnh viễn

Thương Xích Hà

 Xích Thố Đỏ

 Quân Thư bậc 7

Rương cường hóa siêu cấp *10

Bộ trang bị Xích Hồng 5 món

Wiliam 360,000

Vinh Dự Trọn Đời trị giá 48 triệu (240.000KC)

Lữ Bố

Xích Thố đỏ

Quân Thư bậc 7

Bộ trang bị Xích Hồng 5 món

Rương cường hóa siêu cấp *5

Bắc Kieu Phong;
Phoenix;
Howl;

320,000

Vinh Dự Trọn Đời trị giá 24 triệu (120.000KC)

Lữ Bố

Xích Thố

Quân Thư bậc 7

Bộ trang bị Xích Hồng 5 món

Rương cường hóa siêu cấp x3

Suineg;
Bộ Kinh Vân;
TDat;
Múi Bưởi;
Phương Yến

280,000

8888 KC

Tàng thư thiếp cao cấp x1

Rương trang bị Xích Hồng x5 

Rương cường hóa siêu cấp x3

Xích Thố

Mintfather;
LkinGG ỎFf;
Linn;
COVID19;
Bích Châu;
UFM;
VANANHMFFF;
LiêuNguyênHỏa;
Tiểu SuBinn;

220,000

6789 KC

Tàng thư thiếp 5 sao x1

Tuyệt Ảnh x1

 

Lưu ý:★ Gói Vinh Dự Trọn Đời sẽ hỗ trợ người chơi được nhận số Kim cương (KC) tương ứng chia đều trong thời gian 12 tháng

★ Ngày 15 và 30 hàng tháng sẽ nhận KC từ gói Vinh Dự Trọn Đời trực tiếp qua thư cụ thể:

Gói 72 triệu mỗi tháng nhận 30.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 15.000 KC.
Gói 48 triệu mỗi tháng nhận 20.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 10.000 KC.
Gói 24 triệu mỗi tháng nhận 10.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 5.000 KC.

2. Danh sách quân sư đạt đủ điều kiện tham gia Vinh Dự Chí Tôn:

STT Tên Lực Chiến Khởi Điểm (22:00 ngày 19/03)

1

SG Ớt

404128

2

Dalziel

401037

3

GiaLinhHP

400883
4

Vương Kỵ

400227
5 Wiliam

387341

6

Bắc Kieu Phong

355196
7

Phoenix

346556
8

Howl

325238
9

Suineg

317928
10

Bộ Kinh Vân

305726
11

TDat

293000

12

Múi Bưởi 291396
13

Phương Yến

282139
14

Mintfather

253299
15

LkinGG ỎFf

252388
16

Linn

250756
17

COVID19

244897
18

Bích Châu

226416
19

UFM

223446
20

VANANHMFFF

222435
21

LiêuNguyênHỏa

221057
22

Tiểu SuBinn

220045


Lưu ý: 

★ Lực chiến tính thưởng sự kiện là lực chiến cao nhất, được ghi cụ thể trên BXH.

- Thời điểm tính lực chiến cao nhất khởi điểm: 22:00 ngày 19/03/2020
- Thời điểm chốt lực chiến cao nhất thử thách đạt được: 22:00 ngày 26/03/2020

3. Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 

* Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 3 Ngày

Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 16/03

GiaLinhHP

1

Tướng Ớt

2

Bắc Kieu Phong

3

* Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 7 Ngày

        Tên          Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 19/03

Bắc Kieu Phong

1

GiaLinhHP

2

SG Ớt

3

4. Sự kiện Đua TOP Nông Dân

* Sự kiện Đua TOP Nông Dân 3 Ngày

Tên TOP Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 16/03

Subin

1 159664
Phoenix 2

120950

Silver Gr

3 109432

* Sự kiện Đua TOP Nông Dân 7 Ngày

Tên TOP Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 19/03

Dalziel

1 401037

GiaLinhHP

2

400883

Phoenix

3

346556

 

BQT Tam Quốc GO

Trân Trọng.

  

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ