Tải Game

[Cụm Huyền Vũ - Server 16 - Nhai Đình. TỔNG KẾT 3 và 7 Ngày Sự kiện thử thách chiến lực nhận vinh dự trọn đời, Đua TOP đấu trường, Đua TOP nông dân

12/07/2019

TỔNG KẾT
 Sự kiện Thử Thách Chiến Lực, Đua TOP Đấu Trường, Đua TOP Nông Dân

 

Phạm vi: Máy chủ Nhai Đình
Thời gian đua TOP: 7 ngày (từ 05/07 đến 22:00 ngày 11/07)
*Kết quả tổng kết chính thức lúc 22:00 ngày 11/07!

Quà sẽ được gửi trong vòng 48h sau khi lên bài tổng kết sự kiện.

1. Sự kiện Thử Thách Chiến Lực

Tên Mốc chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 11/07
Phần thưởng

FAN 24h yêu;
Trầnanh;
FAN PIRLO;
Fan Secret;
NhímNTH;
Fan Tuấn Bi;
HacPro;
Hibiscus;
Thích Vương;
Fan Xa Bờ;
Tư Mã Nam;

400,000

Vinh Dự Trọn Đời trị giá 72 triệu (360.000KC)

Lữ Bố + Trang phục Lữ Bố vĩnh viễn

Thương Xích Hà

 Xích Thố Đỏ

 Quân Thư bậc 7

Rương cường hóa siêu cấp *10

Bộ trang bị Xích Hồng 5 món

 

360,000

Vinh Dự Trọn Đời trị giá 48 triệu (240.000KC)

Lữ Bố

Xích Thố đỏ

Quân Thư bậc 7

Bộ trang bị Xích Hồng 5 món

Rương cường hóa siêu cấp *5

HenTai;
Zoro;
Hoa Trà My;
FAN TỬ LONG;
IGHÓT;
Hắc Thiên Thần;
FAN MÊ BƯỚM;

320,000

Vinh Dự Trọn Đời trị giá 24 triệu (120.000KC)

Lữ Bố

Xích Thố

Quân Thư bậc 7

Bộ trang bị Xích Hồng 5 món

Rương cường hóa siêu cấp x3

SAOHOA;

280,000

8888 KC

Tàng thư thiếp cao cấp x1

Rương trang bị Xích Hồng x5 

Rương cường hóa siêu cấp x3

Xích Thố

ADA;
FAN Rồng;
NPC28011999;
Ngaongo;
Simon;
Thu 1986;
ZuesNo1;
HV Ainz;
Vũ T N;
FAN©®XATARA;
Gừng;

220,000

6789 KC

Tàng thư thiếp 5 sao x1

Tuyệt Ảnh x1

 

Lưu ý:★ Gói Vinh Dự Trọn Đời sẽ hỗ trợ người chơi được nhận số Kim cương (KC) tương ứng chia đều trong thời gian 12 tháng

★ Ngày 15 và 30 hàng tháng sẽ nhận KC từ gói Vinh Dự Trọn Đời trực tiếp qua thư cụ thể:

Gói 72 triệu mỗi tháng nhận 30.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 15.000 KC.
Gói 48 triệu mỗi tháng nhận 20.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 10.000 KC.
Gói 24 triệu mỗi tháng nhận 10.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 5.000 KC.

2. Danh sách quân sư đạt đủ điều kiện tham gia Vinh Dự Chí Tôn:

STT Tên Lực Chiến Khởi Điểm (22:00 ngày 11/07)

1

FAN 24h yêu

470581

2

Trầnanh

449690

3

FAN PIRLO

413620
4

Fan Secret

412022
5

NhímNTH

410039
6

Fan Tuấn Bi

410015
7

HacPro

409936
8

Hibiscus

407487
9

Thích Vương

405050
10

Fan Xa Bờ

404754
11

Tư Mã Nam

404090
12

HenTai

335390
13

Zoro

329090
14

Hoa Trà My

324931
15

FAN TỬ LONG

324651

16

IGHÓT

321680

17

Hắc Thiên Thần

320046

18

FAN MÊ BƯỚM

320015

19

SAOHOA

280008

20

ADA

263291

21

FAN Rồng

247282

22

NPC28011999

241446

23

Ngaongo

234951

24

Simon

227717

25

Thu 1986

225385

26

ZuesNo1

224384

27

HV Ainz

223579

28

Vũ T N

221165

29

FAN©®XATARA

221057

30

Gừng

220993


Lưu ý: 

★ Lực chiến tính thưởng sự kiện là lực chiến cao nhất, được ghi cụ thể trên BXH.

- Thời điểm tính lực chiến cao nhất khởi điểm: 22:00 ngày 11/07
- Thời điểm chốt lực chiến cao nhất thử thách đạt được: 22:00 ngày 18/07/2019

3. Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 

* Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 3 Ngày

Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 07/07

FAN MÊ BƯỚM

1

Tư Mã Nam

2

Hibiscus

3

* Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 7 Ngày

        Tên          Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 11/07

FAN 24h yêu

1

HacPro

2

Trầnanh

3

4. Sự kiện Đua TOP Nông Dân

* Sự kiện Đua TOP Nông Dân 3 Ngày

Tên TOP Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 07/07

Zoro

1 185864
Vũ T N 2

140127

MyAnhPro

3 137948

* Sự kiện Đua TOP Nông Dân 7 Ngày

Tên TOP Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 11/07

Fan Xa Bờ

1 400046

HenTai

2

391462

Zoro

3

325875

 

BQT Tam Quốc GO

Trân Trọng.

  

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ